100lat

Dzieci z grupy V w  dniu dzisiejszym postanowiły pomóc Panu  Maciejowi  w  jesiennych porządkach w ogrodzie przedszkolnym. Z wielką ochotą  chwyciły za grabki  i zaczęły  grabic opadłe liście . Praca sprawiała  dzieciom ogromną  radość, czuły  się  bardzo ważne. Nagrodą  była pochwała pana Macieja  za bardzo dobrze wykonaną pracę  i za pomoc w jesiennych  porządkach.

W dniu 31.10. br. w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa.

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.

Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.

Obserwatorami akcji byli Strażacy z kołobrzeskiej jednostki, którzy przybyli do naszego przedszkola, aby obserwować jak przebiegała ewakuacja.

Cała akcja odbyła się sprawnie i bez zakłóceń.

W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z 5 grup przedszkolnych tj. 60 dzieci oraz 18 osób personelu, którzy byli obecni w tym dniu.

Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną, bowiem oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.

Kajetan K. z grupy III wykonał prace na konkursy plastyczne: „SENSORYCZNA PANI JESIEŃ” zorganizowany przez Przedszkole nr 1 z oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie oraz na konkurs zorganizowany przez Przedszkole nr 8 w Kołobrzegu pt.,,POLSKA-MOJA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA”.

Trzymamy kciuki!

Jak co roku nasze przedszkole wzięło udział w Akcji Sadzenia Roślin organizowanej przez Urząd Miasta Kołobrzeg w ramach Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej Zielony Kołobrzeg. W piątek 19 października dzieci sadziły drzewa w naszym ogrodzie przedszkolnym.Przedszkolaki miały okazję do czerpania radości ze wspólnych prac, sprawdzały swoje wiadomości na temat drzew i dbania o środowisko, dzięki czemu rozwijały świadomość ekologiczną i zrozumiały aktywną postawę wobec środowiska. Zajęcia wpłynęły na rozwój dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej. Poza tym mając na uwadze rozwój społeczny dziecka spotkanie sprzyjało integracji dzieci z poszczególnych grup wiekowych. Mali ekolodzy z przedszkola wiedzą jak ważne znaczenie mają drzewa w życiu człowieka i krajobrazie przyrody i o swoje nowo posadzone drzewa będą dbać nie tylko od święta, ale przez cały rok.