PLAN ZAJĘĆ Z RODZICAMI W GRUPIE V rok szkolny 2018/2019

 

Październik 2018 - ,,Jesienne cudaki z materiału przyrodniczego’’

Grudzień 2018 - ,, Aniołki ozdoby na święta Bożego Narodzenia ‘’

Marzec 2019 - ,, Wiosenne gaiki’’

 

           KONSULTACJE DLA RODZICÓW DZIECI GRUPY  V  rok szkolny 2016/2017

Konsultacje indywidualne dla rodziców odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, o godzinie 15,00- 15,30 w sali grupy.

Jeżeli zaistniała by potrzeba konsultacji  rodziców dziecka z grupy V w rozszerzonym gronie pedagogicznym  o nauczyciela wspomagającego i współpracującego , to prosimy o kontakt telefoniczny  094 35 24288 w celu ustalenia  terminu spotkania.

 

 

 

 Wychowawca mgr Halina Iwanek

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018 GRUPA V

  1. I.PRZYJEDŻ DO NAS MIKOŁAJU 03.12-07.12.2018

1.Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, sprzyjającej otwartemu komunikowaniu o własnych przeżyciach, problemach.

2.Dbałość o higienę – ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w zimie.

3.Elementarna nauka czytania- rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich.

4.Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych.

 

     II. JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT 10.12.-14.12.2018

1.Wzbogacenie wiedzy na temat czasów prehistorycznych.

2.Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia- rozpoznawanie cyfr.

3.Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa.

4.Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej.

 

     III. IDĄ ŚWIĘTA   17.12-21.12.2018

1.Poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

2.Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt.

3.Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności przed zaproszonymi gośćmi.

4.Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy.

 

   IV. MIERZYMY CZAS 24.12-31.12.2018

1.Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu.

2. Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określeniem czasu.

3.Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmów, których podstawą jest umiejętne słuchanie innych i poprawne wyrażanie własnych myśli.

4.Zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji.