ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE                                                                 GRUPA I

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018

 

Tydzień I MIKOŁAJU NASZ 3.12 – 7.12.2018

Nasza grupa

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

- nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie

- podejmowanie prób wspólnych zabaw.

Nasze zabawy i zainteresowania

Uczestniczenie w zabawach

- uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw

- wykorzystywanie w zabawach (także w sposób niekonwencjonalny) róż­nych zabawek, przedmiotów, znaków i symboli

- dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

- wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru).

 

Tydzień II ZIMA TUŻ TUŻ 10.12 – 14.12.2018

Poznajemy przyrodę

Zima

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie

- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu

-poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

 

 

Tydzień III i IV 17.12 -28.12.2018 NADCZODZĄ ŚWIĘTA I NOWY ROK

Nasze rodziny

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

Wzmacnianie więzów w rodzinie

kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Naro­dzenia, Wielkanocy.