Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień- grupa III

03.09-07.09.2018 „Już po wakacjach”

 • Podawanie informacji o sobie
 • Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy
 • Zabawy przy piosnce „Pięć zmysłów”
 • Rozpoznawanie i określanie swoich stanów emocjonalnych
 • Zabawy ruchowe
 • Malowanie kredkami nt. „Portret kolegi”
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących życie w grupie
 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

 

10.09-14.09.2018 „Przedszkole drugi dom”

 • Praca plastyczna „Moje wakacje” – rysunek uzupełniany wycinanką
  • Nauka piosenki „Bo w przedszkolu”.
  • Zabawa w liczenie i przeliczanie
  • Poznanie graficznego zapisu swojego imienia
  • Zabawy muzyczne z instrumentami perkusyjnymi
  • Kształtowanie umiejętności społecznych
  • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

 

17.09-21.09.2018 „Jesienią jesteśmy bezpieczni”

 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Przejście przez ulicę” Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Poznanie figury geometrycznej „Koło
 • Malowanie farbami
 • Zapoznanie z pojazdami specjalistycznymi
 • Wykonanie pracy przestrzennej „Sygnalizator świetlny”
 • Poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego
 • Zabawy ruchowe
 • Poznanie oznak nowej pory roku
 • Ocenianie swojego zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

 

24.09-28.09.2018 „Nadeszła jesień”

 • Słuchanie opowiadania pt. „Pani Jesień”
 • Rozwijanie dyspozycji psychofizycznych niezbędnych do nabycia umiejętności pisania
 • Zabawy przy piosence „Idzie jesień”
 • Rozróżnianie stron prawej i lewej
 • Poznanie charakterystycznych cech jesieni
 • Nauka piosenki „Idzie jesień ”
 • Lepienie z plasteliny
 • Zabawy gimnastyczne
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych
 • Kształtowanie umiejętności społecznych
 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego