• Miejskie Przedszkole  Nr w Kołobrzegu
A A A

Zarządzenie nr 9/2020

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6
im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

z dnia 12.05.2020 r.

w sprawie wprowadzenia Procedurę zapewnienia bezpieczeństwa w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 6 w Kołobrzegu w związku z wystąpieniem COVID-19

 

 

 Na podstawie: art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1148 t.j.) oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2020 r. i 04.05.2020 r.(w załączeniu do procedury) zarządzam, co następuje:

 

 §1.

 Wprowadzam w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu Procedurę zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników przedszkola do zapoznania się z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz ich bezwzględnego przestrzegania
i stosowania.

 

 §5.

Zarządzenie za pośrednictwem poczty służbowej e-mail przekazane zostaje nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi na spotkaniu z dyrektorem i rodzicom za pośrednictwem strony internetowej przedszkola www.pm6kg.pl.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia

 Oświadczenia rodzica

 

 

 

 

 15 MAJA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZIN  

 

 

 

 

 

15 MAJA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZIN

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny

życzymy wszystkim rodzinom ciepła i serdecznych uczuć.

Jak najwięcej wzajemnej bliskości, tolerancji, zrozumienia.

Jak najwięcej wspólnie spędzonego czasu – czasu, który pozwala budować nierozerwalne więzi rodzinne.