PLAN ZAJĘĆ Z RODZICAMI W GRUPIE V rok szkolny 2018/2019

 

Październik 2018 - ,,Jesienne cudaki z materiału przyrodniczego’’

Grudzień 2018 - ,, Aniołki ozdoby na święta Bożego Narodzenia ‘’

Marzec 2019 - ,, Wiosenne gaiki’’

 

           KONSULTACJE DLA RODZICÓW DZIECI GRUPY  V  rok szkolny 2016/2017

Konsultacje indywidualne dla rodziców odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, o godzinie 15,00- 15,30 w sali grupy.

Jeżeli zaistniała by potrzeba konsultacji  rodziców dziecka z grupy V w rozszerzonym gronie pedagogicznym  o nauczyciela wspomagającego i współpracującego , to prosimy o kontakt telefoniczny  094 35 24288 w celu ustalenia  terminu spotkania.

 

 

 

 Wychowawca mgr Halina Iwanek

 

I. NIBY TACY SAMI , A JEDNAK INNI  03.06.-07.06.2019

1. Poznawanie  dzieci różnych ras oraz warunków , w jakich żyją

2. Rozwijanie sprawności manualnej , wyobrażni i pomysłowości

3. Ocenianie własnego zachowania względem innych i innych względem siebie

4. Elementarna nauka czytania- czytanie krótkich ilustrowanych tekstów.

II. WAKACYJNE PODRÓŻE  10.06- 14.06.2019

1. Wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży na podstawie przedstawionych elementów, kształtowanie logicznego myślenia

2. Określanie charakterystycznych cech lata, np. długie dni, wyższa temperatura, zjawiska atmosferyczne ( burza, tęcza).

3. Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno- ruchowych z wykorzystaniem zabaw.

4. Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji.

III. POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS  17.06- 21.06.2019

1. Dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych.

2. Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego w celu przewidywania skutków własnych działań.

3. Doskonalenie umiejętności odczytywania, nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych.

4. Uczestniczenie w uroczystościach przedszkolnych

IV. SPORT TO ZDROWIE  24.06-28.06.2019

1.Uświadomienie  potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

2.Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych.

3. Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu  i przyjemności obcowania z naturą.

4 . Wzbogacenie    wiadomości na temat wybranych dyscyplin sportowych

 

ZAMIERZENIA   DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE  NA MIESIĄC  CZERWIEC 2019  GRUPA  V

 

I.                 NIBY TACY SAMI , A JEDNAK INNI  03.06.-07.06.2019

1.      Poznawanie  dzieci różnych ras oraz warunków , w jakich żyją

2.      Rozwijanie sprawności manualnej , wyobrażni i pomysłowości

3.      Ocenianie własnego zachowania względem innych i innych względem siebie

4.      Elementarna nauka czytania- czytanie krótkich ilustrowanych tekstów.

II.               WAKACYJNE PODRÓŻE  10.06- 14.06.2019

1.      Wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży na podstawie przedstawionych elementów, kształtowanie logicznego myślenia

2.      Określanie charakterystycznych cech lata, np. długie dni, wyższa temperatura, zjawiska atmosferyczne ( burza, tęcza).

3.      Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno- ruchowych z wykorzystaniem zabaw.

4.      Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji.

III.              POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS  17.06- 21.06.2019

1.      Dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych.

2.      Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego w celu przewidywania skutków własnych działań.

3.      Doskonalenie umiejętności odczytywania, nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych.

4.      Uczestniczenie w uroczystościach przedszkolnych

IV.             SPORT TO ZDROWIE  24.06-28.06.2019

1.Uświadomienie  potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

2.Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych.

3. Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu  i przyjemności obcowania z naturą.

4 . Wzbogacenie    wiadomości na temat wybranych dyscyplin sportowych