„Sztuka dla niektórych dzieci może być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale dla wszystkich dzieci powinna być znakomitą zabawą.”

       Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając szansę  na powodzenia w szkole i w życiu.  Uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą, są zajęcia plastyczne.

       Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci powstał w naszym przedszkolu program zajęć koła plastycznego pt. „Mali artyści”.

       Realizacja celów programu koła plastycznego stwarza możliwości poszerzania zainteresowań i rozwijania zdolności plastyczno-technicznych dzieci. Założenia programu realizowane są we wszystkich grupach wiekowych. Liczne pomoce oraz materiały plastyczne pozwalają dzieciom wzbogacać prace plastyczne oraz poznawać i stosować różnorodne techniki plastyczne. Oprócz tego dzieciom stwarza się możliwość swobody w wyborze tematu pracy oraz materiału potrzebnego do realizacji. Czas potrzebny do wykonania pracy plastycznej dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka oraz jego zaangażowania. Program koła umożliwia działalność wszystkim dzieciom sukcesywnie lub poprzez włączanie się w pojedyncze akcje np. udział w konkursach. W działalność koła włączają się także rodzice, stwarzając warunki do rozwijania zainteresowań w domu, wspólnie z dziećmi tworzą prace na wybrane konkursy. Realizacja programu przyczynia się do ogólnego rozwoju dzieci, umożliwia im aktywne poznawanie świata zgodnie z ich potrzebami wyposaża dzieci w wiedzę z dziedziny sztuki. Pozwala na rozwój zdolności  i indywidualności, umożliwia wyrażanie przez dzieci swoich przeżyć emocjonalnych  w różnorodnych formach i osiągać sukcesy.plastyka1

 plastyka2