2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.  Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości i wrażliwości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na główne problemy, z jakimi borykają się  osoby z autyzmem oraz ich najbliżsi  (m.in. dyskryminacji, izolacji, braku opieki i wsparcia).

      W naszym Przedszkolu od wielu lat prowadzone są działania terapeutyczne z dziećmi  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W przedszkolu funkcjonują grupy dla dzieci z autyzmem, w których dzieci mają możliwość prawidłowego i harmonijnego rozwoju. Poprzez wspólne zajęcia i zabawę uczą się prawidłowych zachowań integrując się z rówieśnikami. W tematykę obchodów wprowadził dzieci film pt. „Czym jest autyzm”, który ukazał codzienne życie osób dotkniętych autyzmem. Przedszkolaki rozmawiały o trudnościach, umiejętnościach i sposobach radzenia sobie w trudnej sytuacji tych osób.

2 kwietnia budynek i sale przedszkolne zostały udekorowane niebieskimi akcentami, a wszystkie przedszkolaki i panie aby przyłączyć się do akcji ubrani byli na niebiesko. W tym dniu dzieci aktywnie uczestniczyły w przygotowanych zabawach muzyczno-ruchowych. Uwieńczeniem wspólnej zabawy było wykonanie pracy plastycznej „Niebieska dłoń dla mojego przyjaciela”.