ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ 2019r.

TYDZIEŃ I Mój region, moje Państwo 1.05 – 10.05.2018

Poznawanie swojej miejscowości

– nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków
i miejsc

– poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem

– tworzenie planu swojego osiedla, swojej miejscowości

– słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary.

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

– poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania

– podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu

– poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu
i ważniejszych miejsc

– nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski.

 

TYDZIEŃ II W świecie muzyki   13.05 – 17.05.2019

– zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek.

– wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie
orkiestry)

– wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów.

Orientacja przestrzenna

– określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od.

 

TYDZIEŃ III   Ja i moi rodzice 20.05 – 24.05.2019

podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują

opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)

określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

 

TYDZIEŃ IV   Wiosenna łąka 27.05 – 31.05.2019

– poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

– określenie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

– poznawanie nominałów wybranych monet i banknotów; używanie ich papierowych sylwet w zabawie.