Zajęcia otwarte zaplanowane w grupie II na rok szkolny 2017/2018

Temat Termin Będzie nam potrzebne m.in.:
Zdobimy świąteczne pierniczki Druga połowa grudnia Lukry plastyczne, bakalie, posypki, barwniki do wypieków, pisaki cukrowe itp.
Wielkanoc tuż –tuż (wykonywanie świątecznych palemek , stroików, bukiecików) Druga połowa marca Bukszpan, kolorowe wstążki, gąbki (do włożenia gałązek), plastykowe, styropianowe jajka, pisanki (ze sztucznego tworzywa), wydmuszki, gałązki wierzby naturalne lub sztuczne,  (bazie kotki), naklejki o wielkanocnej tematyce, kolorowe  gałązki, sztuczne kwiaty, zwierzątka na patyczku lub bez patyczka( zając, baranek, kurczak)

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15 do 15.30 zapraszamy na indywidulane konsultacje chętnych zainteresowanych rodziców.

Wychowawca - Iwona Linkiewicz

Nauczyciel współpracujący - Wanda Krzesińska

Nauczyciel wspomagający  - Ewa Wilczyńska

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc październik:

 

1. „Jesień w sadzie” – rozpoznawanie wy¬branych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku; rozpoznawanie drzew owocowych po owo¬cach; wyjaśnienie zna¬czenia słowa sad.
2. „Dary ogrodu” – rozpoznawanie i nazy¬wanie wybranych wa¬rzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, do¬tyku, smaku, zapachu; nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wybra¬nych.

3. „O sobie samym” - określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu; określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć; wskazywanie części ciała i nazywanie ich.

4. „Moje zmysły” - rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzro¬ku, słuchu; wyjaśnianie roli zmy¬słów w życiu człowie¬ka.


„Na marchewki urodziny” – piosenka
Na marchewki urodziny
Zeszły wszystkie się jarzyny.
A marchewka gości wita
I o zdrowie grzecznie pyta
Kartofelek podskakuje,
burak z rzepką już tańcuje.
Pan kalafior z krótką nóżką
biegnie szybko za pietruszką.
Kalarepka w kącie siadła,
Ze zmartwienia aż pobladła.
Tak się martwi, płacze szczerze,
Nikt do tańca jej nie bierze.
Wtem pomidor nagle wpada,
Kalarepce ukłon składa.
Moja blada kalarepko,
Tańczże ze mną,
tańczże krzepko.
Wszystkie pary jarzynowe
Już do tańca są gotowe.
Gra muzyczka,
to poleczka,
Wszyscy tańczą już w kółeczkach.

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA II

rok szkolny 2017/2018

 LP

         FORMA

     WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

                       

                        CELE

 

1.

Zebranie  organizacyjne

wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznym, procedurami

- sprawy organizacyjne(wybór Rady Oddziałowej, Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci – upoważnienia)

  2. Zebranie grupowe październik - przekazanie rodzicom informacji o  osiągnięciach dzieci
  3. Zajęcia otwarte dla rodziców

grudzień

marzec/kwiecień

- możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
  4.

Zebranie grupowe

 maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

- przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R.R.

  5. Rozmowy indywidualne z rodzicami   praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

  6. Kącik dla rodziców- tablica informacyjna praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

  7. Ekspozycja prac plastycznych dzieci(szatnia) systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

  8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne

sukcesywnie

według harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku

  9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu sali

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

                                                                                                                                        Opracowała: I. Linkiewicz