Kadra pedagogiczna

Lp. Nazwisko, imię Stanowisko Stopień awansu zawodowego
1. Buczkowska Aneta dyrektor nauczyciel dyplomowany
2.  Krzesińska Wanda wicedyrektor nauczyciel dyplomowany
3.  Bohdan Marzena nauczyciel przedszkola nauczyciel dyplomowany
4.  Kucal Małgorzata nauczyciel kontraktowy
5.  Iwanek Halina nauczyciel dyplomowany
6.  Kamińska Aleksandra nauczyciel kontraktowy
7.  Kosidło Wioletta nauczyciel dyplomowany
8.  Linkiewicz Iwona nauczyciel mianowany
9.  Olesińska Jolanta nauczyciel dyplomowany
10.  Pniewska Anna nauczyciel dyplomowany
11.  Siewiera Aleksandra nauczyciel dyplomowany
12.  Szmidt Małgorzata nauczyciel dyplomowany
13.  Wilczyńska Ewa nauczyciel mianowany
14.  Wysok Justyna nauczyciel mianowany
15.  Kornak Alina psycholog nauczyciel kontraktowy
16.  Nowak Angelika logopeda nauczyciel dyplomowany

17. 

Boroń Olga logopeda nauczyciel kontraktowy
18. Surówka Paweł rehabilitant nauczyciel stażysta
19.  Magdalena Proć język angielski bez stopnia awansu
20. 

Lech Dakowski

prowadzący zajęcia
z rytmiki
bez stopnia awansu

 

 

Pracownicy administracji i obsługi

Stanowisko Imię, nazwisko
Intendent Irena Boszko
Dietetyk Hanna Jelińska
Szef kuchni Krystyna Grajper
Pomoc kuchenna Bożena Rostecka
Pomoce nauczyciela Alicja Chylak
Halina Mrożek
Iwona Michalak
Agnieszka Szymańska
Beata Skórka
Jadwiga Skrzyniarz
Ewa Szopa
Urszula Michalkiewicz
Konserwator Maciej Płokita