ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD 2017 GRUPA V

 

I. DOMY I DOMKI 30.10-03.11.2017
1. Poznawanie , na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie.
2. Nazywanie zawodów związanych z budowaniem.
3. Rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich.
4. Kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi.


II. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 06.11-10.11.2017
1. Poznawanie , w sposób bezpośredni i pośredni różnych form zastosowania techniki w życiu człowieka.
2. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia- rozpoznawanie cyfr.
3. Poznawanie sposobów radzenia sobie z napięciami emocjonalnymi i panowania nad różnego rodzaju emocjami.
4. Rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich- tworzenie z poznanych liter wyrazów.


III. PADA DESZCZ 13.11-17.11.2017
1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie póżną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych.
2. Wyjaśnienie roli wody w życiu człowieka.
3. Rozwijanie intuicji geometrycznej- nazywanie figur geometrycznych.
4. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.


IV. ZDROWIE NASZYM SKARBEM 20.11-24.11.2017
1. Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
2. Dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycia zębów ,mycia rąk zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na Świerzym powietrzu.
3. Spożywanie zdrowej żywności: warzyw i owoców, mięsa, nabiału, ograniczenie spożywania słodyczy i napojów gazowanych.
4. Elementarna nauka czytania- rozpoznawanie liter drukowanych - małych i wielkich.

 

V. ZWIERZĘTA JESIENIĄ 27.11- 01.12.2017
1. Pokazywanie na wybranych przykładach , jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
2. Stwarzanie okazji sprzyjających kształceniu komunikacji lub mówienia o sobie.
3. Rozwijanie zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody przy zachowaniu zasad nieingerowania w obserwowane środowisko.
4. Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa.