Temat Termin Materiały do zajęć
Wykonywanie świątecznych kartek oraz ozdób bożonarodzeniowych Pierwsza połowa grudnia Koraliki, kolorowe tasiemki, naklejki o świątecznej tematyce, kolorowy brokat, kulki, gwiazdki ze styropianu, mikołaje duże i małe, szyszki, makaron (różne wzory w tym kokardki, muszelki, rurki, świderki) , kolorowe spreje (w tym srebrny i złoty), aniołki (zrobione z gipsu, z włóczki, papieru), suszone krążki pomarańczy, cekiny
Zdrowe kanapeczki Pierwsza połowa kwietnia Różnego rodzaju pieczywo, masło ( może być także masło orzechowe), miód, warzywa

 

Zajęcia otwarte zaplanowane (na zebraniu z rodzicami) w grupie III na rok szkolny 2018/2019

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 14.30 do 15.00 zapraszamy na indywidualne konsultacje chętnych zainteresowanych Rodziców.

  

                               Nauczyciele : Iwona Linkiewicz, Wanda Krzesińska

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA III

rok szkolny 2018/2019

LP

         FORMA

     WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

                      

                       CELE

1.

Zebranie organizacyjne

wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci

- zapoznanie z obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktyczny, procedurami

- sprawy organizacyjne(wybór Rady Oddziałowej, Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci – upoważnienia)

2. Zebranie grupowe październik - przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci
3. Zajęcia otwarte dla rodziców

grudzień/styczeń

marzec/kwiecień

- możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
4.

Zebranie grupowe

maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

- przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R.R.

5. Rozmowy indywidualne z rodzicami praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6. Kącik dla rodziców- tablica informacyjna praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7. Ekspozycja prac plastycznych dzieci(szatnia) systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne, konkursy

sukcesywnie

według harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku

9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu sali

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

                                                                                                                                      Opracowała: J. Lachawczak

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec- grupa III

04.03.-08.03.2019 W świecie zwierząt

-rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów

-rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką

-rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

- zabawy literami

-analiza i synteza wyrazów

-ćwiczenia grafomotoryczne

-rozwijanie spostrzegania wzrokowego

-kształtowanie umiejętności liczenia

- uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, naśladowczych

 

11.03-15.03.2019 „Zwierzęta sprzed milionów lat”

-poznanie historii zwierząt żyjących w odległych czasach

-kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych

-kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek w wyrazach

-udział w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom

- wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy

 

18.03-22.03.2019 „Marcowa pogoda”

-rozwijanie zainteresowań plastycznych

-obserwowanie środowiska przyrodniczego

-kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

-uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmicznych

-doskonalenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturowych

-współtworzenie przyjemnej atmosfery w grupie

- powitanie Wiosny

 

25.03-29.03.2019 „Nadeszła wiosna”

-posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych

- tworzenie prostych znaków, nadając im znaczenie, odkrywanie w nich fragmentów liter, cyfr

-doskonalenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturowych

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, poznawanie zwiastunów wiosny, poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin, omawianie życia ptaków wiosną                                                              

- rozwijanie dyspozycji psychofizycznych niezbędnych do nabycia umiejętności pisania