ZAJĘCIA  OTWARTE ZAPLANOWANE   W GRUPIE  V  NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

   TEMAT   TERMIN   MATERIAŁY
 Choinki  i aniołki na choinkę    XII Koraliki, tasiemki, makaron ( rurki ), kolorowy brokat, kolorowy sprej ( złoty, srebrny), skrawki tapet, materiałów, koronki, aniołki ze styropianu, z gipsu, papieru, cekiny, krochmal w spreju, sizal, celofan, kolorowy papier, włóczka, kolorowy brystol.
Wielkanocne pisanki  IV Wydmuszki, jaka styropianowe, gałązki wierzby, tasiemki, włóczka , sztuczne kwiaty wiosenne, kolorowe koraliki, cekiny

 

           KONSULTACJE DLA RODZICÓW DZIECI GRUPY  V  rok szkolny 2016/2017

Konsultacje indywidualne dla rodziców odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, o godzinie 15,00- 15,30 w sali grupy.

Jeżeli zaistniała by potrzeba konsultacji  rodziców dziecka z grupy V w rozszerzonym gronie pedagogicznym  o nauczyciela wspomagającego i współpracującego , to prosimy o kontakt telefoniczny  094 35 24288 w celu ustalenia  terminu spotkania.

 

 

 

 Wychowawca mgr Halina Iwanek

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI – GRUPA  V

              Rok szkolny 2017/2018

LP  FORMA WSPÓŁPRACY

TERMIN

REALIZACJI

       CELE UWAGI
1. Zebranie organizacyjne Wrzesień

- omówienie przez p. dyrektor spraw związanych z odpłatnością ( nowe dzieci) oraz ubezpieczenie dzieci, zajęcia dodatkowe,

-zapoznanie z nową podstawą programową, obowiązującymi programami wychowawczo- dydaktycznymi, procedurami ,

-sprawy organizacyjne ( wybór Rady Oddziałowej Rady Rodziców, ustalenie składki na R.R., odbiór dzieci- upoważnienia)

2. Zajęcia otwarte dla rodziców

Grudzień Styczeń,

Marzec

Kwiecień

-możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle grupy
3. Zebrania grupowe Listopad, luty - przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci
4. Zebranie grupowe Maj/czerwiec

-przekazanie rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci,

-przekazanie sprawozdania z realizacji zadań planu rocznego,

-podziękowanie rodzicom za współpracę w bieżącym roku szkolnym,

- podsumowanie pracy R.R.

5. Rozmowy indywidualne z rodzicami Praca ciągła

- omawianie bieżących spraw, wydarzeń,

- przekazywanie informacji o dziecku,

- ustalenie jednolitych oddziaływań wychowawczych

6. Kącik dla rodziców- tablica informacyjna Praca ciągła

- informowanie rodziców o realizacji treści programowych,

- prezentacja artykułów o tematyce pedagogicznej i psychologicznej,

-prezentacja tekstów wierszy i piosenek aktualnie poznawanych przez dzieci,

- zamieszczanie informacji o uroczystościach, akcjach, wycieczkach

7. Ekspozycja prac plastycznych dzieci (szatnia) Systematycznie

- zapoznanie z osiągnięciami dzieci,

-informowanie o tematyce zajęć

8. Imprezy, uroczystości, akcje przedszkolne Sukcesywnie według harmonogramu imprez

-włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości,

- udział rodziców w akcjach organizowanych przez przedszkole,

- promocja przedszkola w środowisku

9. Pozyskanie sponsorów wśród rodziców na rzecz grupy i przedszkola Cały rok szkolny

- pomoc rodziców przy urządzaniu Sali,

-pomoc rzeczowa rodziców przy organizowaniu imprez i akcji,

- darowizny rodziców w postaci zabawek, pomocy do zajeć

Opracowały   : mgr  J.Olesińska,  mgr H. Iwanek

ZAMIERZENIA  OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2017-09-04 grupa v

 

 1. W  PRZEDSZKOLU  01.09-08.09.2017
  1. Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.
  2. Wdrażanie  do przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
  3. Poznawanie świata poprzez zmysły- rozpoznawanie przedmiotów, roślin za pomocą zmysłów.
  4. Podawanie informacji o sobie- określanie swoich cech fizycznych, swoich zainteresowań, ulubionych potraw, form wypoczynku
 2. JA –TY TO RAZEM MY  11.09.-15.09.2017
  1. Rozwijanie  relacji  pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
  2. Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
  3. Oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań, odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.
  4. Uczenie się komunikowania swoich potrzeb , pragnień i otwartości na uczucia innych.
 3. DROGA DO PRZEDSZKOLA 18.09.-22.09.2017
  1. Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia.
  2. Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu.
  3. Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków.
  4. Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
 4. NADESZŁA  JESIEŃ  25.09- 29.09.2017
  1. Poznajemy przyrodę – jesień : oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu.
  2. Uświadomienie konieczności chronienia przyrody.
  3. Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla jesieni.
  4. Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami.