W każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 15.00 do 15.30 zapraszamy na indywidualne konsultacje chętnych zainteresowanych rodziców.

Nauczyciel wychowawca – Justyna Wysok

Nauczyciel wspomagający – Aleksandra Siewiera

Jeżeli zaistniałaby potrzeba konsultacji w innym terminie to prosimy o kontakt telefoniczny 94 35 242 88 lub osobisty w celu ustalenia terminu spotkania.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze w grupie IV na grudzień

03.12. – 07.12.2018 Czekamy na Mikołaja

 • Zapoznanie dzieci z postacią św. Mikołaja.
 • Przygotowanie dzieci na wizytę wspaniałego gościa, zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się podczas spotkania oraz cierpliwe czekanie na swoją kolej.
 • Nauczenie piosenki o św. Mikołaju, wprowadzenie dzieci w uroczysty i świąteczny nastrój.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych.

10.12.- 21.12.2018 ZIMĄ PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚWIĄT

 

 • Przypomnienie zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi w oparciu o własne przeżycia i

doświadczenia.

 • Umuzykalnianie dzieci, doskonalenie poczucia rytmu oraz koordynacji ruchów ciała.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, rozbudzanie wyobraźni, wykonywanie ozdób

świątecznych.

 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.
 • Zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań.
 • Wdrażanie do skupiania podczas wykonywania działań matematycznych.

24.12 – 28.12.2-18 ŚWIĄTECZNY CZAS

 

 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń graficznych.
 • Rozwijanie inwencji twórczej i doświadczeń plastycznych.

Piosenka Odwiedziny Świętego Mikołaja

Pada śnieg, pada śnieg, biało dookoła,

   przysypane łąki, lasy, przedszkole i szkoła.

Trzeszczy mróz, gwiżdże wiatr,

   zimno dziś na dworze,

   tylko w dali słychać sanie

   któż to jechać może.

Ref:   To święty Mikołaj

           dziś odwiedzi nas,

           przywiezie prezenty

           w ten zimowy czas./ x2

2. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,

   dzwonią dzwonki sanek,

   zatrzymały się przed domem,

   ktoś wchodzi na ganek.

   Słychać już tupot nóg,

   drzwi się otworzyły,

   a w nich stanął z wielkim workiem

   dziadek bardzo miły.

Ref;   To święty Mikołaj...

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPA IV ROK SZKOLNY 2018 – 2019r.

L.P

FORMA WSPÓŁPRACY

TERMIN REALIZACJI

CELE

       

1.

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

WRZESIEŃ

- omówienie przez p. dyr. spraw związanych z odpłatnością (nowe umowy) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe

- zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo-dydaktycznymi

- sprawy organizacyjne (wybór Rady Oddziałowej,  Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci-upoważnienia)

2. ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

Grudzień

Kwiecień - Maj

Stroiki Bożonarodzeniowe

Aktywne sposoby spędzania czasu wolnego z rodzicami – wspólne zabawy

- obserwacja swojego dziecka w działaniu na tle grupy

3.

ZEBRANIA GRUPOWE

Wrzesień / Listopad

Luty

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

4.

ZEBRANIA GRUPOWE

Maj/ Czerwiec

- przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci

 - przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego

- podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym

- podsumowanie pracy R. R.

5.

Rozmowy indywidualne z rodzicami

Na bieżąco

Konsultacje z nauczycielem

( pierwszy poniedziałek miesiąca 15 – 15.30)

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń

- przekazywanie informacji o dziecku

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6.

Kącik dla rodziców- tablica informacyjna

Na bieżąco

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej

- prezentacja tekstów wierszy, piosenek aktualnie poznanych przez dzieci

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7.

Wystawa prac plastycznych

Na bieżąco

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci

- informowanie o tematyce zajęć

8.

Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne

Sukcesywnie według harmonogramu uroczystości

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole

- promocja przedszkola w środowisku lokalnym

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości

9.

Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola

Cały rok szkolny

- pomoc rzeczowa rodziców przy organizacji, imprez, akcji

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajęć

Opracowała: J. Wysok