Zajęcia otwarte zaplanowane w grupie II na rok szkolny 2017/2018

Temat Termin Będzie nam potrzebne m.in.:
Zdobimy świąteczne pierniczki Druga połowa grudnia Lukry plastyczne, bakalie, posypki, barwniki do wypieków, pisaki cukrowe itp.
Wielkanoc tuż –tuż (wykonywanie świątecznych palemek , stroików, bukiecików) Druga połowa marca Bukszpan, kolorowe wstążki, gąbki (do włożenia gałązek), plastykowe, styropianowe jajka, pisanki (ze sztucznego tworzywa), wydmuszki, gałązki wierzby naturalne lub sztuczne,  (bazie kotki), naklejki o wielkanocnej tematyce, kolorowe  gałązki, sztuczne kwiaty, zwierzątka na patyczku lub bez patyczka( zając, baranek, kurczak)

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15 do 15.30 zapraszamy na indywidulane konsultacje chętnych zainteresowanych rodziców.

Wychowawca - Iwona Linkiewicz

Nauczyciel współpracujący - Wanda Krzesińska

Nauczyciel wspomagający  - Ewa Wilczyńska

Zamierzenia  dydaktyczno-wychowawcze  na miesiąc listopad- grupa II

 

02.11 – 10.11.2017r.„Co zwierzęta robią jesienią?”                                                                                                      

- kształtowanie umiejętności społecznych

- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

 -wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych  umów i zasad regulujących współżycie w grupie

- obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie

- omawianie planszy „Zwierzęta i ich zimowe zapasy”

- rozwijanie umiejętności płynnego mówienia

- rozwijanie spostrzegania wzrokowego

13.11- 24.11.2017 r. „A deszcz pada i pada”

- układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych

- zabawy ruchowe przy jesiennych piosenkach – wyrażanie muzyki ruchem

-przestrzeganie wspólnie ustalonych  umów i zasad regulujących współżycie w grupie

- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

-samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie

- rozwijanie  myślenia, wyobrażeń

 

27.11 – 01.12.2017r. „ Dbamy o swoje zdrowie”

- wyrabianie nawyków dbania o zdrowie, zachęcanie do spożywania zdrowej żywności,  wykonywanie  zdrowych kanapek

- nabywanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni

- uczestniczenie w zabawach ruchowych organizowanych metodą opowieści ruchowych

- obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie

Wiersz pt. Wiewiórka

Ruda wiewiórka, ruda wiewiórka

skacze wesoło z drzewa na drzewo.

Z chwiejnej gałązki w zieleń da nurka,

machnie ogonkiem w prawo i w lewo.

Zeszła na ziemię, nic się nie boi,

wie, że orzeszki mamy w kieszonkach.

O, z ręki bierze! O, przy mnie stoi

chwiejąc puszystym końcem ogonka.

Nikt jej nie skrzywdzi, nikt jej nie spłoszy

taka jest śliczna, zręczna i żywa!

Zjadła orzeszków za kilka groszy,

na pożegnanie ogonkiem kiwa

Zabawy przy piosence Pucu, pucu.

I. Dzisiaj u nas wielkie pranie,

wielkie pranie i sprzątanie.

Pucu, pucu, chlapu, chlapu,

wielkie pranie i sprzątanie.

II. Wymieciemy wszystkie kurze,

i te małe, i te duże.

Pucu, pucu, chlapu, chlapu,

i te małe, i te duże.

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA II

rok szkolny 2017/2018

 LP

         FORMA

     WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

                       

                        CELE

 

1.

Zebranie  organizacyjne

wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznym, procedurami

- sprawy organizacyjne(wybór Rady Oddziałowej, Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci – upoważnienia)

  2. Zebranie grupowe październik - przekazanie rodzicom informacji o  osiągnięciach dzieci
  3. Zajęcia otwarte dla rodziców

grudzień

marzec/kwiecień

- możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
  4.

Zebranie grupowe

 maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

- przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R.R.

  5. Rozmowy indywidualne z rodzicami   praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

  6. Kącik dla rodziców- tablica informacyjna praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

  7. Ekspozycja prac plastycznych dzieci(szatnia) systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

  8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne

sukcesywnie

według harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku

  9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu sali

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

                                                                                                                                        Opracowała: I. Linkiewicz