Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec:

 

1. „Wiosna tuż-tuż” – poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawianie się pąków na drzewach i krzewach; obserwowanie zmian zachodzących w przy¬rodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy) 

 

2. „Moje miasto - Kołobrzeg” – określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś); obserwowanie napisów znajdujących się w otoczeniu, np. witryn sklepowych, nazw produktów

 

3. „Nadeszła wiosna” – oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwa¬gi na zawarte w nich piękno; omawianie życia pta¬ków wiosną (budowa¬nie gniazd). 

 

4. „Chciałbym być aktorem” – oglądanie przedsta¬wień teatralnych dla dzieci − w przedszko-lu i w teatrze; przestrzeganie zasad właściwego zachowa¬nia się; przygotowywanie ką¬cika teatralnego; uczestniczenie w zabawach naśladowczych; wykonywanie ćwi¬czeń dykcyjnych ćwi¬czących wyrazistość, 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec:

 

1.      „Wiosna tuż-tuż” – poznawanie zwia­stunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawianie się pąków na drzewach i krzewach; obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czaj­ki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

 

2.      Moje miasto - Kołobrzeg” – określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś); obserwowanie napisów znajdujących się w otoczeniu, np. witryn sklepowych, nazw produktów

 

3.      „Nadeszła wiosna” – oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwa­gi na zawarte w nich piękno; omawianie życia pta­ków wiosną (budowa­nie gniazd).

 

 

4.      „Chciałbym być aktorem” – oglądanie przedsta­wień teatralnych dla dzieci − w przedszko­lu i w teatrze; przestrzeganie zasad właściwego zachowa­nia się; przygotowywanie ką­cika teatralnego; uczestniczenie w zabawach naśladowczych; wykonywanie ćwi­czeń dykcyjnych ćwi­czących wyrazistość,