Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień - grupa IV

02.09.-06.09 Już minęły wakacje – zapoznanie się z salą, przyległymi pomieszczeniami, (ustalenie kodeksu przedszkolaka), przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad, opowiadanie o „wakacyjnych wspomnieniach”, podawanie informacji o sobie, rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa

09.09.-13.09.- Przedszkole – drugi dom - współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, analiza i synteza wyrazów, .rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno- ruchowych z wykorzystaniem zabaw

16.09-20.09 - Bezpieczna droga do przedszkola – poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich, uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów, kształtowanie umiejętności liczenia

23.09-30.09 -Nadchodzi jesień – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody, poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych