ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ 2020 GRUPA V

 

 1. I.MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE 07.01- 10.01.2020
  1. Rozpoznawanie liter drukowanych- małych i wielkich, czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
  2. Nazywanie kolejno pór , dni tygodnia , miesięcy, określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia.
  3. Zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy.
  4. Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, sprzyjającej otwartemu komunikowaniu o własnych przeżyciach, problemach.
 2. II.DZIEŃ I NOC 13.01-17.01.2020
 3. Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich
 4. Uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystywania czasu, planowania sposobu spędzania wolnych chwil
 5. Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć
 6. Doskonalenie umiejętności dokonywania oceny postępowania innych i odróżniania spraw ważnych od błachych
 1. III. BABCIA I DZIADEK 20.01- 24.01.2020
  1. Wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny.
  2. Zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji.
  3. Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych.
  4. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych- budowanie dialogu, wywiadu, rozmowy.
 1. IV. ZIMA I ZWIERZĘTA   27.01- 31.01.2020
 2. Rozwijanie wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu i umiejętności planowania działań.
 3. Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole oraz dostrzeganie wartości wspólnej pracy, aby osiągnąć wyznaczony cel.
 4. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.
 5. Poznanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.