ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC 2018 GRUPA V

 

I. "TAKIE SAME I INNE" 04.06-08.06.2018

 

  1. Poznawanie świata- nazywanie ludzi różnych ras, poznanie zwyczajów,zabawy dzieci z różnych regionów świata2. 
  2. Dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych
  3. Elementarna nauka czytania- czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów
  4. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejetności liczenia.

 

II. "NA NASZYM PODWÓRKU" 11.06-15.06.2018

1.Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

2.Przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach,zabawach

3.Czytanie krótkich tekstów

4.Rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji

 

III. "O CZYM SZUMI MUSZELKA" 18.06-22.06.2018

1.Doskonalenie umiejętności formułowania precyzyjnych i bardziej uszczegółowionych wypowiedzi oraz wzbogacenie slownictwa                  

2.Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejetności muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem zabaw

3.Przewidywanieskutków nieprawidłowych postaw i zachowań opartych na nieuczciwości

4.Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania , okazywania uczuć.

 

IV. "NADSZEDŁ CZAS WAKACJI" 25.06-29.06.2018

  1. Obserwowanie w sposób bezpośredni i pośredni zmian zachodzących w przyrodzie

2. Przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy,silnego wiatru

3. Czytanie krótkich , ilustrowanych tekstów

4. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.