• profil konstrukcyjno – techniczny

Cel główny:

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne zabawy konstrukcyjne i techniczne.

 

Cele szczegółowe:

-  rozwijanie potrzeby tworzenia;

-  stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik łączenia różnych materiałów;

-  rozwijanie kreatywności;

-  odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności;

-  bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyborami;

-  kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole;

-  doskonalenie sprawności manualnej; 

  wdrażanie do właściwego planowania i organizowania działań;

-  budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy.

 

Metody:

-  działania praktycznego,

-  zadań stawianych dziecku,

-  doświadczeń i eksperymentowania,

-  pokazu i obserwacji,

-  objaśnienie i instrukcja,

 

Formy:

-  praca indywidualna

-  praca w grupach

-  praca w zespołach

 

Zajęcia odbywać się będą 1 raz w miesiącu.

 Plan działań edukacyjnych

Temat Termin realizacji Uwagi

„Dary jesieni – jesienne konstrukcje” – zajęcia otwarte

- tworzenie kompozycji z wykorzystaniem materiału przyrodniczego

wrzesień
„Muchomorek”  - łączenie ze sobą papieru i plastiku październik
„Jak zrobić Gniotka?” – zabawkę odstresowującą i wprawiającą w dobry nastrój listopad
„Papier do pakowania prezentów” – stemplowanie warzywami grudzień
„Kolorowe szybki” –poznanie zjawiska zamarzania wody styczeń
„Tańczący bałwanek” – cięcie nożyczkami po linii luty
„Bazie”  - tworzenie przestrzennych kompozycji z wykorzystaniem popcornu marzec
„Tęcza” – wyklejanka z plasteliny kwiecień
„Latający ptaszek” – zabawy maj
„Lody na patyku” – ozdabianie różnorodnym materiałem: koraliki, cekiny, tasiemki czerwiec

W każdą pierwszą środę miesiąca zapraszamy na indywidualne konsultacje chętnych zainteresowanych rodziców.

Nauczyciel wychowawca – Wioletta Kosidło w godz. 15.00 – 15.30

Nauczyciel wspomagający – Małgorzata Mróz w godz. 8.00 – 8.30

Jeżeli zaistniałaby potrzeba konsultacji  w innym terminie to prosimy o kontakt telefoniczny  94 35 242 88 lub osobisty w celu ustalenia  terminu spotkania.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec:

 

1. „Wiosna tuż-tuż” – poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawianie się pąków na drzewach i krzewach; obserwowanie zmian zachodzących w przy¬rodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy) 

 

2. „Moje miasto - Kołobrzeg” – określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś); obserwowanie napisów znajdujących się w otoczeniu, np. witryn sklepowych, nazw produktów

 

3. „Nadeszła wiosna” – oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwa¬gi na zawarte w nich piękno; omawianie życia pta¬ków wiosną (budowa¬nie gniazd). 

 

4. „Chciałbym być aktorem” – oglądanie przedsta¬wień teatralnych dla dzieci − w przedszko-lu i w teatrze; przestrzeganie zasad właściwego zachowa¬nia się; przygotowywanie ką¬cika teatralnego; uczestniczenie w zabawach naśladowczych; wykonywanie ćwi¬czeń dykcyjnych ćwi¬czących wyrazistość, 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec:

 

1.      „Wiosna tuż-tuż” – poznawanie zwia­stunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawianie się pąków na drzewach i krzewach; obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czaj­ki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

 

2.      Moje miasto - Kołobrzeg” – określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś); obserwowanie napisów znajdujących się w otoczeniu, np. witryn sklepowych, nazw produktów

 

3.      „Nadeszła wiosna” – oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwa­gi na zawarte w nich piękno; omawianie życia pta­ków wiosną (budowa­nie gniazd).

 

 

4.      „Chciałbym być aktorem” – oglądanie przedsta­wień teatralnych dla dzieci − w przedszko­lu i w teatrze; przestrzeganie zasad właściwego zachowa­nia się; przygotowywanie ką­cika teatralnego; uczestniczenie w zabawach naśladowczych; wykonywanie ćwi­czeń dykcyjnych ćwi­czących wyrazistość,

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA II

rok szkolny 2018/2019

 

LP

FORMA

WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI CELE
 

Zebranie organizacyjne

wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz zajęcia dodatkowe

- obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci -upoważnienia)

 

Zajęcia otwarte dla rodziców:

„Jesienne stroiki”

„Pyszne witaminki – wiosenne kanapki”

wrzesień/październik

marzec/kwiecień

- możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy

- rozwijanie zainteresowań konstrukcyjno-technicznych dzieci

- poznawanie wyglądu, smaku, zapach niektórych składników

 

Zebranie grupowe

październik

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

 

Zebranie grupowe

maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

- przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy Rady Rodziców

 

Rozmowy indywidualne z rodzicami

praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

 

Kącik dla rodziców – tablica informacyjna

praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

  Ekspozycja prac plastycznych systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

  Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

  Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu sali

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć