Temat Termin Materiały do zajęć
Wykonywanie świątecznych kartek oraz ozdób bożonarodzeniowych Pierwsza połowa grudnia Koraliki, kolorowe tasiemki, naklejki o świątecznej tematyce, kolorowy brokat, kulki, gwiazdki ze styropianu, mikołaje duże i małe, szyszki, makaron (różne wzory w tym kokardki, muszelki, rurki, świderki) , kolorowe  spreje (w tym  srebrny i złoty), aniołki (zrobione z gipsu, z włóczki, papieru), suszone krążki pomarańczy, cekiny
Wielkanoc tuż –tuż (wykonywanie świątecznych palemek oraz stroików) Pierwszy tydzień kwietnia Bukszpan, kolorowe wstążki, gąbki (do włożenia gałązek), plastykowe, styropianowe jajka, pisanki (ze sztucznego tworzywa), wydmuszki, gałązki wierzby naturalne lub sztuczne,  (bazie kotki), naklejki o wielkanocnej tematyce, kolorowe  gałązki, sztuczne kwiaty, zwierzątka na patyczku lub bez patyczka( zając, baranek, kurczak)

W każdy pierwszy poniedziałek i wtorek miesiąca od godz. 15.00 do 15.30 zapraszamy na indywidualne konsultacje chętnych zainteresowanych rodziców.

Nauczyciel wychowawca – Wioletta Kosidło

Nauczyciel wspomagający – Małgorzata Kucal

Jeżeli zaistniałaby potrzeba konsultacji  w innym terminie to prosimy o kontakt telefoniczny  94 35 242 88 lub osobisty w celu ustalenia  terminu spotkania.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty:

 

  1. „Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć” - dbanie o higienę po­przez: mycie zębów po posił­kach; spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabia­łu (ograniczanie spoży­cia słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków (ograniczanie napojów gazowanych).
  1. „Zabawy na śniegu” - ubieranie się odpo­wiednio do warunków atmosferycznych wy­stępujących w danej porze roku; przebywanie na świe­żym powietrzu; uczest­niczenie w spacerach, zabawach; poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu: bawienia się w miejscach niedo­zwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na za­marzniętym stawie.
  1. „Tak mija nam czas” - zauważanie rytmów, np. w ułożonym mate­riale przyrodniczym, mozaice geometrycz­nej, w klockach; dostrzeganie rytmicz­nej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy; nazywanie pór dnia: rano, południe, popołu­dnie, wieczór, i nocy.
  1. „Poznajemy kosmos” - poznawanie nazw wy­branych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus, słuchanie cie­kawostek na ich temat; gromadzenie literatury, zdjęć, albumów zwią­zanych z kosmosem; poznawanie zawodów związanych z kosmo­sem, np. kosmonauty, astronoma; poznawanie ciekawo­stek, legend na temat satelity Ziemi – Księ­życa

Szczotka, pasta, kubek - piosenka

Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda, tak się zaczyna wielka przygoda. 
Myję zęby, bo wiem dobrze o tym, kto ich nie myje ten ma kłopoty,
Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć. 

Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, ooo
Zatańcz ze mną, tak w kółeczko, ooo
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo 
Po jedzeniu, kręć się żwawo, ooo 
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo 
Po jedzeniu kręć się za żwawo, ooo. 

Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć.

Ta Dorotka - piosenka

Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia,
Tańcowała dokolusia, dokolusia,
Tańcowała ranną rosą, ranną rosą
I tupała nóżką bosą, nóżką bosą.

Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia,
Tańcowała dokolusia, dokolusia,
Tańcowała i w południe, i w południe,
Kiedy słonko grzało cudnie, grzało cudnie.

Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia,
Tańcowała dokolusia, dokolusia,
Tańcowała wieczorami, wieczorami,
Kiedy słonko za górami, za górami.

A teraz śpi w kolebusi, w kolebusi,
Na różowej swej podusi, swej podusi,
Chodzi senek koło płotka, koło płotka,
Cicho...bo tu śpi Dorotka, śpi Dorotka.

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA I

rok szkolny 2017/2018

LP

FORMA

WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI CELE
 1.

Spotkania adaptacyjne

maj/czerwiec

- zapoznanie dzieci i rodziców 
ze środowiskiem przedszkolnym, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi

 - uczestnictwo dzieci i rodziców 
w zajęciach integracyjnych, zabawach ruchowych, muzycznych i plastycznych

- przeprowadzenie badania ankietowego nt. dzieci

2. 

Zebranie organizacyjne

wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci -upoważnienia)

3. 

Zajęcia otwarte dla rodziców

październik/grudzień

marzec/kwiecień

- możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy

4. 

Zebranie grupowe

październik

luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

 5.

Zebranie grupowe

maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

- przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

6. 

Rozmowy indywidualne z rodzicami

praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

7. 

Kącik dla rodziców – tablica informacyjna

praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

 8. Ekspozycja prac plastycznych systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

9.  Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

10.  Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu sali

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć