W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15 do 15.30 zapraszamy na indywidulane konsultacje chętnych zainteresowanych rodziców.

 

Wychowawca - Iwona Linkiewicz

Nauczyciel współpracujący - Wanda Krzesińska

Nauczyciel wspomagający  - Ewa Wilczyńska

Zamierzenia  dydaktyczno-wychowawcze  na miesiąc wrzesień - grupa II

01.09.-08.09-Witaj przedszkole- współtworzenie przyjaznej atmosfer  w grupie, przestrzeganie wspólnie ustalonych  umów i zasad (ustalenie kodeksu przedszkolaka ),podawanie informacji osobie, rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, zwiedzanie przedszkola-przypomnienie zasad bezpieczeństwa, przeżywanie emocji w sposób umożliwiający adaptację w nowym otoczeniu

11.09-22.09 - Jesień w sadzie i ogrodzie - rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw; rozróżnianie ich z pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu, wykonywanie szaszłyków owocowych, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody, doskonalenie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych, rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji

25.09.- 29.09- Bezpieczna droga do przedszkola – poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich, uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów, respektowanie praw i obowiązków swoich oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby, przestrzeganie umów i zasad, odpowiadanie na pytania, objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, rozwiazywanie zagadek

 

 

Piosenka „ Przedszkole – drugi dom”

I. Gdy dzień wstaje i wita świat,

ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się,

do przedszkola prowadzi mnie.

Ref.: Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem,

a po spacerze w sali,

wesoło bawię się.

Kolegów dobrych mam,

nie jestem nigdy sam

Przedszkole drugim domem jest.

II. Czasem rano trudno mi wstać,

chciałoby się leżeć i spać.

Lecz na mnie auto czeka, i miś,

w co będziemy bawić się dziś?

Ref.: Ja chodzę…

III. Zamiast mamy, panią tu mam,

bardzo dużo wierszyków znam.

Śpiewam i tańczę, wesoło mi,

i tak płyną przedszkolne dni.

Ref.: Ja chodzę…

RUMIANE JABŁUSZKO’’- piosenka

I. Hej! Pełno jest jabłek w naszym sadzie.

Hej! Pełno jest jabłek w naszym sadzie.

Jabłuszko rumiane słońcem malowane podaruję.

Jabłuszko rumiane słońcem malowane podaruję.

II. Hej! Pełno jest jabłek w naszym sadzie.

Hej! Pełno jest jabłek w naszym sadzie.

Komu podaruję, ten mi podziękuje za jabłuszko.

Komu podaruję, ten mi podziękuje za jabłuszko.

III. Hej! Pełno jest jabłek w naszym sadzie.

Hej! Pełno jest jabłek w naszym sadzie.

Pod drzewami w sadzie jesień jabłka kładzie kolorowe.

Pod drzewami w sadzie jesień jabłka kładzie kolorowe.

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA II

rok szkolny 2017/2018

 LP

         FORMA

     WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

                       

                        CELE

             UWAGI

 

1.

Zebranie  organizacyjne

wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznym, procedurami

- sprawy organizacyjne(wybór Rady Oddziałowej, Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci – upoważnienia)

  2. Zebranie grupowe październik - przekazanie rodzicom informacji o  osiągnięciach dzieci
  3. Zajęcia otwarte dla rodziców

grudzień

marzec/kwiecień

- możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
  4.

Zebranie grupowe

 maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

- przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R.R.

  5. Rozmowy indywidualne z rodzicami   praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

  6. Kącik dla rodziców- tablica informacyjna praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

  7. Ekspozycja prac plastycznych dzieci(szatnia) systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

  8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne

sukcesywnie

według harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku

  9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu sali

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

                                                                                                                                        Opracowała: I. Linkiewicz