Dzieci z wadami wzroku na terenie naszego przedszkola korzystają z zajęć z tyflopedagogiem.

Dla małego dziecka z uszkodzonym wzrokiem, słabo widzącego, czy niewidomego świat może wydawać się wielkim chaosem i to, jak się w nim odnajdzie, zależy w dużej mierze od otaczających go dorosłych, którzy przybliżają mu ten świat. Aktywność jego będzie wzrastać, jeśli będzie miało zapewnione poczucie bezpieczeństwa, a do tego z kolei potrzebna mu będzie umiejętność prawidłowego lokalizowania i pokonywania przeszkód. Zatem należy doskonalić naukę orientacji przestrzennej - zachęcać do poznawania dotykowego, a także korzystać z resztek wzroku.

Przedszkole w ramach zajęć tyflopedagogicznych zapewnia specjalistyczną opiekę w tym zakresie i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak niezwykle tyflo1ważnym elementem w rehabilitacji dziecka z uszkodzonym wzrokiem jest usprawnianie manualne, wyrabianie odpowiedniego nacisku dłoni, stymulowanie percepcji wzrokowej (stymulowanie dziecka do patrzenia), rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych tj: fiksacja, śledzenie, rozwijanie pojęć i pamięci wzrokowej oraz wyższych sprawności wzrokowych.            

Istotne staje się również, aby wzbudzić zainteresowanie wiedzą ogólną o otaczającym świecie, poprzez poznawanie dotykowe nowych przedmiotów. Zachęcić do nauki i wiary we własne siły, że mimo słabego wzroku, można wiele się nauczyć, ale trzeba w to włożyć sporo wysiłku i pracy. Stymulować wszystkie zmysły przez włączenie w zabawę przedmiotów o różnej fakturze, smaku, zapachu
i dźwięku.tyflo3tyflo2