Wszelkiego rodzaju zajęcia plastyczne pozwalają dzieciom na ćwiczenia zdolności manualnych, rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, która pozwala na świadome i kontrolowane zarządzanie ruchami ciała. Dzieci uczą się posługiwać narzędziami, przedmiotami, poznają nowe pojęcia, nowe techniki i rzeczy. Rozwijają także zmysł dotyku, trenują koordynację dłoni.

Tak bawiły się dzieci z grupy III. Rysowały, lepiły, kleiły, manipulowały kasztanami…