TYDZIEŃ I 03.06 – 07.06.2019

TAKIE SAME I INNE

– nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją

– poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie),

– zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.

Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy

– dostrzeganie swojej niepowtarzalności,
a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.

Nasza edukacja matematyczna

Rozwijanie intuicji geometrycznej

– określanie podstawowych cech różniących poszczególne figury.

TYDZIEŃ II 10.06 – 14.06.2019

BEZPIECZEŃSTWO NA WAKACJACH

Nasz kontakt z techniką

Środki transportu

– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

– poznawanie znaczenia pasów itd.

Uświadomienie niebezpieczeństw komunikacyjnych

TYDZIEŃ III 17.06 -21.06.2019

NA NASZYM PODWÓRKU

 

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:

– bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy

– rozmawianie z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny), odchodzenie z nimi

– jedzenie nieznanych roślin, brudnych owoców

– zbliżanie się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów

– bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi.

Dbałość o higienę

– przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach

i ćwiczeniach ruchowych.

TYDZIEŃ IV 24.06 – 28.06.2019

WITAJCIE WAKACJE

Poznajemy przyrodę

Lato

– obserwowanie w sposób bezpośredni i pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące).

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Poznawanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich

– przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu.

Nasza edukacja matematyczna

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

– rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji