Koło zainteresowań czytelniczych

„Z bajką przez świat”

,,Po staropolsku powiem, że czytanie książek

                                                                   to największa zabawa, jaką sobie

                                                                   ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

Głośne czytanie jest niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci. Uczy ono myślenia, przynosi wiedzę ogólną, rozwija pamięć i wyobraźnię, wzbogaca zasób słownictwa, daje kontakt z bogactwem doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu, oddziałuje na kształtowanie się poglądów i sposobów postępowania, a przede wszystkim kształtuje zainteresowania i nawyk czytania.

 Czytanie jest bardzo dobrym środkiem wychowawczym, ponieważ rozwija wrażliwość i empatię młodego człowieka. Stwarza możliwość przeżycia różnych emocji. Dążąc, by dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KÓŁKA

Zadaniem głównym koła czytelniczego jest sprzyjanie wszechstronnemu rozwojowi dziecka, szczególnie rozwijaniu postaw czytelniczych,  umiejętności słuchania  i koncentracji. Zaproponowane tematy spotkań mają za zadanie kształtowanie w dzieciach poczucie pewności siebie, respektowanie norm i zasad społecznych oraz odnajdywanie wartości moralnych, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, szacunek i prawda.

 CELE OGÓLNE:

 • wprowadzenie dzieci w świat literatury,
 •  rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 •  zainteresowanie dziecka książką,
 •  rozwijanie postawy koleżeństwa i wzajemnej życzliwości,
 •  wskazanie roli przyjaźni oraz potrzeby wzajemnej pomocy,
 •  kształtowanie umiejętności oceny postaw bohaterów,
 •  kształtowanie pożądanych postaw społecznych i eliminowanie zachowań agresywnych,
 •  wdrażanie pozytywnych przykładów postaw w sytuacjach codziennych,
 •  wyzwalanie pozytywnych emocji,
 •  zwiększenie poczucia własnej wartości,
 •  rozumienie i akceptowanie uczuć własnych i innych ludzi,
 •  poszerzanie wiedzy o świecie ludzi i zwierząt,
 •  wspomaganie rozwoju umiejętności językowych,
 •  rozwijanie zdolności twórczego myślenia,
 •  pobudzanie wyobraźni i fantazji,

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:

 •  uważnie słucha czytanego opowiadania i bajki,
 •  umie rozpoznawać postacie z czytanych opowiadań i bajek,
 •  potrafi dokonać oceny postaw bohaterów,
 •  umie dostrzegać potrzeby innych,
 •  prawidłowo komunikuje się z innymi dziećmi,
 •  przewiduje konsekwencje swojego postępowania,
 •  rozumie znaczenie różnych pojęć,
 •  nabywa wiadomości o najbliższym otoczeniu,
 •  dostrzega dobro i zło,
 •  łatwiej wyraża swoje myśli, uczucia, potrzeby i opinie,
 •  wzbogaca słownik mowy biernej i czynnej,
 •  spontanicznie wypowiada własne myśli,
 •  potrafi  odróżnić bohaterów pozytywnych od negatywnych,
 •  próbuje odnaleźć morał w bajce i zrozumieć jego przesłanie,
 •  bierze  przykład z bohaterów pozytywnych,
 •  staje się bardziej opanowane, cierpliwe i spokojne.