Ten rok Sejm uchwalił rokiem Jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzisiejszy dzień tolerancji pod hasłem "Dla Niepodległej..." organizowany na placu ratuszowym zgromadził dzieci kolobrzeskich placówek oświatowych, nauczycieli, rodziców, mieszkańców naszego miasta oraz włodarzy Kołobrzegu.

O godzinie 11.11 włączyliśmy się w bicie rekordu dla Niepodległej w śpiewaniu 4 zwrotek hymnu narodowego. Żyjemy w kraju, w którym przelano dużo krwi za wolność dla kolejnych pokoleń, pamiętamy o tym jak ważna jest miłość do Ojczyzny, miłość do historii oraz pielęgnowanie tradycji i polskości. Jesteśmy Polakami i musimy szanować polskie tradycje, zwyczaje i symbole. Dlatego też dzisiaj przekazaliśmy godło narodowe wykonane przez przedszkolaki na ręce władz miasta.

Nasze młodsze przedszkolaki z grupy I,II i III uczestniczyły w tym czasie w apelu. Dzięki wsparciu nauczycieli oraz rodziców hymn narodowy było słychać wszędzie.