Dzieci z wadami słuchu na terenie naszego przedszkola korzystają z zajęć z surdopedagogiem.

 

Terapia surdopedagogiczna z wychowaniem słuchowym obejmuje ćwiczenia:

 • tymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu;
 • nadawania znaczenia dźwiękom;
 • lokalizacji źródła dźwięku, rozpoznawania cech dźwięku;
 • rozpoznawania i odtwarzania rytmów;
 • rozwijające słuch fonemowy i fonematyczny;
 • koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;
 • pamięci i koncentracji uwagi słuchowej;
 • kształtujące mowę dziecka z zaburzeniami słuchu; surdo1
 • rozwijające zasób słownika biernego i czynnego;
 • doskonalące umiejętności gramatyczno-eksykalne;
 • doskonalące sprawność artykulacyjną;
 • kształtujące umiejętność wypowiadania się;
 • doskonalące umiejętności z zakresu języka polskiego (w zależności od wieku dziecka).

 

     Zajęcia dostosowane są do wieku i poziomu umiejętności dziecka.
Celem zajęć surdopedagogicznych jest doskonalenie umiejętności komunikacji, wzbogacanie słownictwa i poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

surdo2