ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE                                                                 GRUPA I

NA MIESIĄC MAJ 2019

 

Tydzień I Muzyka jest wszędzie 6.05 – 10.05.2019r.

W świecie sztuki. Muzyka

Słuchanie i śpiewanie piosenek

– słuchanie piosenek
w wykonaniu nauczyciela

– nauka prostych piosenek

– śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą

Wyrażanie muzyki ruchem

– uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych

– reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowani

– rytmiczne poruszanie się przy muzyce

Tydzień II Wiosenna łąka 13.05 – 17.05.2019r.

Poznajemy przyrodę

Wiosna

− oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno

− poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

− dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji

− określanie znaczenia barwy ochronnej
w życiu zwierząt

Tydzień III Moja rodzina 20.05 – 24.05.2019r.

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

− podawanie informacji: jak mają na imię, mama, tata

− dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

− uczestniczenie w krótkich programach artystycznych

Tydzień IV Poznajemy różne zawody 27.05 – 31.05.2019r.

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny-nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek -podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty.

- określanie czym zajmują się członkowie rodziny, jaki wykonują zawód.