Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad – grupa IV

 

I i II Tydzień – Nasz dom Polska– rozwijanie poczucia przynależności narodowej, podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych, nazywanie największych rzek Polski, oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy: odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju

III Tydzień – Moje prawa i obowiązki- poznanie praw dziecka, dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich, pomaganie młodszym, nieśmiałym, unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania, akceptowanie ich inności, unikanie chwalenia się bogactwem

IV Tydzień -Pada deszcz- charakterystyka późnej jesieni, oglądanie drzew w bliskim otoczeniu, rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych dla poszczególnej pory roku, dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich, pomaganie młodszym, nieśmiałym, unikanie wzajemnego wyszydzania i szykanowania