Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec- grupa III

04.03.-08.03.2019 W świecie zwierząt

-rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów

-rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką

-rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

- zabawy literami

-analiza i synteza wyrazów

-ćwiczenia grafomotoryczne

-rozwijanie spostrzegania wzrokowego

-kształtowanie umiejętności liczenia

- uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, naśladowczych

 

11.03-15.03.2019 „Zwierzęta sprzed milionów lat”

-poznanie historii zwierząt żyjących w odległych czasach

-kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych

-kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek w wyrazach

-udział w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom

- wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy

 

18.03-22.03.2019 „Marcowa pogoda”

-rozwijanie zainteresowań plastycznych

-obserwowanie środowiska przyrodniczego

-kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

-uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmicznych

-doskonalenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturowych

-współtworzenie przyjemnej atmosfery w grupie

- powitanie Wiosny

 

25.03-29.03.2019 „Nadeszła wiosna”

-posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych

- tworzenie prostych znaków, nadając im znaczenie, odkrywanie w nich fragmentów liter, cyfr

-doskonalenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturowych

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, poznawanie zwiastunów wiosny, poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin, omawianie życia ptaków wiosną                                                              

- rozwijanie dyspozycji psychofizycznych niezbędnych do nabycia umiejętności pisania