Zajęcia otwarte zaplanowane w grupie II na rok szkolny 2017/2018

Temat Termin Będzie nam potrzebne m.in.:
Zdobimy świąteczne pierniczki Druga połowa grudnia Lukry plastyczne, bakalie, posypki, barwniki do wypieków, pisaki cukrowe itp.
Wielkanoc tuż –tuż (wykonywanie świątecznych palemek , stroików, bukiecików) Druga połowa marca Bukszpan, kolorowe wstążki, gąbki (do włożenia gałązek), plastykowe, styropianowe jajka, pisanki (ze sztucznego tworzywa), wydmuszki, gałązki wierzby naturalne lub sztuczne,  (bazie kotki), naklejki o wielkanocnej tematyce, kolorowe  gałązki, sztuczne kwiaty, zwierzątka na patyczku lub bez patyczka( zając, baranek, kurczak)

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15 do 15.30 zapraszamy na indywidulane konsultacje chętnych zainteresowanych rodziców.

Wychowawca - Iwona Linkiewicz

Nauczyciel współpracujący - Wanda Krzesińska

Nauczyciel wspomagający  - Ewa Wilczyńska

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj- grupa II

 

02.05-11.05.2018 „Wszystko może być muzyką”

 • Kształtowanie umiejętności liczenia
 • Wykonanie grzechotki z butelki po napoju
 • Poznanie wyglądu instrumentów muzycznych
 • Gra na instrumentach muzycznych
 • Zabawy ruchowe
 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

 

14.05-19.05.2018 „Moja miejscowość, mój kraj”

 • Słuchanie opowiadania „Rozpoznajemy miejscowość, w której mieszkamy”
 • Tworzenie domów z kartonów po butach
 • Nauka tańca ludowego
 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego

 

21.05-25.05.2018 „Moi rodzice”

 • Wykonanie pracy przestrzennej dla mamy
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Nauka piosenki „Żabie sekrety”
 • Współtworzenie przyjemnej atmosfery w grupie
 • Przestrzeganie ustalonych umów i zasad panujących w grupie

 

28.05-31.05.2018 „Wiosna na łące”

 • Słuchanie wiersza „Gramy w zielone”
 • Praca plastyczna „Łąka wiosną”
 • Zabawy ruchowe orientacyjno-porządkowe
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych
 • Kształtowanie umiejętności społecznych

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA II

rok szkolny 2017/2018

 LP

         FORMA

     WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

                       

                        CELE

 

1.

Zebranie  organizacyjne

wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznym, procedurami

- sprawy organizacyjne(wybór Rady Oddziałowej, Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci – upoważnienia)

  2. Zebranie grupowe październik - przekazanie rodzicom informacji o  osiągnięciach dzieci
  3. Zajęcia otwarte dla rodziców

grudzień

marzec/kwiecień

- możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
  4.

Zebranie grupowe

 maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

- przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R.R.

  5. Rozmowy indywidualne z rodzicami   praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

  6. Kącik dla rodziców- tablica informacyjna praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

  7. Ekspozycja prac plastycznych dzieci(szatnia) systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

  8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne

sukcesywnie

według harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku

  9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu sali

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

                                                                                                                                        Opracowała: I. Linkiewicz