PLAN ZAJĘĆ Z RODZICAMI W GRUPIE V rok szkolny 2018/2019

 

Październik 2018 - ,,Jesienne cudaki z materiału przyrodniczego’’

Grudzień 2018 - ,, Aniołki ozdoby na święta Bożego Narodzenia ‘’

Marzec 2019 - ,, Wiosenne gaiki’’

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW DZIECI GRUPY V rok szkolny 2019/2020

 

Zapraszamy na konsultacje rodziców dzieci z grupy V po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem pracującym w grupie bezpośrednio lub telefonicznie ( telefon przedszkola- 094 35 242-88)

jeżeli zaistniałaby potrzeba konsultacji w rozszerzonym gronie pedagogicznym o nauczyciela wspomagającego i współpracującego lub psychologa dziecięcego, to prosimy również o kontakt telefoniczny 0943544-88 w celu ustalenia terminu spotkania.

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA V

              Rok szkolny 2019/2020

LP FORMA WSPÓŁPRACY

TERMIN

REALIZACJI

         CELE
1. Zebranie organizacyjne Wrzesień

- omówienie przez p. dyrektor spraw związanych z odpłatnością ( nowe dzieci) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe,

-zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo- dydaktycznymi, procedurami ,

-sprawy organizacyjne ( wybór Rady Oddziałowej Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci- upoważnienia)

- przedstawienie rodzicom pomocniczych kart pracy

2. Zajęcia otwarte dla rodziców

Grudzień Styczeń,

Marzec

Kwiecień

-możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
3. Zebrania grupowe Listopad, luty

-przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci :przedstawienie wyników wstępnej i końcowej obserwacji dzieci, diagnozowanie gotowości szkolnej dzieci zgodnie z podstawą programową

4. Zebranie grupowe Maj/czerwiec

-przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci,

-przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego,

-podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym,

- podsumowanie pracy R.R.

5. Rozmowy indywidualne z rodzicami Praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń,

- przekazywanie informacji o dziecku,

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6. Kącik dla rodziców- tablica informacyjna Praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych,

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej,

-prezentacja tekstów wierszy i piosenek aktualnie poznawanych przez dzieci,

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7. Ekspozycja prac plastycznych dzieci (szatnia) Systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci,

-informowanie o tematyce zajęć

8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne Sukcesywnie według harmonogramu imprez

-włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości,

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole,

- promocja przedszkola w środowisku

9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola Cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu Sali,

-pomoc rzeczowa rodziców przy organizowaniu imprez i akcji,

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajeć

Opracowały   : mgr J.Olesińska, mgr H. Iwanek

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD 2019 GRUPA V

 

I. MOJA RODZINA 04.11-08.2019
1. Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat
2. Nazywanie zawodów związanych z budowaniem.
3. Wzbogacenie doświadczeń plastycznych
4. Kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi.


II. MÓJ DOM 12.11-15.112019
1. Poznawanie zawodów rodziców
2. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia- rozpoznawanie cyfr.
3. Poznawanie sposobów radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi i panowania nad różnego rodzaju emocjami.
4. Rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich- tworzenie z poznanych liter wyrazów.


III. MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI 18.11-22.11.2
1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie póżną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych.
2. Spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie
3. Rozwijanie intuicji geometrycznej- nazywanie figur geometrycznych.
4. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.


IV. MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 25.11-29.11.2019
1. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
2. Dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycia zębów ,mycia rąk zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na Świerzym powietrzu.
3. Spożywanie zdrowej żywności: warzyw i owoców, mięsa, nabiału, ograniczenie spożywania słodyczy i napojów gazowanych.
4. Elementarna nauka czytania- rozpoznawanie liter drukowanych - małych i wielkich