Zamierzenia  dydaktyczno-wychowawcze  na miesiąc listopad- grupa II

 

02.11 – 10.11.2017r.„Co zwierzęta robią jesienią?”                                                                                                      

- kształtowanie umiejętności społecznych

- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

 -wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych  umów i zasad regulujących współżycie w grupie

- obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie

- omawianie planszy „Zwierzęta i ich zimowe zapasy”

- rozwijanie umiejętności płynnego mówienia

- rozwijanie spostrzegania wzrokowego

13.11- 24.11.2017 r. „A deszcz pada i pada”

- układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych

- zabawy ruchowe przy jesiennych piosenkach – wyrażanie muzyki ruchem

-przestrzeganie wspólnie ustalonych  umów i zasad regulujących współżycie w grupie

- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

-samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie

- rozwijanie  myślenia, wyobrażeń

 

27.11 – 01.12.2017r. „ Dbamy o swoje zdrowie”

- wyrabianie nawyków dbania o zdrowie, zachęcanie do spożywania zdrowej żywności,  wykonywanie  zdrowych kanapek

- nabywanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni

- uczestniczenie w zabawach ruchowych organizowanych metodą opowieści ruchowych

- obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie

Wiersz pt. Wiewiórka

Ruda wiewiórka, ruda wiewiórka

skacze wesoło z drzewa na drzewo.

Z chwiejnej gałązki w zieleń da nurka,

machnie ogonkiem w prawo i w lewo.

Zeszła na ziemię, nic się nie boi,

wie, że orzeszki mamy w kieszonkach.

O, z ręki bierze! O, przy mnie stoi

chwiejąc puszystym końcem ogonka.

Nikt jej nie skrzywdzi, nikt jej nie spłoszy

taka jest śliczna, zręczna i żywa!

Zjadła orzeszków za kilka groszy,

na pożegnanie ogonkiem kiwa

Zabawy przy piosence Pucu, pucu.

I. Dzisiaj u nas wielkie pranie,

wielkie pranie i sprzątanie.

Pucu, pucu, chlapu, chlapu,

wielkie pranie i sprzątanie.

II. Wymieciemy wszystkie kurze,

i te małe, i te duże.

Pucu, pucu, chlapu, chlapu,

i te małe, i te duże.