ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019 GRUPA V

I. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE WOKÓŁ NAS 28.11-02.12.2016

1. Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń elektrycznych, np. telewizor, komputer, radio.
2. Poznanie wpływu wynalazków, np. oświetlenia na rozwój cywilizacji.
3. Poznanie zasad bezpiecznego posługiwania się domowym sprzętem elektrycznym.
4. Uświadomienie znaczenia aktywnych form spędzania wolnego czasu.
II. MIKOŁAJE SĄ WŚRÓD NAS 05.12.-09.12.2016
1."Mikołaju czekamy !’’zapoznanie z tradycjami z mikołajkami.
2. Wzmacnianie kontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych.
3.Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy.
4.Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmów, których podstawą jest umiejętne słuchanie innych i poprawne wyrażanie własnych myśli.
III. CHOINKOWE CZARY 12.12.- 23.12.2016
1.,,Święta tuż- tuż’’- rozwijanie wiedzy o tradycjach i zwyczajach Świąt Bożego Narodzenia
2.Coraz bliżej święta. Przygotowywanie się do świąt , wprowadzenie radosnego nastroju.
3.Świadome odgrywanie roli współgospodarza uroczystości oraz wdrażanie do okazywania szacunku zaproszonym gościom zgodnie z tradycją polskiej gościnności.
4.Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w akcjach o charakterze charytatywnym jako elementu tradycji bożonarodzeniowej.
IV. MIERZYMY CZAS 27.12-30.12.2016
1.Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu.
2.Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu.
3.Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.
4.Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem , określaniem czasu.