Temat Termin Materiały do zajęć
Wykonywanie świątecznych kartek oraz ozdób bożonarodzeniowych Pierwsza połowa grudnia Koraliki, kolorowe tasiemki, naklejki o świątecznej tematyce, kolorowy brokat, kulki, gwiazdki ze styropianu, mikołaje duże i małe, szyszki, makaron (różne wzory w tym kokardki, muszelki, rurki, świderki) , kolorowe spreje (w tym srebrny i złoty), aniołki (zrobione z gipsu, z włóczki, papieru), suszone krążki pomarańczy, cekiny
Zdrowe kanapeczki Pierwsza połowa kwietnia Różnego rodzaju pieczywo, masło ( może być także masło orzechowe), miód, warzywa

 

Zajęcia otwarte zaplanowane (na zebraniu z rodzicami) w grupie III na rok szkolny 2018/2019

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca zapraszamy na indywidualne konsultacje chętnych zainteresowanych rodziców.

Nauczyciel wychowawca – Wioletta Kosidło w godz. 15.00 – 15.30

Nauczyciel wspomagający – Małgorzata Mróz w godz. 8.00 – 8.30

Jeżeli zaistniałaby potrzeba konsultacji  w innym terminie to prosimy o kontakt telefoniczny  94 35 242 88 lub osobisty w celu ustalenia  terminu spotkania.

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA III

rok szkolny 2019/2020

LP

FORMA

WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI CELE
 

Zebranie organizacyjne

wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz zajęcia dodatkowe

- obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej, Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci -upoważnienia)

 

Zajęcia otwarte dla rodziców

wrzesień/październik

marzec/kwiecień

- możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy

 

Zebranie grupowe

październik

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

 

Zebranie grupowe

maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

- przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy Rady Rodziców

 

Rozmowy indywidualne z rodzicami

praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

 

Kącik dla rodziców – tablica informacyjna

praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

  Ekspozycja prac plastycznych systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

  Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne sukcesywnie wg harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

  Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu sali

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień:

 

1., 2. „Przedszkole – drugi dom” – przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych; określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do in­nych), kolor włosów ; swoich ulu­bionych potraw, form wypoczynku; swoich zainteresowań.

  1. 3.„Bezpieczny Przedszkolak” - zaznajamianie z zasa­dami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek; uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów; poznawanie wybranych pojazdów, w tymspecjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetkipogotowia,policji.

      

  1. 4.„Jesień w lesie, w parku” - przybliżenie środowiska przyrodniczego, jakim jest las (park); zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywa­nie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardo­wy sposób

-