ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

ZIMA ,ZIMA ZA OKNAMI……” 05.02.2018 – 09.02.2018

 • Obserwowanie przyrody zimą, uświadomienie zachodzących zmian w związku z różnymi zjawiskami atmosferycznymi
 • Rozwijanie postawy „w zdrowym ciele zdrowy duch” poprzez spacery i zabawy na powietrzu-utrwalenie bezpiecznych zabaw na śniegu.
 • Rozwijanie umiejętności poznawczych poprzez zabawy za śniegiem,
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólne zabawy,
 • Doskonalenie umiejętności porównywanie liczebności zbiorów.

MIESZKAMY W EUROPIE 12.02.2018 – 16.02.2018

 • Przybliżenie postaci i muzyki Fryderyka Chopina
 • Poznanie flagi Unii Europejskiej i nazwy krajów, które do niej należą
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8
 • Rozwijanie sprawności manualnych podczas wykonywania pracy plastycznej
 • Zapoznanie z baśnią danego kraju europejskiego

WSPÓLNA ZABAWA  19.02.2018 – 23.02.2018

Doskonalenie słuchu fonemowego.

 • Integrowanie się w grupie
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
 • Rozbudzanie wyobraźni przestrzennej.
 • Utrwalenie liczebników głównych i porządkowych.
 • Doskonalenie sprawności malej i dużej motoryki.

NIE JESTEM SAM, WIELU KOLEGÓW MAM 26.02.2018 – 02.03.2018

 • Poznanie sposobów pomagania i wspierania innych oraz cech dobrego kolegi
  • Nabywanie wrażliwości na potrzeby innych.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny zachowań.
  • Uświadomienie potrzeby wzajemnej życzliwości i empatii.
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w oparciu o wysłuchany tekst .

WIERSZ Bałwan

Gdy wychodzimy z samego rana,
Ulepić w parku wielkiego bałwana,
Ja, mama, tata, no i mój brat,
Pokryty śniegiem jest cały świat.

Bierzemy garnek, marchew, guziki,
Po drodze tata znajduje patyki.
I choć niecierpliwi i pełni zapału,
Śniegowe kule lepimy pomału.

Największą z nich ulepił nasz tata
I będzie chyba stała do lata!
Niewiele mniejszą zrobiła mama,
Będzie to brzuch naszego bałwana.