Zajęcia otwarte zaplanowane w grupie II na rok szkolny 2017/2018

Temat Termin Będzie nam potrzebne m.in.:
Zdobimy świąteczne pierniczki Druga połowa grudnia Lukry plastyczne, bakalie, posypki, barwniki do wypieków, pisaki cukrowe itp.
Wielkanoc tuż –tuż (wykonywanie świątecznych palemek , stroików, bukiecików) Druga połowa marca Bukszpan, kolorowe wstążki, gąbki (do włożenia gałązek), plastykowe, styropianowe jajka, pisanki (ze sztucznego tworzywa), wydmuszki, gałązki wierzby naturalne lub sztuczne,  (bazie kotki), naklejki o wielkanocnej tematyce, kolorowe  gałązki, sztuczne kwiaty, zwierzątka na patyczku lub bez patyczka( zając, baranek, kurczak)

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15 do 15.30 zapraszamy na indywidulane konsultacje chętnych zainteresowanych rodziców.

Wychowawca - Iwona Linkiewicz

Nauczyciel współpracujący - Wanda Krzesińska

Nauczyciel wspomagający  - Ewa Wilczyńska

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty- grupa II

01.02-09.02.2018 „Zimo, baw się z nami”

-nauka wiersza „Bałwanek”

-zabawy przy muzyce

-„Wyczarujmy śnieg”- tworzenie śniegu z pianki i sody

-kształtowanie umiejętności społecznych

-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą

-rozwijanie spostrzegania wzrokowego

-kształtowanie umiejętności liczenia

12.02-16.02.2018 „Tak mija czas”

-nauka piosenki „Tik, tak”

-słuchanie wiersza „Zegarmistrz”- wspomaganie rozwoju mowy

-zabawa dydaktyczna „Noc i dzień”-zauważanie rytmów

-praca plastyczna „Mój dzień”

-rozmowa o pracy zegarmistrza

-rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

19.02-28.02.2018 „Przyjaciele z kosmosu”

-słuchanie opowiadania „Urodziny dziadka”- wzbudzenie zainteresowania literaturą

„Konstruujemy rakiety”- budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania

-rozwijanie zainteresowań plastycznych

-obserwowanie środowiska przyrodniczego  

-uczestniczenie w zabawach ruchowych

-doskonalenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturowych

-współtworzenie przyjemnej atmosfery w grupie

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA II

rok szkolny 2017/2018

 LP

         FORMA

     WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

                       

                        CELE

 

1.

Zebranie  organizacyjne

wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznym, procedurami

- sprawy organizacyjne(wybór Rady Oddziałowej, Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci – upoważnienia)

  2. Zebranie grupowe październik - przekazanie rodzicom informacji o  osiągnięciach dzieci
  3. Zajęcia otwarte dla rodziców

grudzień

marzec/kwiecień

- możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
  4.

Zebranie grupowe

 maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

- przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R.R.

  5. Rozmowy indywidualne z rodzicami   praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

  6. Kącik dla rodziców- tablica informacyjna praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

  7. Ekspozycja prac plastycznych dzieci(szatnia) systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

  8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne

sukcesywnie

według harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku

  9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu sali

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

                                                                                                                                        Opracowała: I. Linkiewicz