PLAN PRACY KOŁA   LOGOPEDYCZNEGO
pt. „Ożywione Słowa
w roku szkolnym 2017/2018

             Rozwijanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem i rówieśnikami
to jeden z wielu celów edukacyjnych Przedszkola. Zaburzona mowa dzieci utrudnia naturalną potrzebę porozumiewania się i wymaga specjalistycznej pomocy. Jej celem powinno być dążenie do optymalnego usprawnienia aparatu mowy poprzez ćwiczenia narządów mowy, usprawniania procesu komunikacji, wzbogacania słownictwa ale także wzmacniania poczucia własnej wartości, przełamywania barier i zahamowań związanych z mową. Istotą terapii logopedycznej dzieci staje się więc szeroko rozumiane wychowanie językowe. To zadanie jest także nadrzędnym celem funkcjonowania w Przedszkolu Koła Logopedycznego
pt. „Ożywione Słowa”
.

Założenia KOŁA LOGOPEDYCZNEGO pod nazwą: „Ożywione słowa”
Plan pracy Koła skierowany jest do pRZEDSZKOLAKÓW wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych ze względu na ich różne problemy rozwojowe,
a zwłaszcza zaburzenia MOWY, WYMOWY
I komunikacji. W zajęciach koła PN. „ożywione słowa” uczestniczyć
będą przede wszystkim DZIECI – PRZEDSZKOLAKI W WIEKU 4 - 7 LAT.
Uczestnicy Koła będą się spotykać raz w miesiącu przez 30 minut

CEL GŁÓWNY ZAJĘĆ:

Tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, wzbogacanie słownika dzieci oraz rozbudzanie wyobraźni i fantazji wypowiedzi przedszkolaków.

CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ:

 • Doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej:

-       formułowania pytań, próśb, poleceń, informacji

-       sygnalizowania własnych potrzeb, życzeń,

-       nawiązywania i prowadzenia rozmowy

-       odpowiadania na pytania

-       opowiadania różnych historyjek obrazkowych

 • Wzbogacanie języka czynnego i biernego,
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości, przełamywania barier i zahamowań związanych z mową,
 • Wdrażanie PRZEDSZKOLAKÓW do aktywności słownej poprzez przygotowanie do udziału w IMPREZACH PRZEDszkolnych, Konkursie Recytatorskim, Konkursach LOGOPEDYCZNO – PLASTYCZNYch.
  TREŚCI TEMATYCZNE:
Październik 2017r. Zajęcia organizacyjne, wprowadzające,
gry i zabawy językowe – USPRAWNIANIE NARZĄDÓW MOWY.

Listopad
2017r.
współpraca z kołem plastycznym zorganizowanie Vmiędzyprzedszkolnego konkursu logopedyczno-plastycznego
pt. „jesienne głoski”.
wspólne wykonanie prac plastyczno-logopedycznych na konkurs.
Grudzień
2017r.
usprawnianie artykulatorów, ćwiczenia oddechowe,   wzbogacanie słownictwa, wymyślanie historyjek obrazkowych.
Styczeń
2018 r.
ZABAWY LOGOPEDYCZNE - ŚMIESZNE MINKI, rysowanie min logopedycznych,
tworzenie gier logopedycznych.
Luty
2018 r.
gry logopedyczne pamięć słuchowa i wzrokowa, trening zapachów i smaków.
Marzec
2018 r.
ćwiczenia w zapamiętywaniu tekstu WIERSZY, wykonanie ilustracji do wierszy, gry i zabawy logopedyczno – językowe. Organizacje ogólnopolskiego konkursu logopedycznego-plastycznego pt: moja sensozabawka.
Kwiecień
2018 r.
Przygotowanie prac na konkurs plastyczno – logopedyczny   pt. „Moja ulubiona książeczka
z literkami”.
Maj
2018 r.
Słuchanie audycji i odgłosów z płyt CD, ,ćwiczenia słuchowe, różnicowanie dźwięków otaczającego świata, WZBOGACANIE SŁOWNIKctwa DZIECI.
Czerwiec
2018 r.
Gry i zabawy językowe, Powtórzenie materiału z całego roku szkolnego, podsumowanie zajęć.

Cały rok szkolny 2017/2018 współpraca z przedszkolnym kołem   plastycznym, udział licznych   konkursach logopedycznych.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

 • PRZEDSZKOLAKI rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne, zwłaszcza
  w zakresie pewności siebie i chęci nawiązywania kontaktów werbalnych i pozawerbalnych,
 • DZIECI poprawią jakość swych wypowiedzi (pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, stylistycznym), rozwiną pamięć słuchową,
 • Wzbogacą zasób słownictwa czynnego i biernego.

W ramach zajęć stosowane będą różne metody i techniki terapii logopedycznej:

 • ćwiczenia logopedyczne (oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy, słuchu fonematycznego, autokontroli słuchowej, ortofoniczne, fonogesty, MAKATON, gry językowe, wykorzystanie programów multimedialnych       i inne)
 • metody symultaniczno-sekwencyjne prof. J.Cieszyńskiej
 • metody językowe (ćwiczenia fonetycznych przekształceń, ćwiczenia dykcyjne)
 • metody pedagogiczne (mówienie rytmiczne, ćwiczenia rytmizujące, słuchowe)
 • metody psychologiczne (techniki relaksacyjne).

                                                                       Koordynator Koła

                                

Rozwijanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem i rówieśnikami, to jeden z wielu celów edukacyjnych przedszkola. Zaburzona mowa dzieci utrudnia naturalną potrzebę porozumiewania się i wymaga specjalistycznej pomocy. Jej celem powinno być dążenie do optymalnego usprawnienia aparatu mowy poprzez ćwiczenia narządów mowy, usprawniania procesu komunikacji, wzbogacania słownictwa ale także wzmacniania poczucia własnej wartości, przełamywania barier i zahamowań związanych z mową. Istotą terapii logopedycznej staje się więc szeroko rozumiane wychowanie językowe, stymulowanie dzieci do komunikowania się z otoczeniem, wyrażania swoich myśli i emocji. Pragnąc poszerzyć zakres komunikacji oraz wdrożyć u dzieci model operowania – używania swojej mowy w codziennym życiu, zorganizowałam dla przedszkolaków  Koło Logopedyczne pod tytułem „Ożywione Słowa”.

Czytaj więcej: KÓŁKO LOGOPEDYCZNE