ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2018
GRUPA V


I. IDZIE JESIEŃ ….. PRZEZ OGRÓD 01.10- 05.10.2018
1. Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku.
2. Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z poznawaniem świata przyrody.
3. Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.
4. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.


II. IDZIE JESIEŃ …. DLA ZWIERZĄT 08.10-12.10.2018
1. Zapoznanie z popularnymi zwierzętami występującymi w parku i w lesie.
2. Zrozumienie zmian zachodzących u zwierząt w związku z przygotowaniem się do zimy.
3. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria związane z systematyką czy ich trybem życia.
4. Uświadomienie zasad zachowania i bezpieczeństwa , jakich należy przestrzegać podczas pobytu w lesie.


III. CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY 15.10- 19.10.2018
1. Wzbogacenie pojęć i słownictwa z zakresu omawianej tematyki.
2. Uwrażliwienie dzieci na piękno i estetykę w najbliższym otoczeniu.
3. Budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w grupie rówieśniczej.
4. Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębnienia podzbioru .


IV. IDZIE JESIEŃ……. Z DESZCZEM 22.10- 26.10.2018
1. Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku
2. Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku.
3. Wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez poznanie zapisu graficznego liter
4. Poznanie pracy w banku- odkrywamy tajemnice pieniędzy.