W dniu 31.10. br. w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa.

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.

Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.

Obserwatorami akcji byli Strażacy z kołobrzeskiej jednostki, którzy przybyli do naszego przedszkola, aby obserwować jak przebiegała ewakuacja.

Cała akcja odbyła się sprawnie i bez zakłóceń.

W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z 5 grup przedszkolnych tj. 60 dzieci oraz 18 osób personelu, którzy byli obecni w tym dniu.

Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną, bowiem oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.