• Miejskie Przedszkole  Nr w Kołobrzegu
A A A

Ćwiczenia języka, warg, policzków:

- liczenie dolnych ząbków,

- masowanie dolnych ząbków,

- szeroki uśmiech, wymawiamy długo sylabę „seeeeeeee”, „zeeeeee”,  

 „ceeeeee”, „dzeeeeee” (język oparty o dolne zęby)

Powtarzamy:

SA  ZA  CA  DZA 

SE  ZE  CE  DZE

SO  ZO  CO  DZO

SU  ZU  CU  DZU

SY  ZY  CY  DZY

ASA  OSO  ESE  USU  YSY

AZA  OZO  EZE  UZU  YZY 

ACA  OCO  ECE  UCU  YCY

ADZA  ODZO  EDZE  UDZU  YDZY

 

GŁOSKA SZ

- Pod szafą były myszy.

- W szatni wiszą wieszaki.

- Tata wszedł do mieszkania w brudnych kaloszach.

- Leszek ma w kieszeni kasztany i szyszki.

- Mateusz nie poszedł do szkoły, bo kaszle.

- Janusz pisze wiersze o Warszawie.

- W koszyku była pietruszka, groszek i szpinak.

- Obok szuflady były szare, szerokie sznurowadła.

- W szkolnej szatni powieszono worki, kurtki i szaliki.

- Agnieszka szyje na maszynie koszulę dla Szymka.

 

GŁOSKA SZ

- Pod szafą były myszy.

- W szatni wiszą wieszaki.

- Tata wszedł do mieszkania w brudnych kaloszach.

- Leszek ma w kieszeni kasztany i szyszki.

- Mateusz nie poszedł do szkoły, bo kaszle.

- Janusz pisze wiersze o Warszawie.

- W koszyku była pietruszka, groszek i szpinak.

- Obok szuflady były szare, szerokie sznurowadła.

- W szkolnej szatni powieszono worki, kurtki i szaliki.

- Agnieszka szyje na maszynie koszulę dla Szymka.

 

Materiał słowny do terapii głoski [dz]Słowniczek zajęciowy obejmuje słowa z głoską [dz] w nagłosie i śródgłosie, połączenia wyrazowe oraz zdania. Przygotowany materiał słowny ułatwia organizację pracy nad prawidłową wymową głoski [dz], może również posłużyć jako zestaw do ćwiczeń w domu.

Głoska [dz] w nagłosie i śródgłosie:

NARYSUJ OBRAZKI

NARYSUJ OBRAZKI

PRZEPISZ

DZBANEK

FRĘDZEL

BRYNDZA

DZWONEK

MIEDZA

TWIERDZA

DZWONNIK

KOLEDZY

POMIĘDZY

DZYNDZEL

OGRODZENIE

WITAJ WODZU

JEDZENIE

WĘDZONKA

TELEWIDZOWIE

PĘDZEL

KUKURYDZA

RDZA

PIENIĄDZE

RYDZE

NA NODZE

JĘDZA

RODZYNKI

URODZAJ

Połączenia wyrazowe:

NARYSUJ OBRAZKI LUB PRZEPISZ

UTRUDZENI KOLEDZY

DOWODZENIE WODZÓW

NAJEDZONY DZWONNIK

URODZAJ KUKURYDZY

POBRUDZONY DZBANEK

NĘDZNE PIENIĄDZE

WYGŁODZONY NĘDZNIK

WŁADZA WODZA

Zdania:

ZAZNACZ [DZ] NA KOLOROWO, NAUCZ SIĘ CZYTAĆ. ZRÓB ILUSTRACJĘ DO WYBRANEGO ZDANIA.

DZWONNIK DZWONI DZWONEM.

POD MIEDZĄ BYŁY NĘDZNE RYDZE.

NAJEDZONE RODZYNKAMI JĘDZE PĘDZĄ NA MIOTŁACH.

OBOK OGRODZENIA BYŁA KUKURYDZA.

WYGŁODZENI WODZOWIE INDIAN KUPILI WĘDZONKĘ.

Z uwagi na małą liczbę słów zawierających głoskę [dz] przedstawiony poniżej wierszyk zawiera również głoski opozycyjne.

NAUCZ SIĘ CZYTAĆ, ZRÓB ILUSTRACJĘ DO TEKSTU.

WYGŁODZONY WODZA SYN

ZJADŁ RODZYNEK PEŁEN DZBAN

UKRADŁ JĘDZY KUKURYDZĘ

DWIE WĘDZONKI, RDZAWE  RYDZE

NAJEDZONY W POLU ŚPI

A WÓDZ CHODZI BARDZO ZŁY!

https://domologo.pl/logopedia/wymowa/gloski-syczace/slowniczek-zajeciowy-gloska-dz/

Proponuje dzisiaj dawkę ćwiczeń, które będą przydatne dla każdego dziecka. Proszę, żeby zachęcać dziecko do wspólnego ulepszania swojej wymowy. Pamiętajmy o pozycji wyprostowanej i głębokim wdechu.

 

Całość TUTAJ

Do pobrania TUTAJ

  1. Głoska „sz” w nagłosie. Wycinamy obrazki, których nazwy zaczynają się głoską „sz” i przyklejamy i powtarzamy tyle obrazków, ile się zmieści w obrębie obrazka – szafa.

Całość TUTAJ