Kadra pedagogiczna

Lp. Nazwisko, imię Stanowisko Stopień awansu zawodowego
1. Buczkowska Aneta dyrektor nauczyciel dyplomowany
2.  Krzesińska Wanda wicedyrektor nauczyciel dyplomowany
3.  Bohdan Marzena nauczyciel przedszkola nauczyciel dyplomowany
4.  Kucal Małgorzata nauczyciel mianowany
5.  Iwanek Halina nauczyciel dyplomowany
6.  Kamińska Aleksandra nauczyciel mianowany
7.  Kosidło Wioletta nauczyciel dyplomowany
8.  Linkiewicz Iwona nauczyciel mianowany
9.  Olesińska Jolanta nauczyciel dyplomowany
10.  Pniewska Anna nauczyciel dyplomowany
11.  Siewiera Aleksandra nauczyciel dyplomowany
12.  Szmidt Małgorzata nauczyciel dyplomowany
13.  Wilczyńska Ewa nauczyciel dyplomowany
14.  Wysok Justyna nauczyciel mianowany
15.  Lachawczak Jagoda nauczyciel stażysta
16.  Kornak Alina psycholog nauczyciel kontraktowy
17.  Nowak Angelika logopeda nauczyciel dyplomowany
18. Kościołek Agnieszka logopeda nauczyciel dyplomowany
19.  Surówka Paweł rehabilitant nauczyciel kontraktowy
20.  Samborski Piotr nauczyciel religii nauczyciel kontraktowy
21.  Świderek Eliza język angielski nauczyciel kontraktowy

Pracownicy administracji i obsługi

Stanowisko Imię, nazwisko
Sekretarka Agnieszka Szymańska
Intendent Irena Boszko
Dietetyk Hanna Jelińska
Szef kuchni Krystyna Grajper
Szef kuchni Anna Perun
Pomoc kuchenna Bożena Rostecka
Agnieszka Szymańska
Pomoce nauczyciela Alicja Chylak
Halina Mrożek
Iwona Michalak
Beata Skórka
Ewa Łomasko
Urszula Michalkiewicz
Konserwator Maciej Płokita