ZAJĘCIA  OTWARTE ZAPLANOWANE   W GRUPIE  V  NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

   TEMAT   TERMIN   MATERIAŁY
 Choinki  i aniołki na choinkę    XII Koraliki, tasiemki, makaron ( rurki ), kolorowy brokat, kolorowy sprej ( złoty, srebrny), skrawki tapet, materiałów, koronki, aniołki ze styropianu, z gipsu, papieru, cekiny, krochmal w spreju, sizal, celofan, kolorowy papier, włóczka, kolorowy brystol.
Wielkanocne pisanki  IV Wydmuszki, jaka styropianowe, gałązki wierzby, tasiemki, włóczka , sztuczne kwiaty wiosenne, kolorowe koraliki, cekiny

 

           KONSULTACJE DLA RODZICÓW DZIECI GRUPY  V  rok szkolny 2016/2017

Konsultacje indywidualne dla rodziców odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, o godzinie 15,00- 15,30 w sali grupy.

Jeżeli zaistniała by potrzeba konsultacji  rodziców dziecka z grupy V w rozszerzonym gronie pedagogicznym  o nauczyciela wspomagającego i współpracującego , to prosimy o kontakt telefoniczny  094 35 24288 w celu ustalenia  terminu spotkania.

 

 

 

 Wychowawca mgr Halina Iwanek

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA  V

              Rok szkolny 2017/2018

LP  FORMA WSPÓŁPRACY

TERMIN

REALIZACJI

       CELE UWAGI
1. Zebranie organizacyjne Wrzesień

- omówienie przez p. dyrektor spraw związanych z odpłatnością ( nowe dzieci) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe,

-zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo- dydaktycznymi, procedurami ,

-sprawy organizacyjne ( wybór Rady Oddziałowej Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci- upoważnienia)

2. Zajęcia otwarte dla rodziców

Grudzień Styczeń,

Marzec

Kwiecień

-możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
3. Zebrania grupowe Listopad, luty - przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci
4. Zebranie grupowe Maj/czerwiec

-przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci,

-przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego,

-podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym,

- podsumowanie pracy R.R.

5. Rozmowy indywidualne z rodzicami Praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń,

- przekazywanie informacji o dziecku,

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6. Kącik dla rodziców- tablica informacyjna Praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych,

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej,

-prezentacja tekstów wierszy i piosenek aktualnie poznawanych przez dzieci,

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7. Ekspozycja prac plastycznych dzieci (szatnia) Systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci,

-informowanie o tematyce zajęć

8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne Sukcesywnie według harmonogramu imprez

-włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości,

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole,

- promocja przedszkola w środowisku

9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola Cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu Sali,

-pomoc rzeczowa rodziców przy organizowaniu imprez i akcji,

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajeć

Opracowały   : mgr  J.Olesińska,  mgr H. Iwanek

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC  LUTY 2018 GRUPA V

 

  1. 1.ZABAWY NA ŚNIEGU  05.02-09.02.2018

1.Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania  zakazów.

2.Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujacych zimą.

3.Elementarna nauka czytania – rozpoznawanie liter  drukowanych małych i wielkich.

4.Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejetności liczenia.

       2.   OBLICZA SZTUKI 12.02-16.02.2018

 1.Kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki.                                  

2.Inspirowanie  dzieci  do wykonywania różnorodnych  prac plastycznych według  własnego      pomysłu .

3.Oglądanie wybranych dzieł sztuki: malarstwa,rzeżby.

4.Przebywanie na świerzym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach.

   3. CO TO JEST KOSMOS 19.02-23.02.2018

1.Poznanie modelu kuli ziemskiej- wskazywanie kontynentów, mórz i oceanów.

2.Gromadzenie literatury, zdjęć,albumów związanych z kosmosem.

3.Czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

4.Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców , innych zbiorów zastępczych.

4.  W ŚWIECIE ZWIERZĄT 26.02-02.03.2018

1. Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt.

2. Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki.

3.Rozwijanie zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody przy zachowaniu zasad nieingerowania w obserwowane środowisko.

4.Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.