Dnia 15 .05. 2018 roku chłopcy z grupy V i IV wzięli udział w konkursie matematycznym organizowanym przez Przedszkole prywatne Morska Kraina. Celem konkursu było rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym zainteresowań matematycznych,  dostarczenie dzieciom radości z wykonanej pracy oraz kształtowanie odporności emocjonalnej. Nasza drużyna  otrzymała zadanie ułożenia gry planszowe na temat ,, Co w trawie piszczy" .Chłopcy bardzo się starali ,ażeby ich gra była ciekawa i tak też było. Na zakończenie każda drużyna otrzymała dyplomy i upominki. 
       Mgr H.Iwanek