Najważniejsze kwestie zebrania „Drużyny kangura” przedszkoliada.pl

  1. Organizatorem zajęć jest Niepubliczna Placówką Oświatowo-Wychowawczą, Centrum Sportu „DINO”, reprezentowana przez Pana Adriana Szpakowskiego NIP: 839 297 83 01 z siedzibą w 70-777 Szczecin, ul. Jasna 103 B.
  2. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 w Kołobrzegu jedynie udostępnia pomieszczenie, w którym są prowadzone zajęcia ruchowe.
  3. Organizator odpowiada za jakość prowadzonych zajęć, komunikację z rodzicami, ustalanie wszelkich zmian w tym zakresie.
  4. Wszelkie kwestie związane z organizacją zajęć reguluje umowa zawarta pomiędzy Rodzicem a Niepubliczną Placówką Oświatowo-Wychowawczą, Centrum Sportu „DINO”.
  5. Ze względów bezpieczeństwa, w oparciu o Procedurę Przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, przedszkole zastrzega sobie konieczność złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka upoważnienia do odbioru dziecka przez osobę prowadzącą zacięcia (w przypadku, gdy odbiór dziecka nie zostanie dokonany przez rodzica/opiekuna prawnego lub inną osobę przez niego upoważnioną).

Brak upoważnienia do odbioru dziecka uniemożliwi udział w zajęciach.

  1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, których umowa zostanie dostarczona do nauczycielki/instruktora.
  2. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki (sala gimnastyczna) w czterech blokach półgodzinnych:

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

  1. Rodzic po każdych zajęciach zobowiązany jest do odbioru swojego dziecka zaraz po ich zakończeniu z sali gimnastycznej. 
  2. W przypadku upoważnienia przez rodzica do odbioru dziecka z przedszkola dla prowadzącego, należy pozostawić karty do wylogowywania u nauczycieli grupy. Zwrot kart bezpośrednio po zajęciach.

Nie dotyczy rodziców indywidualnie przyprowadzających dzieci na rozrywkę ruchową. 

  1. W miesiącu grudniu płatności za zajęcia są jednostkowe i wynoszą 9 zł za każde zajecie, tj.: 10.12, 17.12 = 18 zł.

W następnych miesiącach należy przelewać już stałą kwotę 36 zł.

W przypadku rodzeństwa drugie dziecko płaci połowę 18 zł. 

W razie pytań bardzo proszę o kontakt. 

Michał Grochulski, koordynator lokalny przedszkoliada.pl

509 608 779