PLAN PROMOCJI PRZEDSZKOLA – WSPÓŁPRACAZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

rok szkolny 2018/2019

Lp. Instytucja – rodzaj akcji

Termin

realizacji

Osoby

odpowiedzialne

1. Urząd Miasta – „Sprzątanie świata”, akcje ekologiczne

cały rok szkolny

w/g ofert

H. Iwanek
2. Policja, Straż, WOP, Ratownicy Medyczni

IX, VI,

Indywidualnie wg potrzeb

J. Wysok

I. Linkiewicz

dyrektor

3. Schronisko Miejskie – akcja zbiórki darów dla zwierząt II

A. Nowak

I. Linkiewicz

4.

Instytucje kulturalne

(kino, teatr)

wg ofert i uznania w grupie wychowawcy
5. Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna wg ofert i potrzeb w grupach

dyrektor

nauczyciele

6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci IV

I. Linkiewicz

J. Wysok

7.

Media

Strona Internetowa

BIP

cały rok szkolny

dyrektor

wychowawcy grup

8. Kasztanek cały rok A .Kamińska
9.

Sanepid

a)program „Czyste powietrze wokół nas”, „Zdrowe zęby mamy marchewkę zjadamy”

wg zaleceń

cały rok szkolny

dyrektor

A. Pniewska

10. OWI, OREW cały rok szkolny H. Iwanek
11. Wydział Spraw Społecznych – Niebieska Karta cały rok szkolny A. Siewiera
12. Kołobrzeskie przedszkola    
 1. P-3 Festiwal Piosenki Przedszkolnej
wg oferty wychowawcy
 1. P-2 Przegląd Twórczości Dziecięcej
wg oferty

gr. IV,V

M. Bohdan

 1. P-8 Przegląd Kolęd
XII

W. Kosidło

gr. II

 1. P-1 Spartakiada Sportowa
V

J. Wysok

P. Surówka

 1. P-10 Konkurs plastyczny
IV

I. Linkiewicz

nauczyciele

 1. P-7
Quiz

wg oferty

J. Wysok

gr. IV

 1. Przedszkole Rodzinne Mądrowscy
Dzień Konwalii

V

grupy III, IV, V

 
 1. P-10 Przegląd tańca
IV

I. Linkiewicz

gr. III

13. Szkoły Kołobrzeskie    
 1. Szkoła Podstawowa nr3
wg oferty gr. III, IV, V
 1. Szkoła Podstawowa nr 5
Konkurs plastyczny
wg ofert

gr. III, IV, V

I. Linkiewicz

 
 1. Szkoła Podstawowa nr 6
wg oferty gr. III,IV,V
14. Biblioteka, wydawnictwa, księgarnia wg ofert

H. Iwanek

nauczyciele

Opracował zespół ds. planowania