W ramach edukacji ekologicznej w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 6 realizowany jest program ekologicznego koła zainteresowań.

Już w okresie dzieciństwa kształtują się nawyki i postawy wobec otaczającego nas świata. Realizacja programu ma pomóc w kształtowaniu u dzieci umiejętności, postaw i zachowań mających na celu zrozumienie świata przyrody oraz problemu środowiska. Dzieci uczą się podejmowania decyzji na rzecz środowiska naturalnego, w tym aktywnego uczestnictwa w akcjach sprząta świata. Efektem realizacji programu jest ukształtowanie człowieka, który będzie świadomie podejmował decyzje, nie będzie bezmyślny i samolubny wobec przyrody i jej zagrożeń.

 

eko1Organizowane są cyklicznie ekologiczne akcje zbiórki kasztanów, zużytych baterii oraz nakrętek. Odbywają się prelekcje na temat segregacji odpadów. Atrakcyjna lokalizacja przy Parku Nadmorskim daje nam możliwość do codziennego obcowania z naturą. W ramach realizacji programu koła ekologicznego bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach ekologicznych i konkursach takich jak „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Mamo, tato, wolę wodę”, „Zwierzakolubni”. Współpracujemy z Urzędem Miasta Kołobrzeg, biorąc udział w akcjach ekologicznych takich jak „Zielony Kołobrzeg”, „Listy do Ziemi”, nasadzanie roślin, udział w Targach Ekologicznych. Współpracujemy również z Wodociągami biorąc udział w wycieczkach i ścieżkach edukacyjnych „Droga kropli wody”. Odbywają się również wycieczki do stacji meteorologicznej.

W ramach realizacji programu obchodzimy w przedszkolu szereg uroczystości ekologicznych, takich jak „Dzień Drzewa”, „Światowy Dzień Wody”, „Dzień bez samochodu”, „Dzień bez papierosów”, „Międzynarodowy Dzień Ziemi”. Realizacja zadań zawartych w planie działań koła ekologicznego przeniosła się również do domów rodzinnych.

 

eko2