Od września w naszym przedszkolu rozpoczęło działalność koło zainteresowań czytelniczych. Podczas dwóch wrześniowych spotkań dzieci miały możliwość dobrowolnego i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem oraz kontaktu z książką wspierającą naukę czytania. Podczas tych zabaw dzieci wielokrotnie dotykały, oglądały, kartkowały, poznały budowę książki  (autor i tytuł, rozdział, spis treści).  Dzieci poznawały także różnorodne utwory o wartościach: wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i humoru. Stosowane zabawy wzmacniały proces odkrywania, poznawania i przeżywania oraz rozumienia przez dzieci prawidłowości rządzących światem pisma. Istotną rolę odegrały dwa integralnie ze sobą powiązane procesy: percepcja wzrokowa i percepcja słuchowa. Doskonalenie spostrzeżeń u dzieci wiązało się z rozwojem ich wyobraźni, pamięci i uwagi oddziałując na wszystkie zmysły.

E.Wilczyńska