Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad:

1. „Dbamy o zdrowie” – spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabia¬łu (ograniczanie spoży¬cia słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków (ograniczanie napojów gazowanych), dbanie o higienę po¬przez: codzienne mycie całe¬go ciała; mycie zębów po posił¬kach; mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu; samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste. 

2. „Domowi ulubieńcy” – poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu; karmienie ich, wycho¬dzenie na spacer; nazywanie dorosłych i młodych zwierząt. 

3. „A deszcz pada i pada…” – obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycz¬nych, np. padającego deszczu, mgły, obniża¬jącej się temperatury, skracającej się długości dnia. 

4. „Urządzenia w moim domu” –   poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego; dostrzeganie roli urzą¬dzeń gospodarstwa do¬mowego w ułatwianiu pracy ludziom. 

    

 

 

Kotek Puszek

I. Kotek Puszek z czarną łatką 

dziś w przedszkolu był z Agatką, 

a z kieszeni u fartuszka 

wyglądały małe uszka. 

II. Nagle ruszył się fartuszek, 

na podłogę skoczył Puszek. 

Teraz będziesz, kotku, z nami, 

my już ciebie nie oddamy.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad:

1.      „Dbamy o zdrowie” – spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabia­łu (ograniczanie spoży­cia słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków (ograniczanie napojów gazowanych), dbanie o higienę po­przez: codzienne mycie całe­go ciała; mycie zębów po posił­kach; mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu; samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste.

2.      „Domowi ulubieńcy” – poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu; karmienie ich, wycho­dzenie na spacer; nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.

 

3.      „A deszcz pada i pada…” – obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycz­nych, np. padającego deszczu, mgły, obniża­jącej się temperatury, skracającej się długości dnia.

 

4.      „Urządzenia w moim domu” –   poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego; dostrzeganie roli urzą­dzeń gospodarstwa do­mowego w ułatwianiu pracy ludziom.

  

Kotek Puszek

I. Kotek Puszek z czarną łatką

dziś w przedszkolu był z Agatką,

a z kieszeni u fartuszka

wyglądały małe uszka.

 

II. Nagle ruszył się fartuszek,

na podłogę skoczył Puszek.

Teraz będziesz, kotku, z nami,

my już ciebie nie oddamy.