GRUPA V

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

  1. Wiosenne powroty;

- wyrabianie umiejętności wyrażania siebie poprzez eksperymenty plastyczno-techniczne

- przybliżanie treści przyrodniczych poprzez zrozumienie zjawisk występujących wiosną

- rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia

- kształcenie zdolności manualnej, precyzji dłoni i postawy całego ciała

- ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania i czytania

 

2. Tradycje Świąt Wielkanocnych;

- zapoznanie z tradycjami świąt wielkanocnych

- poznawanie i coraz większe rozumienie roli przyrody w życiu człowieka

- wzbogacanie słownika, budowanie zdań

- kształcenie słuchu i zdolności manualnych w celu osiągnięcia dojrzałości szkolnej umożliwiającej rozpoczęcie nauki pisania i czytania

- promocja zdrowego odżywiania; założenie własnego ogródka