Dnia 28.09.2016 odbyło się  pierwsze w  nowym roku szkolnym  Koło Matematyczne. Do  dzieci , które uczęszczały w roku ubiegłym dołączyły nowe dzieci. Wszystkie nie mogły się doczekać kiedy ,, będzie  koło matematyczne?’’. Na  spotkaniu dzieci doskonaliły umiejętność  precyzowania własnego widzenia, słownie ustalały relacje,, ja i moje otoczenie’’. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawie , która utrwalała kierunki od osi  ciała – lewa, prawa, z przodu, z tyłu, góra, dół.  Dzieci były zachęcane do używania właściwych nazw. Obserwując  dzieci widziałam, że są zadowolone a zabawa sprawia im dużo radości.

    WARTO WIEDZIEĆ !

Przygotowując dziecko do szkoły niezbędnym jest wykształcenie u niego orientacji przestrzennej.  Rolą dorosłych jest zaspokojenie potrzeb dzieci. Dzieci  dużo mówią  o sobie, o otoczeniu które  je otacza , a to sprzyja  rozwijaniu orientacji przestrzennej. Kształtowanie świadomości własnego ciała i spostrzeganie otoczenia w odniesieniu  do siebie można kształtować poprzez :

  1. Określanie przestrzeni w zabawie : podnieś ręce do góry, popatrz w górę, przed siebie, popatrz za siebie, pokaż lewą rękę, prawą, to jest prawe oko, lewe ucho. Aby utrwalić strony, dobrze  aby dziecko nosiło na lewej ręce przez dzień cały kolorową gumkę ,, frotkę’’.
  2. Chodzenie pod dyktando, które jest kontynuacją wcześniejszych ćwiczeń. Mówimy : podejdż dwa kroki do przodu, trzy kroki do tyłu, jeden krok w lewo itp.
  3. Ćwiczenia z przyborem: dziecko ma położyć przedmiot –  za  sobą, przed sobą, nad sobą itp.
  4. Orientacja na kartce papieru : jest to umiejętność niezbędna do nauki czytania i pisania, a także przy rozwiązywaniu zadań matematycznych. Można wykonać szereg ćwiczeń np. *utrwalenie brzegów a to sprzyja  rozwijaniu orientacji przestrzennej. ci  dużo mówią  o sobie, o otoczeniuennej. kiedy ,, będzie  koło matematycz kartki ( dolny, górny, lewy, prawy),

*utrwalenie rogów kartki ( dolne, górne)

*kreślenie wzorów na kartce, labirynty, szlaczki.

Ważne jest również wzmacnianie przynależności do rodziny, znajomość swojego miejsca zamieszkania wraz z dokładnym adresem , a także określenie przez dzieci , jak tam trafić. Niezbędne jest również organizowanie sytuacji pomagających w rozwijaniu świadomości  schematu własnego ciała.

 Mgr Halina Iwanek