• Miejskie Przedszkole  Nr w Kołobrzegu
A A A

Materiały opracowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich do wykorzystania w działaniach podejmowanych na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Osobisty plan awaryjny - poradnik

Osobisty plan awaryjny - grafiki

 

„Strażak to jest kawał zucha, jedzie tam gdzie ogień bucha.

Leje wodą w lewo, w prawo, gasząc pożar z wielką wprawą.”

 

4 maja obchodzone jest  wyjątkowe,  bo bliskie pasjom małych chłopców, święto – Międzynarodowy Dzień Strażaka.  Dzień ten został poświęcony strażakom w hołdzie za ich trud i narażanie życia,  w podziękowaniu za pomoc i ratunek ludzkiego mienia i życia, bo strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków  i innych zdarzeń.

Dzieci z gr. IV uczciły ten dzień w swoich domach, malując piękne obrazki związane ze Strażą Pożarną.