Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień:

 

1., 2. „Przedszkole – drugi dom” – przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych; określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do in­nych), kolor włosów ; swoich ulu­bionych potraw, form wypoczynku; swoich zainteresowań.

  1. 3.„Bezpieczny Przedszkolak” - zaznajamianie z zasa­dami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek; uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów; poznawanie wybranych pojazdów, w tymspecjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetkipogotowia,policji.

      

  1. 4.„Jesień w lesie, w parku” - przybliżenie środowiska przyrodniczego, jakim jest las (park); zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywa­nie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardo­wy sposób

-