25 października 2019 r., w ostatni piątek przed 1 listopada, nasze Przedszkole włączyło się  do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Jej celem jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnowania pamięci o tych, którzy odeszli, zwłaszcza o bohaterach, którzy zapisali się w historii kraju oraz w historii naszych małych ojczyzn. Dzieci z grupy IV wybrały się na spacer i zapaliły znicze pod pomnikiem Sanitariuszki.

Dzięki uczestnictwu w zainicjowanej w tym roku akcji MEN „Szkoła pamięta” dołączyliśmy do społeczności pielęgnujących pamięć o naszej historii. Akcja „Szkoła pamięta” to kolejna cenna lekcja.