ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC  LUTY 2018 GRUPA V

 

  1. 1.ZABAWY NA ŚNIEGU  05.02-09.02.2018

1.Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania  zakazów.

2.Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujacych zimą.

3.Elementarna nauka czytania – rozpoznawanie liter  drukowanych małych i wielkich.

4.Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejetności liczenia.

       2.   OBLICZA SZTUKI 12.02-16.02.2018

 1.Kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki.                                  

2.Inspirowanie  dzieci  do wykonywania różnorodnych  prac plastycznych według  własnego      pomysłu .

3.Oglądanie wybranych dzieł sztuki: malarstwa,rzeżby.

4.Przebywanie na świerzym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach.

   3. CO TO JEST KOSMOS 19.02-23.02.2018

1.Poznanie modelu kuli ziemskiej- wskazywanie kontynentów, mórz i oceanów.

2.Gromadzenie literatury, zdjęć,albumów związanych z kosmosem.

3.Czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

4.Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców , innych zbiorów zastępczych.

4.  W ŚWIECIE ZWIERZĄT 26.02-02.03.2018

1. Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt.

2. Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki.

3.Rozwijanie zainteresowania badaniem i obserwowaniem przyrody przy zachowaniu zasad nieingerowania w obserwowane środowisko.

4.Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.