Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty:

 

  1. „Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć” - dbanie o higienę po­przez: mycie zębów po posił­kach; spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabia­łu (ograniczanie spoży­cia słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków (ograniczanie napojów gazowanych).
  1. „Zabawy na śniegu” - ubieranie się odpo­wiednio do warunków atmosferycznych wy­stępujących w danej porze roku; przebywanie na świe­żym powietrzu; uczest­niczenie w spacerach, zabawach; poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu: bawienia się w miejscach niedo­zwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na za­marzniętym stawie.
  1. „Tak mija nam czas” - zauważanie rytmów, np. w ułożonym mate­riale przyrodniczym, mozaice geometrycz­nej, w klockach; dostrzeganie rytmicz­nej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy; nazywanie pór dnia: rano, południe, popołu­dnie, wieczór, i nocy.
  1. „Poznajemy kosmos” - poznawanie nazw wy­branych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus, słuchanie cie­kawostek na ich temat; gromadzenie literatury, zdjęć, albumów zwią­zanych z kosmosem; poznawanie zawodów związanych z kosmo­sem, np. kosmonauty, astronoma; poznawanie ciekawo­stek, legend na temat satelity Ziemi – Księ­życa

Szczotka, pasta, kubek - piosenka

Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda, tak się zaczyna wielka przygoda. 
Myję zęby, bo wiem dobrze o tym, kto ich nie myje ten ma kłopoty,
Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć. 

Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, ooo
Zatańcz ze mną, tak w kółeczko, ooo
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo 
Po jedzeniu, kręć się żwawo, ooo 
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo 
Po jedzeniu kręć się za żwawo, ooo. 

Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć.

Ta Dorotka - piosenka

Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia,
Tańcowała dokolusia, dokolusia,
Tańcowała ranną rosą, ranną rosą
I tupała nóżką bosą, nóżką bosą.

Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia,
Tańcowała dokolusia, dokolusia,
Tańcowała i w południe, i w południe,
Kiedy słonko grzało cudnie, grzało cudnie.

Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia,
Tańcowała dokolusia, dokolusia,
Tańcowała wieczorami, wieczorami,
Kiedy słonko za górami, za górami.

A teraz śpi w kolebusi, w kolebusi,
Na różowej swej podusi, swej podusi,
Chodzi senek koło płotka, koło płotka,
Cicho...bo tu śpi Dorotka, śpi Dorotka.