W każdy pierwszy piątek  miesiąca od godz. 15 do 15.30 zapraszamy na indywidualne konsultacje chętnych zainteresowanych Rodziców.

                                      Wychowawca : Justyna Wysok

                                      Nauczyciel wspomagający : Aleksandra Siewiera

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA III

rok szkolny 2018/2019

LP

         FORMA

     WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

                      

                       CELE

1.

Zebranie organizacyjne

wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci

- zapoznanie z obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktyczny, procedurami

- sprawy organizacyjne(wybór Rady Oddziałowej, Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci – upoważnienia)

2. Zebranie grupowe październik - przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci
3. Zajęcia otwarte dla rodziców

grudzień/styczeń

marzec/kwiecień

- możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
4.

Zebranie grupowe

maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

- przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R.R.

5. Rozmowy indywidualne z rodzicami praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6. Kącik dla rodziców- tablica informacyjna praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7. Ekspozycja prac plastycznych dzieci(szatnia) systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne, konkursy

sukcesywnie

według harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku

9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu sali

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

                                                                                                                                      Opracowała: J. Lachawczak

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień- grupa III

03.09-07.09.2018 „Już po wakacjach”

 • Podawanie informacji o sobie
 • Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy
 • Zabawy przy piosnce „Pięć zmysłów”
 • Rozpoznawanie i określanie swoich stanów emocjonalnych
 • Zabawy ruchowe
 • Malowanie kredkami nt. „Portret kolegi”
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących życie w grupie
 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

 

10.09-14.09.2018 „Przedszkole drugi dom”

 • Praca plastyczna „Moje wakacje” – rysunek uzupełniany wycinanką
  • Nauka piosenki „Bo w przedszkolu”.
  • Zabawa w liczenie i przeliczanie
  • Poznanie graficznego zapisu swojego imienia
  • Zabawy muzyczne z instrumentami perkusyjnymi
  • Kształtowanie umiejętności społecznych
  • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

 

17.09-21.09.2018 „Jesienią jesteśmy bezpieczni”

 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Przejście przez ulicę” Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Poznanie figury geometrycznej „Koło
 • Malowanie farbami
 • Zapoznanie z pojazdami specjalistycznymi
 • Wykonanie pracy przestrzennej „Sygnalizator świetlny”
 • Poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego
 • Zabawy ruchowe
 • Poznanie oznak nowej pory roku
 • Ocenianie swojego zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

 

24.09-28.09.2018 „Nadeszła jesień”

 • Słuchanie opowiadania pt. „Pani Jesień”
 • Rozwijanie dyspozycji psychofizycznych niezbędnych do nabycia umiejętności pisania
 • Zabawy przy piosence „Idzie jesień”
 • Rozróżnianie stron prawej i lewej
 • Poznanie charakterystycznych cech jesieni
 • Nauka piosenki „Idzie jesień ”
 • Lepienie z plasteliny
 • Zabawy gimnastyczne
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych
 • Kształtowanie umiejętności społecznych
 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego