W ramach edukacji ekologicznej w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 6 realizowany jest program ekologicznego koła zainteresowań.

Już w okresie dzieciństwa kształtują się nawyki i postawy wobec otaczającego nas świata. Realizacja programu ma pomóc w kształtowaniu u dzieci umiejętności, postaw i zachowań mających na celu zrozumienie świata przyrody oraz problemu środowiska. Dzieci uczą się podejmowania decyzji na rzecz środowiska naturalnego, w tym aktywnego uczestnictwa w akcjach sprząta świata. Efektem realizacji programu jest ukształtowanie człowieka, który będzie świadomie podejmował decyzje, nie będzie bezmyślny i samolubny wobec przyrody i jej zagrożeń.

Czytaj więcej: KÓŁKO EKOLOGICZNE