W każdy pierwszy piątek  miesiąca od godz. 15 do 15.30 zapraszamy na indywidualne konsultacje chętnych zainteresowanych Rodziców.

                                      Wychowawca : Justyna Wysok

                                      Nauczyciel wspomagający : Aleksandra Siewiera

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPA III ROK SZKOLNY 2017  –  2018r.

L.P

FORMA WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

CELE

       

1.

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

WRZESIEŃ

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

2. ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

Grudzień//Styczeń

Kwiecień

- obserwacja swojego dziecka w działaniu na tle grupy

3.

ZEBRANIA GRUPOWE

Październik / Luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

4.

ZEBRANIA GRUPOWE

Maj/ Czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

 - przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

5.

Rozmowy indywidualne z rodzicami

Na bieżąco

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6.

Kącik dla rodziców- tablica informacyjna

Na bieżąco

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7.

Wystawa prac plastycznych

 Na bieżąco

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

8.

Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne

Sukcesywnie według harmonogramu uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

-  włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

9.

Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

Cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Opracowała:  J. Wysok

 

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE MIESIĄC MAJ

30.04. – 04.01.2018 Kto ty jesteś? Polak mały!”.

 • Budzenie uczuć patriotycznych, poprzez zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi, legendami, pieśniami oraz regionalnym tańcem.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego obserwowania społeczno-przyrodniczego w czasie spacerów.
 • Rozwijanie potencjału twórczego dzieci poprzez ekspresję plastyczną, muzyczną, teatralną, ruchową.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych i samoobsługowych z zastosowaniem zasad dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.

07.05 – 18.05.2018 IOSNA NA ŁĄCE

 • Zapoznanie dzieci ze środowiskiem jakim jest łąka, zwierzętami i roślinami, cyklem rozwojowym motyla.
 • Przybliżenie życia pszczół i mrówek.
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody oraz zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi.
 • Rozwijanie aktywności fizycznej w zabawach.
 • Rozwijanie słuchu oraz wrażliwości muzycznej.

21.05 – 25.05.2018 NASI KOCHANI RODZICE

 • Wzmacnianie więzi z rodziną.
 • Zapoznanie z zawodami wykonywanymi przez rodziców.
 • Zwrócenie uwagi dzieci na trud matczynej i ojcowskiej miłości.
 • Rozwijanie analizy i syntezy wyrazów.
 • Rozwijanie zdolności aktorskich poprzez prezentowanie wierszy i piosenek dla rodziców podczas uroczystości.

28.05. – 01.06.2018 DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA

 • Budzenie zainteresowania własnym świętem.
 • Wzbudzenie zainteresowania życiem innych dzieci, zapoznanie z obyczajami dzieci na całym świecie.
 • Porównywanie warunków życia dzieci na różnych kontynentach.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Rozumienie takiej wartości jak przyjaźń.

WIERSZ Dla mamy

Mamo, mamo dziś wszystkie dzieci,

niosą tobie życzeń bukiecik.

Serduszka gorące, kwiatuszki pachnące

co wyrosły na naszej łące.

Niech te kwiatki powiedzą same,

jak my bardzo kochamy mamę.

Rumianki i bratki, stokrotki,

bławatki niech ucieszą serce mej matki.

 

PIOSENKA MOJA WESOŁA RODZINKA

My rodzinę dobrą mamy

zawsze razem się trzymamy

I choć czasem czas nas goni,

my jak palce jednej dłoni

Ref. Mama, tata, siostra,

brat i ja – to mój mały świat

Dużo słońca czasem grad,

to wesoły jest mój świat

Mama zawsze kocha czule,

ja do mamy się przytulę.

Tato kocha lecz inaczej,

uspokaja kiedy płaczę.

Ref. Mama, tata..............

Gdy napsocę i nabroję,

siedzę w kącie, bo się boję.

Tata skarci pożałuje,

a mamusia pocałuje.

Ref. Mama, tata................