Kadra pedagogiczna

Lp.

Nazwisko, imię

Stanowisko

Stopień awansu zawodowego

1.

Buczkowska Aneta

dyrektor

nauczyciel dyplomowany

2. 

Krzesińska Wanda

wicedyrektor

nauczyciel dyplomowany

3. 

Bohdan Marzena

nauczyciel przedszkola

nauczyciel dyplomowany

4. 

Kucal Małgorzata

nauczyciel mianowany

5. 

Iwanek Halina

nauczyciel dyplomowany

6. 

Kamińska Aleksandra

nauczyciel mianowany

7. 

Kosidło Wioletta

nauczyciel dyplomowany

8. 

Linkiewicz Iwona

nauczyciel mianowany

9. 

Olesińska Jolanta

nauczyciel dyplomowany

10. 

Pniewska Anna

nauczyciel dyplomowany

11. 

Siewiera Aleksandra

nauczyciel dyplomowany

12. 

Szmidt Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

13. 

Wilczyńska Ewa

nauczyciel dyplomowany

14. 

Wysok Justyna

nauczyciel mianowany

15. 

Mróz Małgorzata

nauczyciel kontraktowy

16.

Żelazny Emilia

nauczyciel kontraktowy

17. 

Kornak Alina

psycholog

nauczyciel kontraktowy

18. 

Nowak Angelika

logopeda

nauczyciel dyplomowany

19.

Kościołek Agnieszka

logopeda

nauczyciel dyplomowany

20. 

Surówka Paweł

rehabilitant

nauczyciel kontraktowy

21. 

Samborski Piotr

nauczyciel religii

nauczyciel kontraktowy

22. 

Świderek Eliza

język angielski

nauczyciel kontraktowy

 

Pracownicy administracji i obsługi

Stanowisko

Imię, nazwisko

Sekretarka

Agnieszka Szymańska

Intendent

Irena Boszko

Dietetyk

Karolina Bielańczuk

Szef kuchni

Krystyna Grajper

Pomoc kuchenna

Bożena Rostecka

Anna Perun

Pomoce nauczyciela

Alicja Chylak

Halina Mrożek

Iwona Michalak

Beata Skórka

Ewa Łomasko

Urszula Michalkiewicz

Konserwator

Maciej Płokita

Lp.

Nazwisko, imię

Stanowisko

Stopień awansu zawodowego

1.

Buczkowska Aneta

dyrektor

nauczyciel dyplomowany

2. 

Krzesińska Wanda

wicedyrektor

nauczyciel dyplomowany

3. 

Bohdan Marzena

nauczyciel przedszkola

nauczyciel dyplomowany

4. 

Kucal Małgorzata

nauczyciel mianowany

5. 

Iwanek Halina

nauczyciel dyplomowany

6. 

Kamińska Aleksandra

nauczyciel mianowany

7. 

Kosidło Wioletta

nauczyciel dyplomowany

8. 

Linkiewicz Iwona

nauczyciel mianowany

9. 

Olesińska Jolanta

nauczyciel dyplomowany

10. 

Pniewska Anna

nauczyciel dyplomowany

11. 

Siewiera Aleksandra

nauczyciel dyplomowany

12. 

Szmidt Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

13. 

Wilczyńska Ewa

nauczyciel dyplomowany

14. 

Wysok Justyna

nauczyciel mianowany

15. 

Mróz Małgorzata

nauczyciel kontraktowy

16. 

Kornak Alina

psycholog

nauczyciel kontraktowy

17. 

Nowak Angelika

logopeda

nauczyciel dyplomowany

18.

Kościołek Agnieszka

logopeda

nauczyciel dyplomowany

19. 

Surówka Paweł

rehabilitant

nauczyciel kontraktowy

20. 

Samborski Piotr

nauczyciel religii

nauczyciel kontraktowy

21. 

Świderek Eliza

język angielski

nauczyciel kontraktowy