W każdy pierwszy piątek  miesiąca od godz. 15 do 15.30 zapraszamy na indywidualne konsultacje chętnych zainteresowanych Rodziców.

                                      Wychowawca : Justyna Wysok

                                      Nauczyciel wspomagający : Aleksandra Siewiera

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPA III ROK SZKOLNY 2017  –  2018r.

L.P

FORMA WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

CELE

       

1.

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

WRZESIEŃ

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

2. ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

Grudzień//Styczeń

Kwiecień

- obserwacja swojego dziecka w działaniu na tle grupy

3.

ZEBRANIA GRUPOWE

Październik / Luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

4.

ZEBRANIA GRUPOWE

Maj/ Czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

 - przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

5.

Rozmowy indywidualne z rodzicami

Na bieżąco

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6.

Kącik dla rodziców- tablica informacyjna

Na bieżąco

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7.

Wystawa prac plastycznych

 Na bieżąco

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

8.

Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne

Sukcesywnie według harmonogramu uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

-  włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

9.

Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

Cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Opracowała:  J. Wysok

 

 

Założenia dydaktyczno – wychowawcze WRZESIEŃ 2017

04.09.- 15.09.2017 Przedszkole – drugi dom

 • Zintegrowanie grupy poprzez wspólne zabawy i ćwiczenia
 • Ustalenie kodeksu obowiązującego  w  grupie
 • Prawidłowe posługiwanie się liczebnikami głównymi
 • Doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych
 • Rozwijanie mowy i logicznego myślenia
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała

18.09.- 22.09.2017 Bezpieczny przedszkolak

 • zapoznanie z zasadami ruchu drogowego
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • wdrażanie do prawidłowego liczenia przedmiotów
 • uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych
 • prawidłowe wykonywanie  ćwiczeń wzmacniających mięśnie grzbietu
 •  rozumienie podstawowych zjawisk fizycznych

25.09.- 29.09.2017 Nadchodzi jesień

 • zapoznanie  dzieci z oznakami  jesieni
 • rozpoznawanie  drzew po ich liściach i owocach
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała
 • wykonywanie zadania w obwodach ćwiczebnych

PIOSENKA  Owocowe przysmaki

1.Mamy dziś apetyt wielki

na śliweczki słodkie,

nazbieramy do koszyka,

w sadzie za tym płotkiem.

Ref. Mniam, mniam, mniam, tralala

Jesień nam śliweczki da. / bis

 2. Już złociste gruszki błyszczą

na wysokiej gruszy.

Zaraz wpadną w nasze ręce,

gdy wiatr je poruszy.

Ref. Mniam, mniam, mniam, tralala,

Jesień nam gruszeczki da. / bis

 3. Na jabłoni ładnie rosną

rumiane jabłuszka.

Potrząśniemy gałązkami,

spadną do fartuszka. 

Ref. Mniam, mniam, mniam, tralala……..

WIERSZ Zdrowa żywność

Warzywa, owoce
chętnie zajadamy.
Jesteśmy zdrowi
siły dużo mamy.

W nich witaminy
ważne dla każdego,
dla małego człowieka
i dla dorosłego.

Zatem zjadaj fasolkę,
szpinak i rzodkiewkę.
Pomidory, ogórki,
seler i marchewkę. 

Grypy i katary,
kaszel i anginy,
opuszczą cię latem
oraz w czasie zimy.