Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty- grupa II

01.02-09.02.2018 „Zimo, baw się z nami”

-nauka wiersza „Bałwanek”

-zabawy przy muzyce

-„Wyczarujmy śnieg”- tworzenie śniegu z pianki i sody

-kształtowanie umiejętności społecznych

-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą

-rozwijanie spostrzegania wzrokowego

-kształtowanie umiejętności liczenia

12.02-16.02.2018 „Tak mija czas”

-nauka piosenki „Tik, tak”

-słuchanie wiersza „Zegarmistrz”- wspomaganie rozwoju mowy

-zabawa dydaktyczna „Noc i dzień”-zauważanie rytmów

-praca plastyczna „Mój dzień”

-rozmowa o pracy zegarmistrza

-rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

19.02-28.02.2018 „Przyjaciele z kosmosu”

-słuchanie opowiadania „Urodziny dziadka”- wzbudzenie zainteresowania literaturą

„Konstruujemy rakiety”- budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania

-rozwijanie zainteresowań plastycznych

-obserwowanie środowiska przyrodniczego  

-uczestniczenie w zabawach ruchowych

-doskonalenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturowych

-współtworzenie przyjemnej atmosfery w grupie