PLAN ZAJĘĆ Z RODZICAMI W GRUPIE V rok szkolny 2018/2019

 

Październik 2018 - ,,Jesienne cudaki z materiału przyrodniczego’’

Grudzień 2018 - ,, Aniołki ozdoby na święta Bożego Narodzenia ‘’

Marzec 2019 - ,, Wiosenne gaiki’’

 

           KONSULTACJE DLA RODZICÓW DZIECI GRUPY  V  rok szkolny 2016/2017

Konsultacje indywidualne dla rodziców odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, o godzinie 15,00- 15,30 w sali grupy.

Jeżeli zaistniała by potrzeba konsultacji  rodziców dziecka z grupy V w rozszerzonym gronie pedagogicznym  o nauczyciela wspomagającego i współpracującego , to prosimy o kontakt telefoniczny  094 35 24288 w celu ustalenia  terminu spotkania.

 

 

 

 Wychowawca mgr Halina Iwanek

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC 2019

 

I.ZWIERZĘTA Z DZUNGLI I SAWANNY 04.03- 08.03.2019

1.Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu   na różne kryteria.

2.Wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw.

3.Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej i pośredniej obserwacji.

4.Elementarna nauka czytania- czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

II. ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW 11.03-15.03.2019

1.Utrwalenie wiadomości na temat ptaków i zwierząt charakterystycznych szczególnie dla środowisk lasu i pola

2.Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

3.Kształcenie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

4.Elementarna nauka czytania- czytanie wyrazów

III. MARCOWA POGODA 18.03-22.03.2019

1.Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.

2.Elementarna nauka czytania- rozpoznawanie liter drukowanych- małych i wielkich.

3.Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejetności liczenia- zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.

4.Doskonalenie umiejętności odczytywania informacji przedstawionych za pomocą symbolicznego zapisu.

IV. WIOSENNE PRZEBUDZENIA 25.03-29.03.2019

1.Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku

2.Oreientacja przestrzenna- porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała innej osoby.

3.Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych,

4. Wdrażanie do systematycznego dbania o rośliny i obserwowanie ich wzrostu.