ZAJĘCIA  OTWARTE ZAPLANOWANE   W GRUPIE  V  NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

   TEMAT   TERMIN   MATERIAŁY
 Choinki  i aniołki na choinkę    XII Koraliki, tasiemki, makaron ( rurki ), kolorowy brokat, kolorowy sprej ( złoty, srebrny), skrawki tapet, materiałów, koronki, aniołki ze styropianu, z gipsu, papieru, cekiny, krochmal w spreju, sizal, celofan, kolorowy papier, włóczka, kolorowy brystol.
Wielkanocne pisanki  IV Wydmuszki, jaka styropianowe, gałązki wierzby, tasiemki, włóczka , sztuczne kwiaty wiosenne, kolorowe koraliki, cekiny

 

           KONSULTACJE DLA RODZICÓW DZIECI GRUPY  V  rok szkolny 2016/2017

Konsultacje indywidualne dla rodziców odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, o godzinie 15,00- 15,30 w sali grupy.

Jeżeli zaistniała by potrzeba konsultacji  rodziców dziecka z grupy V w rozszerzonym gronie pedagogicznym  o nauczyciela wspomagającego i współpracującego , to prosimy o kontakt telefoniczny  094 35 24288 w celu ustalenia  terminu spotkania.

 

 

 

 Wychowawca mgr Halina Iwanek

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA  V

              Rok szkolny 2017/2018

LP  FORMA WSPÓŁPRACY

TERMIN

REALIZACJI

       CELE UWAGI
1. Zebranie organizacyjne Wrzesień

- omówienie przez p. dyrektor spraw związanych z odpłatnością ( nowe dzieci) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe,

-zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo- dydaktycznymi, procedurami ,

-sprawy organizacyjne ( wybór Rady Oddziałowej Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci- upoważnienia)

2. Zajęcia otwarte dla rodziców

Grudzień Styczeń,

Marzec

Kwiecień

-możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
3. Zebrania grupowe Listopad, luty - przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci
4. Zebranie grupowe Maj/czerwiec

-przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci,

-przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego,

-podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym,

- podsumowanie pracy R.R.

5. Rozmowy indywidualne z rodzicami Praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń,

- przekazywanie informacji o dziecku,

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6. Kącik dla rodziców- tablica informacyjna Praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych,

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej,

-prezentacja tekstów wierszy i piosenek aktualnie poznawanych przez dzieci,

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7. Ekspozycja prac plastycznych dzieci (szatnia) Systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci,

-informowanie o tematyce zajęć

8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne Sukcesywnie według harmonogramu imprez

-włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości,

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole,

- promocja przedszkola w środowisku

9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola Cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu Sali,

-pomoc rzeczowa rodziców przy organizowaniu imprez i akcji,

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajeć

Opracowały   : mgr  J.Olesińska,  mgr H. Iwanek

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC 2018 GRUPA V

 

I. "TAKIE SAME I INNE" 04.06-08.06.2018

 

  1. Poznawanie świata- nazywanie ludzi różnych ras, poznanie zwyczajów,zabawy dzieci z różnych regionów świata2. 
  2. Dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych
  3. Elementarna nauka czytania- czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów
  4. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejetności liczenia.

 

II. "NA NASZYM PODWÓRKU" 11.06-15.06.2018

1.Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

2.Przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach,zabawach

3.Czytanie krótkich tekstów

4.Rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji

 

III. "O CZYM SZUMI MUSZELKA" 18.06-22.06.2018

1.Doskonalenie umiejętności formułowania precyzyjnych i bardziej uszczegółowionych wypowiedzi oraz wzbogacenie slownictwa                  

2.Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejetności muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem zabaw

3.Przewidywanieskutków nieprawidłowych postaw i zachowań opartych na nieuczciwości

4.Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania , okazywania uczuć.

 

IV. "NADSZEDŁ CZAS WAKACJI" 25.06-29.06.2018

  1. Obserwowanie w sposób bezpośredni i pośredni zmian zachodzących w przyrodzie

2. Przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy,silnego wiatru

3. Czytanie krótkich , ilustrowanych tekstów

4. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.