ZAJĘCIA OTWARTE TEMAT ZAJĘĆ TERMIN AKCESORIA
  OZDABIANIE PIERNICZKÓW 7.12.2018r.                     godz. 11.30

* pisaki cukrowe

* ozdobne perełki

* lukier

* artykuły dekoracyjne

  WIOSENNE KWIATY 20.03.2018r.                 godz. 11.30

* patyki długości ok. 0,5 m

* bibuła karbowana

* tasiemki, wstążki

 

W każdy pierwszy poniedziałek i wtorek miesiąca od godz. 15.00 do 15.30 zapraszamy na indywidualne konsultacje chętnych zainteresowanych rodziców.

Nauczyciel wychowawca – Wioletta Kosidło

Nauczyciel wspomagający – Małgorzata Kucal

Jeżeli zaistniałaby potrzeba konsultacji  w innym terminie to prosimy o kontakt telefoniczny  94 35 242 88 lub osobisty w celu ustalenia  terminu spotkania.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE                                                                 GRUPA I

NA MIESIĄC MARZEC 2019

 

Tydzień I POZNAJEMY ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE 4.03 – 8.03.2019R

Poznajemy przyrodę

Wiosna

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

- dostrzeganie

różnic w budowie dzikich zwierząt, dostępnych w bezpośredniej obserwacji

- poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych.

 

Tydzień II BYŁY SOBIE DINOZAURY 11.03 -15.03.2019R

Poznajemy przyrodę

Zima

− poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości

− poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie

paprocie) występujących w tamtym okresie.

 

Tydzień III PRZEDWIOŚNIE 18.03 – 22.03.2019R

Poznajemy przyrodę

Wiosna

- obserwowanie zmian zachodzących
w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy).

 

Tydzień IV NADESZŁA WIOSNA 25.03 – 29.03.2019R

Poznajemy przyrodę

Wiosna

– poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach

– zakładanie w sali zielonego ogródka, poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin; zachęcanie do prowadzenia kalendarza obserwacji roślin

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA I

rok szkolny 2018/2019

LP

FORMA

WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI CELE
1. Zebranie organizacyjne wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

2. Zajęcia otwarte dla rodziców Październik/grudzień marzec/maj - możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
  Zebranie grupowe

Październik

Luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;

- informacja o wynikach diagnozy wstępnej;

- sprawy bieżące

3. Zebranie grupowe Maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci ( diagnoza końcowa)

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

4. Rozmowy indywidualne z rodzicami Praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

5. Kącik dla rodziców – tablica informacyjna Praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

6. Ekspozycja prac plastycznych systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

7. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne Sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

8. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola Cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Sporządziła: Aleksandra Kamińska