Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj- grupa II

 

02.05-11.05.2018 „Wszystko może być muzyką”

 • Kształtowanie umiejętności liczenia
 • Wykonanie grzechotki z butelki po napoju
 • Poznanie wyglądu instrumentów muzycznych
 • Gra na instrumentach muzycznych
 • Zabawy ruchowe
 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

 

14.05-19.05.2018 „Moja miejscowość, mój kraj”

 • Słuchanie opowiadania „Rozpoznajemy miejscowość, w której mieszkamy”
 • Tworzenie domów z kartonów po butach
 • Nauka tańca ludowego
 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego

 

21.05-25.05.2018 „Moi rodzice”

 • Wykonanie pracy przestrzennej dla mamy
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Nauka piosenki „Żabie sekrety”
 • Współtworzenie przyjemnej atmosfery w grupie
 • Przestrzeganie ustalonych umów i zasad panujących w grupie

 

28.05-31.05.2018 „Wiosna na łące”

 • Słuchanie wiersza „Gramy w zielone”
 • Praca plastyczna „Łąka wiosną”
 • Zabawy ruchowe orientacyjno-porządkowe
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych
 • Kształtowanie umiejętności społecznych