Zajęcia otwarte

Data: 08.04.2019r. ( piątek )

Godzina: 11.30

Temat zajęć: Palmy wielkanocne

Proszę przygotować:

  • gałązki, bazie, kolorowe wstążki, kijki, bukszpan, kolorowa bibuła, ozdoby wielkanocne, elementy dekoracyjne, tasiemki itp.

Cele: rozwijanie zainteresowań plastycznych, obserwacja dziecka na tle grupy, współpraca w grupie

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Konsultacje indywidualne z wychowawcą dla rodziców odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca

godz. 15.00 – 16.00

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE                                                                 GRUPA I

NA MIESIĄC MAJ 2019

 

Tydzień I Muzyka jest wszędzie 6.05 – 10.05.2019r.

W świecie sztuki. Muzyka

Słuchanie i śpiewanie piosenek

– słuchanie piosenek
w wykonaniu nauczyciela

– nauka prostych piosenek

– śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą

Wyrażanie muzyki ruchem

– uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych

– reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowani

– rytmiczne poruszanie się przy muzyce

Tydzień II Wiosenna łąka 13.05 – 17.05.2019r.

Poznajemy przyrodę

Wiosna

− oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno

− poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

− dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji

− określanie znaczenia barwy ochronnej
w życiu zwierząt

Tydzień III Moja rodzina 20.05 – 24.05.2019r.

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

− podawanie informacji: jak mają na imię, mama, tata

− dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

− uczestniczenie w krótkich programach artystycznych

Tydzień IV Poznajemy różne zawody 27.05 – 31.05.2019r.

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny-nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek -podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty.

- określanie czym zajmują się członkowie rodziny, jaki wykonują zawód.

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA I

rok szkolny 2018/2019

LP

FORMA

WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI CELE
1. Zebranie organizacyjne wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

2. Zajęcia otwarte dla rodziców Październik/grudzień marzec/maj - możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
  Zebranie grupowe

Październik

Luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;

- informacja o wynikach diagnozy wstępnej;

- sprawy bieżące

3. Zebranie grupowe Maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci ( diagnoza końcowa)

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

4. Rozmowy indywidualne z rodzicami Praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

5. Kącik dla rodziców – tablica informacyjna Praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

6. Ekspozycja prac plastycznych systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

7. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne Sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

8. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola Cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Sporządziła: Aleksandra Kamińska