PLAN DZIAŁAŃ KOŁA EKOLOGICZNEGO

2017/2018

 

 

ZAŁOŻENIA KOŁA EKOLOGICZNEGO:

 

  1. KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI PROEKOLOGICZNYCH U DZIECI
  2. ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH ZAINTERESOWAŃ
  3. POSZERZANIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ I EKOLOGICZNEJ
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA OKRES REALIZACJI
  • GRUPA I

M. Kucal

W. Kosidło

M. Szmidt

GRUPA II

Linkiewicz I.

Krzesińska W.

GRUPA III

Wysok J.

Siewiera A.

Szmidt M.

GRUPA IV

Kamińska A.

Pniewska A.

Buczkowska A.

GRUPA V

Iwanek H.

Olesińska J.

Bohdan M.

- poznajemy najbliższe otoczenie

- poznajemy obszary przyrodnicze i obiekty chronione

- pogadanka z dziećmi na temat ekologii, poznanie źródeł i rodzajów śmieci

- Nasadzanie roślin „święto drzewa”

- udział w akcjach proekologicznych (zbieranie nakrętek, baterii, puszek i kasztanów)

- segregacja surowców wtórnych

- obserwacja zasadzonych drzew i roślin na terenie przedszkola

- zasadzenie dowolnie wybranej roślinki – obserwacja

- wyposażenie i zorganizowanie kącika przyrodniczego w sali

- Światowy Dzień Wody – dzieci ubrane na niebiesko, wykonanie grupowego znaczka przypominaczka „Oszczędzaj wodę” i umieszczenie go w łazience

- Międzynarodowy Dzień Ziemi (happening w okolicy przedszkola)

- zajęcia dydaktyczne o zdrowej żywności

- Dzień bez samochodu (wykonanie prac na wystawę pt. „Samochód czy rower?”), rozmowy z dziećmi na grupie

- Światowy Dzień Ochrony Środowiska (rozmowy z dziećmi na grupie, kolorowanki, bajka przyrodnicza)

- udział w konkursach i akcjach ekologicznych ogólnopolskich

- poznajemy najbliższe otoczenie.

- poznajemy obszary przyrodnicze i obiekty chronione

- pogadanka na temat ekologii, poznanie źródeł i rodzajów śmieci

- Święto Drzewa sadzenie roślin, drzewek, krzewów

- udział w akcjach proekologicznych (zbieranie nakrętek, baterii, puszek i kasztanów)

- segregacja surowców wtórnych

- obserwacja zasadzonych drzew i roślin na terenie przedszkola

- zasadzenie dowolnie wybranej roślinki – obserwacja

- wyposażenie i zorganizowanie kącika przyrodniczego w sali

- Światowy Dzień Wody – dzieci ubrane na niebiesko, wykonanie grupowego plakatu „Oszczędzaj wodę”

- Międzynarodowy Dzień Ziemi (happening w okolicy przedszkola)

- zajęcia dydaktyczne o zdrowej żywności

- Dzień bez samochodu (wykonanie prac na wystawę pt. „Samochód czy rower?”)

- Światowy Dzień Ochrony Środowiska

- udział w konkursach i akcjach ekologicznych ogólnopolskich

- poznajemy pospolite gatunki roślin

- poznajemy najbliższe otoczenie

- poznajemy obszary przyrodnicze i obiekty chronione

- udział w targach ekologicznych

- udział w akcji „Zielony Kołobrzeg – Sprzątanie Świata”, poznanie źródeł i rodzajów śmieci, co to jest recykling?

- Święto Drzewa (dzieci ubrane na zielono, zadania, grupie, rozwiązywanie zagadek o lesie i leśnych zwierzętach, sadzenie krzewów i drzewek na terenie przedszkola

- udział w akcjach proekologicznych (zbieranie nakrętek, baterii, puszek i kasztanów)

- segregacja surowców wtórnych

- obserwacja zasadzonych drzew i roślin na terenie przedszkola

- zasadzenie dowolnie wybranej roślinki – obserwacja

- wyposażenie i zorganizowanie kącika przyrodniczego w sali

- Światowy Dzień Wody – dzieci ubrane na niebiesko, wykonanie grupowej makiety „Wody Ziemi”

- pełnienie dyżurów w łazience

- Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych
na temat obiegu wody w przyrodzie; znaczenia wody w życiu człowieka, zwierząt i ludzi oraz sposobów jej oszczędzania

- Międzynarodowy Dzień Ziemi (happening w okolicy przedszkola, wystawa plastyczna)

- zajęcia dydaktyczne o zdrowej żywności

- zorganizowanie wycieczki do sklepu spożywczego – poszukiwanie zdrowych produktów żywnościowych

- Dzień bez samochodu (wykonanie prac na wystawę pt. „Samochód czy rower?”)

- Światowy Dzień Ochrony Środowiska

- udział w konkursach i akcjach ekologicznych ogólnopolskich

- poznajemy pospolite gatunki roślin

Rok szkolny

Rok szkolny

20 września 2017

6 października 2017

Rok szkolny

Rok szkolny

Rok szkolny

Rok szkolny

Według uznania

Marzec 2018

Kwiecień 2018

- według uznania

Maj 2018

5 czerwca 2018

-cały rok

Rok szkolny

Rok szkolny

20 września 2017

6 października 2017

Rok szkolny

Rok szkolny

Rok szkolny

Według uznania

Według uznania

Marzec 2018

Kwiecień 2018

- według uznania

Maj 2018

5 czerwca 2018

- cały rok

Rok szkolny

Rok szkolny

Rok szkolny

wrzesień 2017

wrzesień 2017

6 października 2017

Rok szkolny

Rok szkolny

Rok szkolny

Według uznania

Według uznania

Marzec 2018

- rok szkolny

- Marzec 2018

Kwiecień 2018

- rok szkolny

- rok szkolny

Maj 2018

5 czerwca 2018

- cały rok

Rok szkolny

Koło ekologiczne współpracuje z koordynatorem koła plastycznego. W ramach realizacji działań koła ekologicznego poszczególne grupy będą realizowały ogólnopolskie programy „Akademia Aquafresh”, „Mamo, tato wolę wodę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy”.

Sporządziła:

Małgorzata Kucal – koordynator ekologicznego koła zainteresowań

W ramach edukacji ekologicznej w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 6 realizowany jest program ekologicznego koła zainteresowań.

Już w okresie dzieciństwa kształtują się nawyki i postawy wobec otaczającego nas świata. Realizacja programu ma pomóc w kształtowaniu u dzieci umiejętności, postaw i zachowań mających na celu zrozumienie świata przyrody oraz problemu środowiska. Dzieci uczą się podejmowania decyzji na rzecz środowiska naturalnego, w tym aktywnego uczestnictwa w akcjach sprząta świata. Efektem realizacji programu jest ukształtowanie człowieka, który będzie świadomie podejmował decyzje, nie będzie bezmyślny i samolubny wobec przyrody i jej zagrożeń.

Czytaj więcej: KÓŁKO EKOLOGICZNE