Założenia dydaktyczno – wychowawcze w grupie IV na grudzień

03.12. – 07.12.2018 Czekamy na Mikołaja

 • Zapoznanie dzieci z postacią św. Mikołaja.
 • Przygotowanie dzieci na wizytę wspaniałego gościa, zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się podczas spotkania oraz cierpliwe czekanie na swoją kolej.
 • Nauczenie piosenki o św. Mikołaju, wprowadzenie dzieci w uroczysty i świąteczny nastrój.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych.

10.12.- 21.12.2018 ZIMĄ PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚWIĄT

 

 • Przypomnienie zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi w oparciu o własne przeżycia i

doświadczenia.

 • Umuzykalnianie dzieci, doskonalenie poczucia rytmu oraz koordynacji ruchów ciała.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, rozbudzanie wyobraźni, wykonywanie ozdób

świątecznych.

 • Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej.
 • Zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań.
 • Wdrażanie do skupiania podczas wykonywania działań matematycznych.

24.12 – 28.12.2-18 ŚWIĄTECZNY CZAS

 

 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń graficznych.
 • Rozwijanie inwencji twórczej i doświadczeń plastycznych.

Piosenka Odwiedziny Świętego Mikołaja

Pada śnieg, pada śnieg, biało dookoła,

   przysypane łąki, lasy, przedszkole i szkoła.

Trzeszczy mróz, gwiżdże wiatr,

   zimno dziś na dworze,

   tylko w dali słychać sanie

   któż to jechać może.

Ref:   To święty Mikołaj

           dziś odwiedzi nas,

           przywiezie prezenty

           w ten zimowy czas./ x2

2. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,

   dzwonią dzwonki sanek,

   zatrzymały się przed domem,

   ktoś wchodzi na ganek.

   Słychać już tupot nóg,

   drzwi się otworzyły,

   a w nich stanął z wielkim workiem

   dziadek bardzo miły.

Ref;   To święty Mikołaj...