• Miejskie Przedszkole Nr w Kołobrzegu
A A A

Drodzy Rodzice !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.
ogranicza się funkcjonowanie przedszkola.

 

Uprawnieni  do korzystania z opieki przedszkolnej są:

 

 1. Rodzice dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
 3. Realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego.
 4. Realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny.
 6. Wykonują działania ratownicze.
 7. Zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 8. Zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 9. Zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 10. Zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.
 11. Zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 12. Zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie jednostki.

Zainteresowanych i uprawnionych rodziców proszę  o dostarczenie wniosku  do sekretariatu przedszkola

 lub drogą e mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jednocześnie informuję, że przedszkola czynne będzie w dotychczasowych godzinach, tj. od 6.30  do 17.00.

 

 

                                                                                                                                                               Aneta Buczkowska
                                                                                                                               dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6 w Kołobrzegu