W każdy pierwszy piątek  miesiąca od godz. 15 do 15.30 zapraszamy na indywidualne konsultacje chętnych zainteresowanych Rodziców.

                                      Wychowawca : Justyna Wysok

                                      Nauczyciel wspomagający : Aleksandra Siewiera

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPA III ROK SZKOLNY 2017  –  2018r.

L.P

FORMA WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

CELE

       

1.

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

WRZESIEŃ

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

2. ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

Grudzień//Styczeń

Kwiecień

- obserwacja swojego dziecka w działaniu na tle grupy

3.

ZEBRANIA GRUPOWE

Październik / Luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

4.

ZEBRANIA GRUPOWE

Maj/ Czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

 - przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

5.

Rozmowy indywidualne z rodzicami

Na bieżąco

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6.

Kącik dla rodziców- tablica informacyjna

Na bieżąco

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7.

Wystawa prac plastycznych

 Na bieżąco

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

8.

Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne

Sukcesywnie według harmonogramu uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

-  włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

9.

Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

Cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Opracowała:  J. Wysok

 

 

Założenia dydaktyczno – wychowawcze PAŹDZERNIK 2017

02.10. 2017 – 13.10.2017   ZŁOTA JESIEŃ

 • przybliżenie środowiska przyrodniczego, jakim jest las ( park )
 • ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej – Grzybobranie
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • ćwiczenia usprawniające duże grupy mięśniowe
 • ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające pracę dłoni
 • rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi
 • zabawy słowne rozwijające logiczne myślenie i umiejętności zadawania pytań
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole

16.10.2017 – 20.10.2017 NASZE RODZINY

 • określanie relacji między członkami rodziny
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • utrwalenie figur geometrycznych
 • określanie ostatniej głoski w nazwach obrazków

23.10.2017 – 27.10.2017 NASI DOMOWI ULUBIEŃCY

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • ćwiczenia słuchowe i zabawy artykulacyjne
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • porównywanie zbiorów równolicznych
 • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej
 • rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt

PIOSENKA Jesienna poleczka

 1. Spotkały się listeczki
  pod drzewem na polanie,
  podały sobie rączki
  na miłe powitanie.

  Wtem psotny wietrzyk powiał
  i wszystkie z nim listeczki
  wirują już wesoło
  w rytm jesiennej poleczki.

  Ref: Hopsa hej tra la la
  wiatr jesienną polkę gra. 2x

  2. Listeczki się zmęczyły,
  przysiadły na polanie,
  wiatr także chciał odpocząć
  więc przerwał swe dmuchanie.

  Lecz długo nie próżnował
  i wszystkie z nim listeczki
  wirują już wesoło
  w rytm jesiennej poleczki.

WIERSZ Jesienny pociąg

Stoi pociąg na peronie -
żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie-
dokąd z nimi jechać będzie?

Rusza pociąg sapiąc głośno.
Już w przedziałach grzyby rosną,
a na półce, wśród bagaży,
leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg lasem, polem
pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
za oknami deszcz mu gra.

O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
potoczył w naszą stronę
jabłko duże i czerwone.