ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE  NA MIESIĄC  KWIECIEŃ 2019 GRUPA V

 

I. WIOSENNE POWROTY  01.04- 05.04.2019

1.Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata.

2.Elementarna nauka czytania – rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich, czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.          

3. Tworzenie odpowiednich warunków do dostrzegania zmian dokonujących się wiosną w przyrodzie , słowne  ich określanie.

4.Stwarzanie  sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych.

II. WIOSNA NA WSI   08.04-12.04.2019

1.Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska , w którym żyją                

2.Zapoznanie  z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi

3.Doskonalenie  umiejętności klasyfikowania  zwierząt  ze względu na różne kryteria

4.Uświadomienie dzieciom korzyści płynących z hodowli zwierząt gospodarskich.

III. ŚWIĘTA WIELKANOCNE  15.04-19.04.2019

1. Przybliżenie tradycji i symboli  Świąt Wielkanocnych.

2. Rozbudzenie chęci kultywowania i aktywnego włączania się w przygotowania  do świąt.

3. Zakładanie tradycyjnej hodowli rzeżuchy oraz wdrażanie do systematycznego dbania

o rośliny i obserwowania ich wzrostu.

4. Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań 

plastycznych.

IV. DBAMY O PRZYRODĘ 23.04- 26.04.2019

1.Elementarna nauka czytania- rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich, tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie.

2.Wdrażanie do poszanowania świata przyrody i opiekuńczego stosunku do zwierząt

3.Uświadomienie znaczenia przebywania na  powietrzu oraz uprawniania sportu.

4.Wyrabianie szacunku do dziedzictwa kulturowego i dbałości o najbliższe otoczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE  NA MIESIĄC  KWIECIEŃ 2019 GRUPA V

 

I.                 WIOSENNE POWROTY  01.04- 05.04.2019

1.Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata.

       2.Elementarna nauka czytania – rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich, czytanie

         krótkich, ilustrowanych tekstów.         

      3. Tworzenie odpowiednich warunków do dostrzegania zmian dokonujących się wiosną w  

          przyrodzie , słowne  ich określanie.

     4.Stwarzanie  sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności

            umysłowych.

II.               WIOSNA NA WSI   08.04-12.04.2019

1.Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska , w którym żyją               

2.Zapoznanie  z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi

3.Doskonalenie  umiejętności klasyfikowania  zwierząt  ze względu na różne kryteria

4.Uświadomienie dzieciom korzyści płynących z hodowli zwierząt gospodarskich.

III.              ŚWIĘTA WIELKANOCNE  15.04-19.04.2019

1.      Przybliżenie tradycji i symboli  Świąt Wielkanocnych.

2.      Rozbudzenie chęci kultywowania i aktywnego włączania się w przygotowania  do świąt.

3.      Zakładanie tradycyjnej hodowli rzeżuchy oraz wdrażanie do systematycznego dbania

o rośliny i obserwowania ich wzrostu.

4.      Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań

plastycznych.

       IV. DBAMY O PRZYRODĘ 23.04- 26.04.2019

1.Elementarna nauka czytania- rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich, tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie.

2.Wdrażanie do poszanowania świata przyrody i opiekuńczego stosunku do zwierząt

3.Uświadomienie znaczenia przebywania na powietrzu oraz uprawniania sportu.

4.Wyrabianie szacunku do dziedzictwa kulturowego i dbałości o najbliższe otoczenie