Temat Termin Materiały do zajęć
Wykonywanie świątecznych kartek oraz ozdób bożonarodzeniowych Pierwsza połowa grudnia Koraliki, kolorowe tasiemki, naklejki o świątecznej tematyce, kolorowy brokat, kulki, gwiazdki ze styropianu, mikołaje duże i małe, szyszki, makaron (różne wzory w tym kokardki, muszelki, rurki, świderki) , kolorowe spreje (w tym srebrny i złoty), aniołki (zrobione z gipsu, z włóczki, papieru), suszone krążki pomarańczy, cekiny
Zdrowe kanapeczki Pierwsza połowa kwietnia Różnego rodzaju pieczywo, masło ( może być także masło orzechowe), miód, warzywa

 

Zajęcia otwarte zaplanowane (na zebraniu z rodzicami) w grupie III na rok szkolny 2018/2019

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 14.30 do 15.00 zapraszamy na indywidualne konsultacje chętnych zainteresowanych Rodziców.

  

                               Nauczyciele : Iwona Linkiewicz, Wanda Krzesińska

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA III

rok szkolny 2018/2019

LP

         FORMA

     WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

                      

                       CELE

1.

Zebranie organizacyjne

wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci

- zapoznanie z obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktyczny, procedurami

- sprawy organizacyjne(wybór Rady Oddziałowej, Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci – upoważnienia)

2. Zebranie grupowe październik - przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci
3. Zajęcia otwarte dla rodziców

grudzień/styczeń

marzec/kwiecień

- możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
4.

Zebranie grupowe

maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

- przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R.R.

5. Rozmowy indywidualne z rodzicami praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6. Kącik dla rodziców- tablica informacyjna praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7. Ekspozycja prac plastycznych dzieci(szatnia) systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne, konkursy

sukcesywnie

według harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku

9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu sali

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

                                                                                                                                      Opracowała: J. Lachawczak

TYDZIEŃ I 03.06 – 07.06.2019

TAKIE SAME I INNE

– nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją

– poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie),

– zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.

Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy

– dostrzeganie swojej niepowtarzalności,
a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.

Nasza edukacja matematyczna

Rozwijanie intuicji geometrycznej

– określanie podstawowych cech różniących poszczególne figury.

TYDZIEŃ II 10.06 – 14.06.2019

BEZPIECZEŃSTWO NA WAKACJACH

Nasz kontakt z techniką

Środki transportu

– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

– poznawanie znaczenia pasów itd.

Uświadomienie niebezpieczeństw komunikacyjnych

TYDZIEŃ III 17.06 -21.06.2019

NA NASZYM PODWÓRKU

 

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:

– bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy

– rozmawianie z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny), odchodzenie z nimi

– jedzenie nieznanych roślin, brudnych owoców

– zbliżanie się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów

– bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi.

Dbałość o higienę

– przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach

i ćwiczeniach ruchowych.

TYDZIEŃ IV 24.06 – 28.06.2019

WITAJCIE WAKACJE

Poznajemy przyrodę

Lato

– obserwowanie w sposób bezpośredni i pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące).

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Poznawanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich

– przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu.

Nasza edukacja matematyczna

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

– rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji