• Miejskie Przedszkole  Nr w Kołobrzegu
A A A

Najczęstsze problemy zdrowotne i błędy obserwowane

w żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym

Nadmiar masy ciała:

  • U jego podstaw leży dysproporcja pomiędzy przyjmowaną energią z pożywienia a wydatkowaną przez organizm (obserwuje się nadmierną podaż energii w stosunku do potrzeb organizmu). Skutkuje to przyrostem masy ciała ­­- w szczególności nadmiernym rozwojem tkanki tłuszczowej.
  • Nadwagę stwierdza się jako wartość BMI mieszczącą się w przedziale 85. – 95. centyla, z kolei otyłość definiuje się, jeśli BMI przekracza 95. centyl (na siatkach centylowych, dostosowanych do płci i wieku dziecka).
  • Otyłość już w wieku przedszkolnym może doprowadzić do zaburzeń świadczących o powikłaniach z nią powiązanych (zaburzenia gospodarki lipidowej, tolerancji glukozy, nadciśnienie tętnicze, wady postawy).
  • Otyłość może mieć negatywny wpływ na rozwój emocjonalny oraz społeczny dziecka.