Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień:
1., 2. „Jestem przedszkolakiem” – współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie; podawanie swojego imienia, nazwiska; poznawanie imion, nazwisk dzieci z grupy; ściąganie ubrań, bu-tów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni; podejmowanie prób wspólnych zabaw.

3. „Nadeszła jesień” – obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę; zmiany jakie zaszły w przyrodzie; oglądnie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu; zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody.
4. „Bezpieczny przedszkolak” – poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich; uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów; respektowanie praw i obowiązków swoich oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby; przestrzeganie umów i zasad.

„Marsz dzieci” – piosenka
Idzie Jaś, idzie Staś,
Idzie też Marysia.
Wszyscy dziś grzeczni są
I nie tylko dzisiaj.
Tup, tup, tup, tup, tup, tup,
Daleko wędrują,
Hop, hop, hop, hop, hop, hop,
Lekko podskakują.


„Ola i liście” – piosenka
Poszła Ola na spacerek
Na słoneczko, na wiaterek
A tu lecą jej na głowę
Liście złote i brązowe...(x2)

Myśli Ola - "Liści tyle
Zrobię bukiet z nich za chwilę
La, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la