ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE – WRZESIEŃ 2017

GRUPA IV 2017/2018

 

TYDZIEŃ I

I JUŻ PO WAKACJACH 04.09 – 08.09.2017

Podawanie informacji o sobie:

 • Określanie swoich cech fizycznych: wzrost ( w odniesieniu do innych ), kolor włosów
 • Określanie swoich ulubionych potraw
 • Określanie swoich zainteresowań.

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

 • Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie

Poznawanie świata poprzez zmysły:

 • Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierzą za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, wzroku, słuchu.

TYDZIEŃ II

PRZEDSZKOLE DRUGI DOM   11.09 – 15.09.2017

Współdziałanie w grupie:

 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach, np. ruchowych

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji:

 • Współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej:

 • Oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiada: odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.

TYDZIEŃ III

MY TEŻ JESTEŚMY BEZPIECZNI   18.09 – 22.09.2017

Środki transportu:

 • Poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego i powietrznego
 • Poznanie znaczenia pasów

TYDZIEŃ IV

NADESZŁA JESIEŃ 25.09 – 29.09.2017

Jesień:

 • Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści
 • Rozpoznawanie drzew po ich liściach, owocach
 • Zbieranie owoców drzew, wzbogacenie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak ) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy)
 • pokazywanie na wybranych przykładach np. jeża, wiewiórki, bociana, jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy ( odlatują do Afryki, gromadzą zapasy); zwrócenie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra.