Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń- grupa IV

 

I. Baśnie, bajki i bajeczki - 02.01.-10.01.2020

1. Swobodne improwizacje słowne i ruchowe do utworów o tematyce zimowej – wyrażanie emocji

2. Pokazywanie( na wybranych przykładach) zwierząt żyjących w różnych środowiskach zimą.

3. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.

4. Kształtowanie umiejętności liczenia.

5.Zabawy z poznanymi literami.

 

II. Zimą pamiętamy o zwierzętach- 13.01.-17.01.2020

1.Rozpoznawanie i określanie swoich stanów emocjonalnych w czasie zabaw i innych działań.

2.Współtworzenie przyjaznej atmosfery.

3. Porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi.

4. Omawianie życia zwierząt podczas zimy.

5. Zabawy z cyframi.

6. Zabawy z literami.

7. Ćwiczenia grafomotoryczne

 

III. Święto Babci i Dziadka– 14.01.-25.01.2019

1.Dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.

2. Przejawianie poczucia własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości.

3. Podawanie informacji na temat swojej rodziny, rozumienie powiązań miedzy członkami rodziny.

4. Szanowanie domowników, wzajemne okazywanie sobie uczuć.

 

IV. W zdrowym ciele, zdrowy duch – 27.01-31.01.2020

1.Wyrabianie nawyków zdrowotnych, poznanie zasad dbałości o zdrowie

2. Zabawy z cyframi.

3. Zabawy z literami.

4. Ćwiczenia grafomotoryczne.

5. Analiza i synteza wyrazów.