Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec:

 

  1. "Czy jesteśmy sami w kosmosie?" – poznawanie modelu kuliziemskiej–globusa; wskazywanie kontynentów,mórz; poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus;słuchanie ciekawostek na ichtemat; gromadzenie litera- tury, zdjęć, albumów związanych zkosmosem; poznawaniezawodówzwiązanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma; poznawanieciekawostek, legend na temat satelityZiemi–Księżyca.
  2. „Kołobrzeg – moje miasto” – nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków; podawanie adresu zamieszkania, adresu przedszkola; poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem; wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski; organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty

      

  1. 3.„Nadchodzi wiosna” -
4.„Zwierzęta na świecie” -poznawanie warunków niezbędnychdo rozwojuzwierząt; dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierzątdostępnych bezpośredniej obserwacji; nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania sięzwierząt,odżywiania
  1. „Wiosna” -zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków; zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach; poznawanie  wyglądu kwiatów chronionych; poznanie pracy ogrodnika oraz zapoznanie z narzędziami ogrodniczymi i pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną.


Wiosna w błękitnej piosence – piosenka

Wiosnaw błękitnej sukience
bierze krokusy na ręce.
Wykąpie je w rosie świeżej
i w nowe płatki ubierze.

ref: Wiosna buja w obłokach,
wiosna płynie wysoko,
wiosna chodzi po drzewach,
wiosna piosenki śpiewa.

Potem z rozwianym warkoczem
niebem powoli gdzieś kroczy.
Wysyła promyki słońca
i wiersze pisze bez końca.

ref: Wiosna buja w obłokach…

Nocą się skrada z kotami,
chodzi własnymi drogami.
A teraz śpi już na sośnie
i nie wie, że sosna rośnie.

ref: Wiosna buja w obłokach…