• Miejskie Przedszkole  Nr w Kołobrzegu
A A A

Kadra pedagogiczna

  

Lp.

Nazwisko, imię

Stanowisko

Stopień awansu zawodowego

1.        

Buczkowska  Aneta

dyrektor

nauczyciel dyplomowany

2.        

Krzesińska Wanda 

wicedyrektor

nauczyciel dyplomowany

3.        

Bohdan Marzena 

nauczyciel przedszkola

nauczyciel dyplomowany

4.        

Kucal Małgorzata 

nauczyciel mianowany

5.        

Iwanek Halina 

nauczyciel dyplomowany

6.        

Kamińska Aleksandra 

nauczyciel mianowany

7.        

Kosidło Wioletta 

nauczyciel dyplomowany

8.        

Linkiewicz Iwona 

nauczyciel mianowany

9.        

Olesińska Jolanta 

nauczyciel dyplomowany

10.    

Pniewska Anna 

nauczyciel dyplomowany

11.    

Siewiera Aleksandra 

nauczyciel dyplomowany

12.    

Szmidt Małgorzata 

nauczyciel dyplomowany

13.    

Wilczyńska Ewa 

nauczyciel dyplomowany

14.    

Wilczyńska Iwona

nauczyciel mianowany

15.    

Wysok Justyna 

nauczyciel mianowany

16.    

Mróz Małgorzata

nauczyciel stażysta

17.    

Żelazny Emilia

nauczyciel stażysta

18.    

Kornak Alina 

psycholog

nauczyciel mianowany

19.    

Nowak Angelika 

logopeda

nauczyciel dyplomowany

20.    

Kościołek Agnieszka

logopeda

nauczyciel dyplomowany

21.    

Surówka Paweł 

rehabilitant

nauczyciel kontraktowy

22.    

Samborski Piotr

nauczyciel religii

nauczyciel kontraktowy

23.    

Eliza Świderek

język angielski

nauczyciel kontraktowy

 

 

Pracownicy administracji i obsługi

 

Stanowisko

Imię, nazwisko

Sekretarka

Agnieszka Szymańska

Intendent

Irena Boszko

Dietetyk

Hanna Jelińska

Szef kuchni

Anna Perun

Pomoc kuchenna

Ewa Piekutowicz

Pomoc kuchenna

Małgorzata Wacławek

Pomoce nauczyciela

Alicja Chylak

Halina Mrożek

Iwona Michalak

Beata Skórka

Ewa Łomasko

Urszula Michalkiewicz

Konserwator

Maciej Płokita