ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018 GRUPA V

  1. I.PRZYJEDŻ DO NAS MIKOŁAJU 03.12-07.12.2018

1.Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, sprzyjającej otwartemu komunikowaniu o własnych przeżyciach, problemach.

2.Dbałość o higienę – ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w zimie.

3.Elementarna nauka czytania- rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich.

4.Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych.

 

     II. JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT 10.12.-14.12.2018

1.Wzbogacenie wiedzy na temat czasów prehistorycznych.

2.Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia- rozpoznawanie cyfr.

3.Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa.

4.Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej.

 

     III. IDĄ ŚWIĘTA   17.12-21.12.2018

1.Poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

2.Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt.

3.Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności przed zaproszonymi gośćmi.

4.Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy.

 

   IV. MIERZYMY CZAS 24.12-31.12.2018

1.Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu.

2. Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określeniem czasu.

3.Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmów, których podstawą jest umiejętne słuchanie innych i poprawne wyrażanie własnych myśli.

4.Zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji.