ZAJĘCIA  OTWARTE ZAPLANOWANE   W GRUPIE  V  NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

   TEMAT   TERMIN   MATERIAŁY
 Choinki  i aniołki na choinkę    XII Koraliki, tasiemki, makaron ( rurki ), kolorowy brokat, kolorowy sprej ( złoty, srebrny), skrawki tapet, materiałów, koronki, aniołki ze styropianu, z gipsu, papieru, cekiny, krochmal w spreju, sizal, celofan, kolorowy papier, włóczka, kolorowy brystol.
Wielkanocne pisanki  IV Wydmuszki, jaka styropianowe, gałązki wierzby, tasiemki, włóczka , sztuczne kwiaty wiosenne, kolorowe koraliki, cekiny

 

           KONSULTACJE DLA RODZICÓW DZIECI GRUPY  V  rok szkolny 2016/2017

Konsultacje indywidualne dla rodziców odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, o godzinie 15,00- 15,30 w sali grupy.

Jeżeli zaistniała by potrzeba konsultacji  rodziców dziecka z grupy V w rozszerzonym gronie pedagogicznym  o nauczyciela wspomagającego i współpracującego , to prosimy o kontakt telefoniczny  094 35 24288 w celu ustalenia  terminu spotkania.

 

 

 

 Wychowawca mgr Halina Iwanek

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA  V

              Rok szkolny 2017/2018

LP  FORMA WSPÓŁPRACY

TERMIN

REALIZACJI

       CELE UWAGI
1. Zebranie organizacyjne Wrzesień

- omówienie przez p. dyrektor spraw związanych z odpłatnością ( nowe dzieci) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe,

-zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo- dydaktycznymi, procedurami ,

-sprawy organizacyjne ( wybór Rady Oddziałowej Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci- upoważnienia)

2. Zajęcia otwarte dla rodziców

Grudzień Styczeń,

Marzec

Kwiecień

-możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
3. Zebrania grupowe Listopad, luty - przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci
4. Zebranie grupowe Maj/czerwiec

-przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci,

-przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego,

-podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym,

- podsumowanie pracy R.R.

5. Rozmowy indywidualne z rodzicami Praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń,

- przekazywanie informacji o dziecku,

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6. Kącik dla rodziców- tablica informacyjna Praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych,

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej,

-prezentacja tekstów wierszy i piosenek aktualnie poznawanych przez dzieci,

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7. Ekspozycja prac plastycznych dzieci (szatnia) Systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci,

-informowanie o tematyce zajęć

8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne Sukcesywnie według harmonogramu imprez

-włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości,

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole,

- promocja przedszkola w środowisku

9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola Cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu Sali,

-pomoc rzeczowa rodziców przy organizowaniu imprez i akcji,

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajeć

Opracowały   : mgr  J.Olesińska,  mgr H. Iwanek

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD 2017 GRUPA V

 

I. DOMY I DOMKI 30.10-03.11.2017
1. Poznawanie , na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie.
2. Nazywanie zawodów związanych z budowaniem.
3. Rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich.
4. Kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi.


II. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 06.11-10.11.2017
1. Poznawanie , w sposób bezpośredni i pośredni różnych form zastosowania techniki w życiu człowieka.
2. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia- rozpoznawanie cyfr.
3. Poznawanie sposobów radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi i panowania nad różnego rodzaju emocjami.
4. Rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich- tworzenie z poznanych liter wyrazów.


III. PADA DESZCZ 13.11-17.11.2017
1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie póżną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych.
2. Wyjaśnienie roli wody w życiu człowieka.
3. Rozwijanie intuicji geometrycznej- nazywanie figur geometrycznych.
4. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.


IV. ZDROWIE NASZYM SKARBEM 20.11-24.11.2017
1. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
2. Dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycia zębów ,mycia rąk zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na Świerzym powietrzu.
3. Spożywanie zdrowej żywności: warzyw i owoców, mięsa, nabiału, ograniczenie spożywania słodyczy i napojów gazowanych.
4. Elementarna nauka czytania- rozpoznawanie liter drukowanych - małych i wielkich.

 

V. ZWIERZĘTA JESIENIĄ 27.11- 01.12.2017
1. Pokazywanie na wybranych przykładach , jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
2. Stwarzanie okazji sprzyjających kształceniu komunikacji lub mówienia o sobie.
3. Rozwijanie zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody przy zachowaniu zasad nieingerowania w obserwowane środowisko.
4. Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa.