• Miejskie Przedszkole Nr w Kołobrzegu
A A A

     Założenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc  Maj 2020

 1. Moja miejscowość
 2. Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego miasta
 3. Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojej miejscowości
 4. Poznawanie fauny i flory Morza Bałtyckiego- wzmacnianie postawy dbania o środowisko
 5. Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych
 6. Moja Ojczyzna
 7. Rozbudzanie uczuć patriotycznych do Polski jako Ojczyzny
 8. Kształtowanie świadomości : mieszkam w Polsce,  jestem Polakiem
 9. Budzenie szacunku do polskich symboli narodowych
 10. Zwracanie uwagi na regiony Polski i ich charakterystycznych cech ( ukształtowanie powierzchni)
 • Łąka majowa

1.Wprowadzenie dzieci w świat majowej przyrody

2.Poszerzanie wiedzy przyrodniczej z wykorzystaniem albumów, filmów, literatury

3.Zapoznanie dzieci z wybranymi gatunkami zwierząt zamieszkujących łąkę- wyrabianie szacunku dla zwierząt i roślin

 1. Utrwalenie zdobytej wiedzy w pracach plastycznych

        IV .         Święto Rodziców

                     1.Nazywanie członków rodziny- określanie stopnia  pokrewieństwa , nazywanie 
                       zawodów wykonywanych przez rodziców
                     2. Zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności, do wspólnej zabawy
                     3. Kształtowanie postawy empatii wobec potrzeb rodziców oraz pozostałych
                         domowników

                  

 

 

 

                        GRUPA  V   , PLAN PRACY

Uwzględniający sposoby realizowania kształcenia na odległość, zawierających informacje dla rodziców o dostępnych materiałach a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu, z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych dzieci

Od  27.04 do 30.04.2020

 Tematy

Kompleksowe

Proponowany

temat zajęć

i zabaw

Realizowane

obszary z

Podstawy

Programowej

Cele z Podstawy

Programowej,

Edukacji przedszkolnej i

IPET- ów

Wskazówki do

pracy z dziećmi

o specjalnych

potrzebach

edukacyjnych

MOJA MIEJSCOWOŚĆ

27.04.04-30.04.2020

1.Rozmowa na temat „Moje miasto, moja miejscowość”

 

 

 

 

 

 

2.,, Stemple z morskich głębin’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Zabawy rytmiczno-muzyczne do piosenek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Zabawa matematyczna

,, W świecie figur geometrycznych- figurolandia’’

I-9

II-9,11

III-2,3

IV-10,16,19

 

 

 

 

 

 

I-6,7

II-1,10,11

III-8,9

IV-1,3,8,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-5,9

II-2

III-5,6,8

IV-1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-7

II-8

III-8,9

IV-4,8,12

- znajomość imienia, nazwiska, adresu

- znajomość ważniejszych zabytków, instytucji

- lokalizacji na mapie

 

 

 

 

 

*rozbudzenie ciekawości przyrodniczej

*rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni i kreatywności

*Budowanie satysfakcji z wykonanej pracy

* wzmacnianie postawy dbania o środowisko

* poznawanie różnych technik plastycznych

 

 

 

- śpiewanie piosenek

- tworzenie akompaniamentu

- rytmiczne poruszanie się przy muzyce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich

*kształtowanie zdolności abstrahowania, polegających na wyróżnianiu cech charakterystycznych dla danej grupy figur

*ćwiczenie czytania

*wdrażanie do uważnego słuchania

 

 

 

*stosować różnorodne formy wzmocnień pozytywnych w celu zwiększenia koncentracji uwagi, motywacji do nauki

 

*upewniamy się czy dzieci zrozumiały kierowane do nich polecenia, w razie potrzeby udzielać dodatkowych instrukcji, wykorzystywać gotowe kontury

 

 

 

 

 

 

*formułować krótkie konkretne polecenia

 

*dostosować stopień trudności do indywidualnych możliwości, bazować na wypracowanych  już umiejętnościach