Dnia 12.09.2017 dzieci z grupy V , w ramach realizacji Planu Koła Turystyczno- Krajoznawczego, wybrały drzewo do całorocznej obserwacji. Podczas spaceru po parku nadmorskim dzieci szukały drzewa , które będą obserwować przez cały rok. Po powrocie do przedszkola zadecydowały, że obserwować chcą drzewo rosnące w naszym przedszkolnym ogrodzie. Wybrały drzewo DĄB. Wybrane drzewo  to dąb szypułkowy. Drzewo ma szeroką koronę z wieloma wielkimi konarami odgałęziającymi się od wspólnego pnia. Liście na krótkich ogonkach mają powcinany, gładki brzeg blaszki i klapy u nasady. Dzieci dotykały korę drzewa, poznały zapach drzewa, wygląd liści i owoców czyli żołędzie. Po powrocie do Sali z zapałem wykonały pracę plastyczną nt. ,, Drzewo dąb’’. Wszystkie prace zostaną umieszczone w albumie  ,,Dąb w czterech porach roku’’- lato. Następna obserwacja w następnej porze roku – jesienią.

CIEKAWOSTKI O DRZEWACH:

 • W dawnej religii kreteńskiej  kult drzew zajmował ważne miejsce – adoracja. U Greków drzewa i gaje , były mieszkaniem bóstw i nimf. Dęby łączono zazwyczaj z Zeusem.
 • Jedno drzewo  dębu produkuje 50 tysięcy litrów tlenu dziennie co wystarcza dla 7 dorosłych osób.
 • W Polsce mamy ogółem około 9 mln ha lasów zajmujących 28 % terytorium kraju.
 • Najwyższym drzewem w Polsce to Jodła pospolita koło Nowego Dworu , ma 280 lat i 51 metrów wysokości , co można porównać  do 18 metrowego  budynku.
 • Najgrubszym drzewem w Polsce jest dąb szypułkowy,, Dąb Jana Bażyńskiego, rośnie w Kadynach w woj. Pomorskim. M 700 lat i 10,05  m obwodu. Obwód mierzymy 1m30cn od ziemi.

Opracowała mgr H. Iwanek

PLAN PRACY KOŁA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

„SIEDMIOMILOWE BUTY” W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 6

W KOŁOBRZEGU

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

„WYJDŹ W ŚWIAT, POMYŚL, POMÓŻ CZYLI DZIAŁAJ!”

 

 

 

 

 

 

„Być  wędrownikiem to niemała sztuka, dostępna  tylko dla tych, którzy posiadają odwagę. Wędrownikowi nie wystarczy znajomość miejsca zamieszkania, wędrownika ciekawi świat, wędrownik patrząc w swą przyszłość, pragnie odnaleźć własną ścieżkę”.

                                                           Opracowała mgr Halina Iwanek

Rozbudzenie zainteresowań podróżniczych dzieci przedszkolnych ma na celu ich uaktywnienie, zaciekawienie otaczającym światem, spowodowanie, aby od najmłodszych lat rozpoczęły poszukiwania własnej ścieżki życiowej.

Podjęte działania zmierzają do stworzenia z małych wędrowników, dorosłych pasjonatów i znawców otaczającego świata. Zdobywanie wiedzy drogą doświadczeń i obserwacji zachęciło mnie do opracowania planu koła turystyczno-krajoznawczego, który miałby na celu poznanie najbliższej okolicy i popularyzowanie turystyki pieszej.

O PLANIE

Koło Turystyczno-Krajoznawcze przeznaczone jest dla dzieci 5- 6 letnich.Czas realizacji przewidziany jest na okres jednego roku, z możliwością kontynuacji w latach następnych.

CELE KOŁA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

SIEDMIOMILOWE BUTY”

Koło turystyczno-krajoznawcze ma na celu traktowania dziecka jako jednostki unikalnej, która charakteryzuje się niepowtarzalnym bagażem doświadczeń i wiedzy oraz indywidualizmem.

CELE  OGÓLNE:

 • wspieranie rozwoju dziecka,
 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia,
 • zachęcanie najmłodszych do uprawiania wędrówek pieszych,
 • poznawanie ojczystego kraju oraz najbliższej okolicy,
 • poznawanie środowiska przyrodniczego, tradycji regionalnych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej i kondycji zdrowotnej,
 • zachęcanie do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
 • integracja społeczności przedszkolnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE  UKIERUNKOWANE NA DZIECKO :

 • wzbogaca swoją wiedzę,
 • jest wytrwałe, cierpliwe, odważne,
 • uczy się samodzielności,
 • uczestniczy w rajdach, wycieczkach,
 • posiada książeczkę wycieczek i rajdów,
 • zdobywa odznakę ,,SREBRNE BUTY’’
 • jest sprawne fizycznie,
 • zna najbliższą okolicę,
 • szanuje przyrodę,
 • podziwia piękno natury,
 • integruje się ze społecznością przedszkolną,
 • aktywnie spędza czas,
 • wie, że należy jak najczęściej spędzać na świeżym powietrzu,
 • spędza czas ze swoimi rodzicami.

WARUNKI REALIZACJI PLANU KOŁA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM „SIEDMIOMILOWE BUTY”

Koło turystyczno-krajoznawcze realizowane będzie przez cały rok szkolny z dziećmi 5-6 letnimi w  czasie  pobytu dzieci w przedszkolu oraz w dni wolne ( sobota lub niedziela ) dla dzieci i rodziców ze wszystkich grup w przedszkolu.

Istotnymi elementami  realizacji planu turystyczno-krajoznawczego są:

 • rajdy piesze po najbliższej okolicy,
 • wycieczki turystyczne z rodzicami,
 • posiadanie książeczki wycieczek i rajdów,
 • zdobywanie punktów do otrzymania odznaki  „SREBRNE BUTY”,
 • prowadzenie kroniki „SIEDMIOMILOWE BUTY”,
 • zaangażowanie  rodziców w rozwijaniu zainteresowań dzieci.

TREŚCI  PLANU KOŁA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM „SIEDMIOMILOWE BUTY”

FORMA

TURYSTCZNA

PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMIN MIEJSCE
Wycieczka Muzeum Oręża Polskiego – zwiedzanie wystawy pt. „Kolej na kolej”.Poznanie historii kolejnictwa na przestrzeni lat. Integracja społeczności przedszkolnej.

Wrzesień

Muzeum Oręża Polskiego

Rajd

W odwiedzinach „U Bolesława”. Wędrówka do trzech dębów. Rozpoznawanie znanych drzew i roślin, podziwianie jesiennej kolorystyki. Zdobywanie punktów do odznaki „SREBRNE BUTY’’. Integracja społeczności przedszkolnej i rodziców.

Październik Las Kołobrzeski
Wycieczka „Nasza Kolegiata” poznanie historii kościoła, oglądanie najważniejszych zabytków, podziwianie panoramy miasta z punktu widokowego.Integracja społeczności przedszkolnej i rodziców. Listopad Kolegiata
Wycieczka Muzeum Oręża Polskiego  w Pałacyku Brunschweigów. Oglądanie zbioru przedmiotów z wykopalisk z miasta Kołobrzeg. Oglądanie filmu pt. „ W dawnym Kołobrzegu”. Integracja społeczności przedszkolnej z rodzicami. Grudzień Muzeum Oręża Polskiego 
ul. Armii Krajowej
Rajd „Uroki zimy”– spacer po parku im. A.Fredry- podziwianie zimowego krajobrazu ,zauważenie zmian zachodzących w przyrodzie i wiązanie ich z określoną porą roku ,uwrażliwienie na piękno przyrody, zabawy na śniegu. Styczeń

Park  im .A. Fredry

W Kołobrzegu

 Wycieczka do Pracowni

Fotograficznej

Spotkanie z artystą fotografikiem p. Kazimierzem Ratajczykiem w jego pracowni – oglądanie zdjęć „Morze na fotografii”. Rozwijanie zainteresowań artystycznych. Integracja społeczności przedszkolnej. Luty Pracownia fotograficzna
Wycieczka „Wiosna, ach  to Ty” – Rajd pieszy po parku Nadmorskim. Rozpoznawanie  oznak wiosny. Zdobywanie punktów do odznaki „SREBRNE BUTY”. Integracja społeczności przedszkolnej. Marzec Park Nadmorski
Rajd Szlak im. J. Frankowskiego – koloru  zielonego. Trasa  rajdu z  centrum miasta do wczesnośredniowiecznego kościółka w Budzistowie. Kwiecień Szlak zielony im. J. Frankowskiego
Wycieczka „Gabinet Prezydenta Kołobrzegu”- poznanie miejsca pracy Prezydenta.Orientowanie się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby.Zdobywanie punktów do odznaki „SEREBRNE BUTY”. Kwiecień Urząd Miasta w Kołobrzegu
Rajd „Las naszym przyjacielem”- wyprawa do Nadleśnictwa Leśnego w Gościnie– ścieżka edukacyjna. Zdobywanie punktów do odznaki „SREBRNE BUTY”.Integracja społeczności przedszkolnej i rodziców. Maj Kołobrzeg
Spacer Plener malarski nad morzem. Rozwijanie zainteresowań malarstwem Zdobywanie punktów do odznaki „SREBRNE BUTY”.Integracja społeczności przedszkolnej. Czerwiec Plaża

 

METODY, FORMY I ŚRODKI W REALIZACJI PLANU KOŁA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO „SIEDMIOMILOWE BUTY”:

METODY:

 • wielozmysłowe poznawania świata poprzez doświadczenia zdobyte drogą obserwacji, przeżywania i działania,
 • czynne, oparte na organizowaniu aktywnego udziału dziecka, na zasadzie partnerstwa.

FORMY :

 • zbiorowa,
 • grupowa,
 • indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • miejsca naturalne

EWALUACJA PLANU TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO „SIEDMIOMILOWE BUTY”

Ewaluacja planu odbędzie się po zakończeniu podjętych badań.Uczestnicy zostaną poddani wnikliwej obserwacji, która pozwoli ocenić stopień realizacji celów. Ewaluacja będzie  dokonana w formie ankiety dla rodziców oraz wywiadu grupowego z dziećmi.

Zgromadzone analizy pozwolą do modyfikacji planu i dalszej działalności turystyczno-krajoznawczej.

ANKIETA  DLA  RODZICÓW

 

Proszę Państwa o Wasze opinie dotyczące realizacji PLANU KOŁA TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZEGO „SIEDMIOMILOWE BUTY’”.

1.Czy wg Państwa realizowane zagadnienia turystyczno-krajoznawcze były interesujące dla dzieci?

ÿ        TAK                             

ÿ        NIE

2.Czy wg Państwa podjęte działania przyczyniły się do rozwoju dzieci?

ÿ        TAK                             

ÿ        NIE

Jeśli tak, proszę podać przykłady …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.Czy podoba się Państwu proponowana forma aktywności dziecięcej ?

ÿ        TAK                                

ÿ        NIE

Jeśli nie, proszę wyjaśnić dlaczego ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

               Dziękuję  za wypełnienie ankiety.