Dnia 22.06.2017 dzieci 6 letnie pożegnały przedszkole. Wśród zaproszonych gości byli rodzice.  Dzieci pod opieką pani Joli przygotowały ciekawy program artystyczny. Na zakończenie pani dyrektor pożegnała dzieci dochodzące do szkoły,życząc im wszelkiej pomyślności na nowej ścieżce życia jaką jest szkoła, podziękowała również rodzicom za współpracę z przedszkolem. Następnie każdy 6 latek otrzymał dyplom ukończenia przedszkola i pamiątkę Słownik ortograficzny, który na pewno przyda się w szkole. Młodsi koledzy z grupy pożegnały starszych kolegów, ci zaś podarowali długopisy.W oczach widać było łzy,tak trudno się rozstać.Dzieci obiecały sobie i paniom, że będą odwiedzać przedszkole. Po obiedzie wszystkie dzieci z grupy i rodzice wybrali się wspólnie na lody do kawiarni Venecja. To był wspaniały,  pełen wrażeń dzień.