18.10.2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie koła matematycznego. W tym roku szkolnym spotkania odbywać się będą 2x w miesiącu po 05 godziny. Tematem pierwszego była ,, Orientacja przestrzenna’’. Celem spotkania było precyzowanie przez dzieci własnego punktu widzenia- słowne ustalenie relacji ,, ja i moje otoczenie’’ oraz wyznaczenie kierunku od obranego przedmiotu. Najważniejsze tu jest to, czy dzieci rozumieją umowy dotyczące poruszania się w przestrzeni. To, ze dziecko myli lewą i prawą stronę nie ma wielkiego znaczenia .Dorosłym także to się zdarza. Kłopot zaczyna się wówczas, gdy dziecko: nie potrafi skorzystać z tego, że ma oznaczoną na lewym nadgarstku np. frotkę i patrząc na nią nie potrafi ustalić, co jest po prawej lub lewej stronie, nie rozumie poleceń dotyczących poruszania się w przestrzeni, nie umie ustalić górnego, dolnego, lewego i prawego brzegu kartki.   Dzieci były bardzo zainteresowane spotkaniem i nie miały ochoty kończyć, ucieszyły się, że następne spotkanie za tydzień.

 

Koordynator koła matematycznego mgr H. Iwanek