Temat Termin Materiały do zajęć
Wykonywanie świątecznych kartek oraz ozdób bożonarodzeniowych Pierwsza połowa grudnia Koraliki, kolorowe tasiemki, naklejki o świątecznej tematyce, kolorowy brokat, kulki, gwiazdki ze styropianu, mikołaje duże i małe, szyszki, makaron (różne wzory w tym kokardki, muszelki, rurki, świderki) , kolorowe  spreje (w tym  srebrny i złoty), aniołki (zrobione z gipsu, z włóczki, papieru), suszone krążki pomarańczy, cekiny
Wielkanoc tuż –tuż (wykonywanie świątecznych palemek oraz stroików) Pierwszy tydzień kwietnia Bukszpan, kolorowe wstążki, gąbki (do włożenia gałązek), plastykowe, styropianowe jajka, pisanki (ze sztucznego tworzywa), wydmuszki, gałązki wierzby naturalne lub sztuczne,  (bazie kotki), naklejki o wielkanocnej tematyce, kolorowe  gałązki, sztuczne kwiaty, zwierzątka na patyczku lub bez patyczka( zając, baranek, kurczak)

W każdy pierwszy poniedziałek i wtorek miesiąca od godz. 15.00 do 15.30 zapraszamy na indywidualne konsultacje chętnych zainteresowanych rodziców.

Nauczyciel wychowawca – Wioletta Kosidło

Nauczyciel wspomagający – Małgorzata Kucal

Jeżeli zaistniałaby potrzeba konsultacji  w innym terminie to prosimy o kontakt telefoniczny  94 35 242 88 lub osobisty w celu ustalenia  terminu spotkania.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec:

 

1.„Święto dzieci” - podawanie swojego imienia, nazwiska; określanie swoich ulu­bionych zabaw, zajęć; współdecydowanie o ubiorze, wyborze za­bawek, zabaw; stosowanie form grzecznościowych względem siebie, dzieci, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na uli­cy)

2.„Po łące biega lato” -

3.„Bezpieczne wakacje” - poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu: oddalanie się od rodzi­ców (opiekunów); bawienie się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy; zabawy różnymi źró­dłami ognia; rozmawianie z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny), odchodzenia z nimi; zbliżania się do niezna­nych zwierząt, zwłasz­cza psów; bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

4.„Niech żyją wakacje …” - poznawanie wy­branych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrzne­go; poznawanie ważniej­szych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.

„Żabka” – piosenka

Jam jest żabka, tyś jest żabka.
My nie mamy nic takiego:
Tylko łapki, tylko łapki,
Skrzydełka żadnego.

U-ła-kła-kła! U-ła-kła-kła!

U-ła-u-ła! Kła-kła!


Tyś jest żabka, jam jest żabka.
My nie mamy nic takiego:
Tylko łapki, tylko łapki,
Skrzydełka żadnego.

U-ła-kła-kła! U-ła-kła-kła!

U-ła-u-ła! Kła-kła!PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA I

rok szkolny 2018/2019

LP

FORMA

WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI CELE
1. Zebranie organizacyjne wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

2. Zajęcia otwarte dla rodziców Październik/grudzień marzec/maj - możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
  Zebranie grupowe

Październik

Luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;

- informacja o wynikach diagnozy wstępnej;

- sprawy bieżące

3. Zebranie grupowe Maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci ( diagnoza końcowa)

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

4. Rozmowy indywidualne z rodzicami Praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

5. Kącik dla rodziców – tablica informacyjna Praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

6. Ekspozycja prac plastycznych systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

7. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne Sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

8. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola Cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Sporządziła: Aleksandra Kamińska