Jak co roku nasze przedszkole wzięło udział w Akcji Sadzenia Roślin organizowanej przez Urząd Miasta Kołobrzeg w ramach Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej Zielony Kołobrzeg. W piątek 19 października dzieci sadziły drzewa w naszym ogrodzie przedszkolnym.Przedszkolaki miały okazję do czerpania radości ze wspólnych prac, sprawdzały swoje wiadomości na temat drzew i dbania o środowisko, dzięki czemu rozwijały świadomość ekologiczną i zrozumiały aktywną postawę wobec środowiska. Zajęcia wpłynęły na rozwój dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej. Poza tym mając na uwadze rozwój społeczny dziecka spotkanie sprzyjało integracji dzieci z poszczególnych grup wiekowych. Mali ekolodzy z przedszkola wiedzą jak ważne znaczenie mają drzewa w życiu człowieka i krajobrazie przyrody i o swoje nowo posadzone drzewa będą dbać nie tylko od święta, ale przez cały rok.