Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/2016na17/20161020kolo oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galerie/2016na17/20161020kolo oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Od września w naszym przedszkolu rozpoczęło działalność koło zainteresowań czytelniczych. Podczas dwóch wrześniowych spotkań dzieci miały możliwość dobrowolnego i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem oraz kontaktu z książką wspierającą naukę czytania. Podczas tych zabaw dzieci wielokrotnie dotykały, oglądały, kartkowały, poznały budowę książki  (autor i tytuł, rozdział, spis treści).  Dzieci poznawały także różnorodne utwory o wartościach: wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i humoru. Stosowane zabawy wzmacniały proces odkrywania, poznawania i przeżywania oraz rozumienia przez dzieci prawidłowości rządzących światem pisma. Istotną rolę odegrały dwa integralnie ze sobą powiązane procesy: percepcja wzrokowa i percepcja słuchowa. Doskonalenie spostrzeżeń u dzieci wiązało się z rozwojem ich wyobraźni, pamięci i uwagi oddziałując na wszystkie zmysły.

E.Wilczyńska

{gallery}galerie/2016na17/20161020kolo{/gallery}

 

Lp. Tematyka zajęć Zagadnienia związane z realizacją tematu Termin realizacji Odpowiedzialni
1. Kącik książki

- poznanie grupowych kącików książki

- codzienne czytanie dzieciom na grupie;

- poznanie budowy książki - autor i tytuł, rozdział, spis treści,

- poznawanie dłuższych utworów literackich;

- poznawanie różnorodnych utworów o wartościach: wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i humoru;

- nawiązanie współpracy z biblioteką publiczną

Wrzesień

Wszystkie grupy *

Koło czytelnicze

E. Wilczyńska

2. Poznaję literaturę i bawię się w teatr. 

- przybliżanie książki jako źródła informacji,

- przynoszenie do przedszkola własnych książek (encyklopedii, albumów, słowników),

- inscenizowanie ruchem bajek , opowiadań, baśni,
- tworzenie dialogów z wykorzystaniem pacynek i teatrzyku,

- inscenizacja wiersza „Na straganie”

- wycieczka grup 6- latków do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie

Październik

Koło czytelnicze

Wszystkie grupy *

Gr. IV

Gr. IV i V

3.

Moja mama i tata czytają nam bajki.

05.11 – Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

-  czytanie cykliczne bajek (raz w tygodniu, co tydzień inny rodzic) przez rodziców,

- rysowanie ilustracji inspirowanych treścią bajek;

- przybliżanie bohaterów popularnych bajek i baśni znanych autorów:
- głośne czytanie wybranych fragmentów książek,
- oglądanie ilustracji przedstawiających postaci słuchanych utworów,

- zorganizowanie Dnia Postaci Bajkowych w Przedszkolu (pokaz mody bajkowej)

Listopad

Wszystkie grupy *

Koło Czytelnicze

E. Wilczyńska

4. Utwory Bożonarodzeniowe

- prezentowanie różnych utworów dziecięcych w formie słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej o tematyce związanej ze Świętami np. „Choinka strojnisia”, „Wyprawa Świętego Mikołaja”, „Opowieść Wigilijna”

- wykonanie prac plastycznych po wysłuchaniu utworów literackich,

- przygotowanie „Kartki Bożonarodzeniowej        

- recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek, pastorałek i kolęd,
- wystawienie inscenizacji jasełkowej na uroczystości przedszkolnej,

Grudzień

Koło Czytelnicze

Wszystkie grupy*

Gr. I,  IV i V

5. Babcine opowieści.

- przygotowanie krótkiego programu słowno - muzycznego z okazji „Dnia Babci i Dziadka”;

-  zaproszenie babć i dziadków do czytania i opowiadania dzieciom ciekawych bajek i historii pobudzających wyobraźnię dziecka.

- zorganizowanie rodzinnego konkursu plastycznego „Moja ulubiona postać bajkowa”.

Styczeń

Wszystkie grupy*

E.Wilczyńska przy współpracy koordynatora kółka plastycznego

6. Najpiękniejsze baśnie świata.

- poznanie wybranych baśni czytanych przez nauczyciela w grupie

-  wykorzystywanie wybranych postaci z literatury jako wzorców postaw i wartości moralnych,

-  próby oceny moralnej postępowania bohaterów;

-   charakterystyka postaci z próbą uzasadnienia swoich sądów;   

-   rozmowy na temat treści utworów.

Luty

Wszystkie grupy*

Koło czytelnicze

7.

Książka dawniej i dziś

03.03 – Dzień Pisarzy

- przybliżenie historii książki słuchanie opowiadania, oglądanie ilustracji i obrazków,


- wycieczka do biblioteki – czytanie wybranej książki przez pracownika biblioteki.
- zapoznanie z różnymi rodzajami książek,

-słuchanie opowiadań, oglądanie zdjęć, pogadanki na temat autorów książek dla dzieci,

Marzec

Koło czytelnicze

Gr.V

E. Wilczyńska

8.

Z książką uczymy się jak żyć bezpiecznie.

02.04 – Międzynaro-dowy Dzień Ksiązki dla Dzieci

23.04 – Światowy Dzień Książki

-   Wyrabianie szacunku do książki, by mogła długo służyć a także umiejętności dzielenia się nią z innymi:
- naprawianie zniszczonych książek, 
-  wykonanie zakładki do książki,      

- wykonanie przedszkolnej książki

- ilustrowanie treści opowiadania

- zaproszenie władz miasta oraz przedstawicieli organów współpracujących z przedszkolem (np. policji, straży pożarnej, służby zdrowia, sanepidu, biblioteki) do głośnego czytania dzieciom w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”

Kwiecień

Koło czytelnicze

Gr. V

Wszystkie grupy*

E.Wilczyńska

9.

Poznaję zawody

08.05- Dzień Bibliotekarza i Biblioteki

29.05 – Dzień Drukarza

- Poznanie pracy bibliotekarza oraz pomieszczeń bibliotecznych
- wycieczka do biblioteki, rozmowa o warunkach korzystania z biblioteki i zasadach zachowania się w bibliotece i czytelni zgodnie z regulaminem,”,

- oglądanie książek w bibliotece ułożonych w pewnym porządku według rodzajów, przeznaczenia, czytelnika, do którego jest kierowana( popularnonaukowe, dla dzieci, dla dorosłych, poradniki, książki kucharskie, porady medyczne)

- wycieczka do drukarni

- przygotowanie montażu słowno – muzycznego z okazji „Dnia Rodziny”.

Maj

Koło czytelnicze

E. Wilczyńska

Wszystkie grupy*

10. Dorośli Dzieciom.

- „Bajka lekiem na zło” - zastosowanie bajki terapeutycznej jako metody na wyciszenie, relaksację i odreagowanie napięcia

-wykonanie ilustracji do fragmentów wysłuchanych bajek przy muzyce wyciszającej, składanie ich w całość, ze zwróceniem uwagi na wartość pracy zespołowej,

-zmiana w postawach lub zachowaniu,porządkowanie świata dziecka, stawianie granic między tym co dobre a złe,

-   czytanie bajek, baśni, wierszy, opowiadań przez pracowników naszego przedszkola

-  Zachęcenie rodziców dzieci  do wzięcia udziału w zorganizowanie występów recytatorskich w wykonaniu rodziców i nauczycieli z okazji Dnia Dziecka w przedszkolu,  przygotowanie scenografii.

Czerwiec

Wszystkie grupy*

Gr. II i III

Koło czytelnicze

E. Wilczyńska

  • Współpraca z rodzicami pod hasłem „Rodzice czytają – dzieci słuchają” –. organizowanie  spotkań  czytelniczych w przedszkolu, które mają na celu zaangażowanie rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola  w akcję „Cała Polska czyta dzieciom” oraz zacieśnienie współpracy z przedszkolem (spotkania umawiane 1 raz w miesiącu);
  • WĘDRUJĄCA KSIĄŻKA – wymiana książek (raz w półroczu dzieci przynoszą po jednej książeczce i wymieniają ją na inną)

*Nauczyciele dostosowują metody, formy i treści do możliwości rozwojowych dzieci w swoich grupach

Opracowała:

Ewa Wilczyńska

Koło zainteresowań czytelniczych

„Z bajką przez świat”

,,Po staropolsku powiem, że czytanie książek

                                                                   to największa zabawa, jaką sobie

                                                                   ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

Czytaj więcej: Koło zainteresowań czytelniczych