ZAJĘCIA OTWARTE TEMAT ZAJĘĆ TERMIN AKCESORIA
  OZDABIANIE PIERNICZKÓW 7.12.2018r.                     godz. 11.30

* pisaki cukrowe

* ozdobne perełki

* lukier

* artykuły dekoracyjne

  WIOSENNE KWIATY 20.03.2018r.                 godz. 11.30

* patyki długości ok. 0,5 m

* bibuła karbowana

* tasiemki, wstążki

 

W każdy pierwszy poniedziałek i wtorek miesiąca od godz. 15.00 do 15.30 zapraszamy na indywidualne konsultacje chętnych zainteresowanych rodziców.

Nauczyciel wychowawca – Wioletta Kosidło

Nauczyciel wspomagający – Małgorzata Kucal

Jeżeli zaistniałaby potrzeba konsultacji  w innym terminie to prosimy o kontakt telefoniczny  94 35 242 88 lub osobisty w celu ustalenia  terminu spotkania.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE                                                                 GRUPA I

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018

 

Tydzień I MIKOŁAJU NASZ 3.12 – 7.12.2018

Nasza grupa

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

- nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie

- podejmowanie prób wspólnych zabaw.

Nasze zabawy i zainteresowania

Uczestniczenie w zabawach

- uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw

- wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalny) róż­nych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli

- dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

- wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru).

 

Tydzień II ZIMA TUŻ TUŻ 10.12 – 14.12.2018

Poznajemy przyrodę

Zima

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie

- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu

-poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

 

 

Tydzień III i IV 17.12 -28.12.2018 NADCZODZĄ ŚWIĘTA I NOWY ROK

Nasze rodziny

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

Wzmacnianie więzów w rodzinie

kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Naro­dzenia, Wielkanocy.

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA I

rok szkolny 2018/2019

LP

FORMA

WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI CELE
1. Zebranie organizacyjne wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

2. Zajęcia otwarte dla rodziców Październik/grudzień marzec/maj - możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
  Zebranie grupowe

Październik

Luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;

- informacja o wynikach diagnozy wstępnej;

- sprawy bieżące

3. Zebranie grupowe Maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci ( diagnoza końcowa)

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

4. Rozmowy indywidualne z rodzicami Praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

5. Kącik dla rodziców – tablica informacyjna Praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

6. Ekspozycja prac plastycznych systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

7. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne Sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

8. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola Cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Sporządziła: Aleksandra Kamińska