Temat Termin Materiały do zajęć
Wykonywanie świątecznych kartek oraz ozdób bożonarodzeniowych Pierwsza połowa grudnia Koraliki, kolorowe tasiemki, naklejki o świątecznej tematyce, kolorowy brokat, kulki, gwiazdki ze styropianu, mikołaje duże i małe, szyszki, makaron (różne wzory w tym kokardki, muszelki, rurki, świderki) , kolorowe spreje (w tym srebrny i złoty), aniołki (zrobione z gipsu, z włóczki, papieru), suszone krążki pomarańczy, cekiny
Zdrowe kanapeczki Pierwsza połowa kwietnia Różnego rodzaju pieczywo, masło ( może być także masło orzechowe), miód, warzywa

 

Zajęcia otwarte zaplanowane (na zebraniu z rodzicami) w grupie III na rok szkolny 2018/2019

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 14.30 do 15.00 zapraszamy na indywidualne konsultacje chętnych zainteresowanych Rodziców.

  

                               Nauczyciele : Iwona Linkiewicz, Wanda Krzesińska

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA III

rok szkolny 2018/2019

LP

         FORMA

     WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

                      

                       CELE

1.

Zebranie organizacyjne

wrzesień

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci

- zapoznanie z obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktyczny, procedurami

- sprawy organizacyjne(wybór Rady Oddziałowej, Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci – upoważnienia)

2. Zebranie grupowe październik - przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci
3. Zajęcia otwarte dla rodziców

grudzień/styczeń

marzec/kwiecień

- możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
4.

Zebranie grupowe

maj/czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

- przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R.R.

5. Rozmowy indywidualne z rodzicami praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6. Kącik dla rodziców- tablica informacyjna praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7. Ekspozycja prac plastycznych dzieci(szatnia) systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne, konkursy

sukcesywnie

według harmonogramu imprez

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku

9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu sali

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

                                                                                                                                      Opracowała: J. Lachawczak

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ 2019r.

TYDZIEŃ I Mój region, moje Państwo 1.05 – 10.05.2018

Poznawanie swojej miejscowości

– nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków
i miejsc

– poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem

– tworzenie planu swojego osiedla, swojej miejscowości

– słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary.

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

– poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania

– podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu

– poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu
i ważniejszych miejsc

– nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski.

 

TYDZIEŃ II W świecie muzyki   13.05 – 17.05.2019

– zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek.

– wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie
orkiestry)

– wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów.

Orientacja przestrzenna

– określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od.

 

TYDZIEŃ III   Ja i moi rodzice 20.05 – 24.05.2019

podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują

opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)

określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

 

TYDZIEŃ IV   Wiosenna łąka 27.05 – 31.05.2019

– poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

– określenie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

– poznawanie nominałów wybranych monet i banknotów; używanie ich papierowych sylwet w zabawie.