ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE                                                                 GRUPA II

NA MIESIĄC LISTOPAD

 

Tydzień I Domy i domki 4.11 – 8.11.2019

Nasza miejscowość, nasz region

Poznawanie swojej miej­scowości

– określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś)

– poznawanie osób pra­cujących w bliskim otoczeniu przedszkola

– poznawanie, na pod­stawie swojej miej­scowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie.

Nasz kontakt z techniką

Doświadczenia konstruk­cyjno - techniczne

– uczestniczenie w zaba­wach konstrukcyjnych

– budowanie z natural­nych materiałów (pia­sek, śnieg).

Tydzień II Dbamy o zdrowie 12.11 – 15.11.2019

Dbamy o nasze zdrowie

Zdrowa żywność

– spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożycia słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków (ograniczanie picia napojów gazowanych)

– przezwyciężenie niechęci do nieznanych potraw.

Dbałość o higienę

– przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych

– dbanie o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała

– mycie zębów po posiłkach

Zapobieganie chorobom

systematyczne kontro­lowanie stanu uzębie­nia; przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa.

Tydzień III A deszcz pada i pada 18.11 – 22.11.2019

Poznajemy przyrodę

Jesień

obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracają­cej się długości dnia.

Tydzień IV Urządzenia elektryczne 25.11 – 29.11.2019

Nasz kontakt z techniką

Doświadczenia konstrukcyj­no - techniczne

– bezpieczne korzystanie z urządzeń technicz­nych, np. telewizora, komputera, odtwarza­cza płyt kompakto­wych, wideo

– poznawanie,
w sposób bezpośredni lub po­średni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu sta­cjonarnego lub komór­kowego, komputera).

Urządzenia gospodar­stwa domowego

– poznawanie urządzeń gospodarstwa domo­wego

– dostrzeganie roli urzą­dzeń gospodarstwa do­mowego w ułatwianiu pracy ludziom

– poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np. odkurza­cza, miksera, ekspresu; zasad bezpiecznego korzystania z nich.