ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2019 grupa v

 1. I. TO JESTEM ,, JA’’   02.09.-06.09.2019
  1. Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.
  2. Wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
  3. Poznawanie świata poprzez zmysły- rozpoznawanie przedmiotów, roślin za pomocą zmysłów.
  4. Podawanie informacji o sobie- określanie swoich cech fizycznych, swoich zainteresowań, ulubionych potraw, form wypoczynku.
 2. II. MOJA GRUPA 09.09-13.09.2019
  1. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
  2. Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
  3. Oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań, odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.
  4. Uczenie się komunikowania swoich potrzeb , pragnień i otwartości na uczucia innych.
 3. III.MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA 16.09-20.09.2019
  1. Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia.
  2. Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu.
  3. Kształtowanie orientacji przestrzennej, a w szczególności umiejętności określania kierunków.
  4. Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
 4. IV.IDZIE JESIEŃ…. PRZEZ PARK, LAS   23.09-27.09.2019
  1. Poznajemy przyrodę – jesień : oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu.
  2. Uświadomienie konieczności chronienia przyrody.
  3. Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla jesieni.
  4. Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami.