• Miejskie Przedszkole  Nr w Kołobrzegu
A A A

PLAN PRACY GRUPA IV

11.05. -22.05.

rok szkolny 2019/2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 został opracowany plan pracy umożliwiający realizowanie podstawy programowej na odległość.

W planie zawarte zostały sposoby i formy ich realizacji przez dzieci w domu.

W planie uwzględnione zostały również możliwości rozwojowe oraz edukacyjne dzieci.

 

 

 

TEMAT
KOMPLEKSOWY

PROPONOWANY  TEMAT ZAJĘĆ I ZABAW

 

REALIZOWANE
OBSZARY Z
PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

CELE  Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ, PROGRAMU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I IPET-ów

WSKAZÓWKI DO PRACY Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Moja ojczyzna, mój dom, moja miejscowość

11.05-22.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej Zaremby „Zabawa w chowanego”

 

 

 

 

 

Majowa łąka – praca plastyczna

 

 

 

Zabawy z sześcianem – rysowanie po śladzie

 

 

 

 

 

Jak rozwija się  motyl – historyjka obrazkowa

 

 

 

 

Zabawy przy piosence „Wiosna na łące”

 

 

 

 

Wykonanie biedronek z papieru

 

 

 

 

 

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat filmu „Na łące”. Odszukiwanie zwierząt ukrytych na obrazku

 

 

Założenie zielnika

 

 

 

 

Układanie sylwet owadów z klocków w kształcie figur geometrycznych

 

 

 

Co nam dają pracowite pszczoły – zabawy matematyczne

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 18 met. Rudolfa Labana

IV- 2, 5, 8

 

 


 

 

 

 

I-5, II-11,

IV-2, 8, 18

 

 

 

IV-8, 12, I-7

 

 

 

 

 

 

IV-4, 5, 18

 

 

 

 

 

I-5

IV-7

 

 

 

 

IV-8,18

 

 

 

 

 

 

II-11,

IV-2, 5, 18

 

 

 

 

 

II-11,IV-18

 

 

 

 

IV -1, 12

 

 

 

 

 

I-7

IV-15,18

 

 

 

 

 

 

 

 

I-5, 8

 

 

Rozwijanie mowy i myślenia, wyjaśnienie znaczenia barwy ochronnej dla zwierząt, zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami

 

 

Rozwijanie sprawności manualnej, dostrzeganie piękna majowej przyrody

 

 

Zapoznanie z figurą – sześcianem, rozwijanie umiejętności szeregowania, ustawianie figur wg wielkości

 

 

Zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla, dostrzeganie piękna przyrody

 

 

Reagowanie na ustalone hasła i sygnały, rozwijanie umiejętności wokalnych

 

 

 

Rozwijanie sprawności manualnej, poznawanie budowy biedronki, nazywanie części ciała biedronki

 

 

Obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku, rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące

 

 

Rozwijanie zainteresowań przyrodą, poznawanie nazw wybranych roślin zielonych

 

 

Nazywanie i klasyfikowa-nie figur geometrycznych, utrwalenie nazw zwierząt

 

 

 

Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10, łączenie w pary, porównywanie liczebności

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie sprawności fizycznej

 

Słuchanie opowiadania (Tomasz, Antoś, Mateusz)

 

 

 

 

 

 

Malowanie farbami (Tomasz, Antoś, Mateusz, Kajtek, Jaś)

 

 

Koloruje wybrane sylwety zwierząt (mazakami, kredkami, lub farbami) (Antoś, Tomasz, Mateusz)

 

 

Poznanie cyklu rozwojowego motyla (Antoś, Jaś, Tomasz, Mateusz)

 

 

Śpiewanie piosenki z podkładem słowno – muzyczym,  (Antoś, Tomasz, Mateusz)

 

 

Wykonanie biedronki przy pomocy n-la (Antoś, Tomasz, Mateusz)

 

 

 

Nazywanie zwierząt i dopasowywanie zwierząt do ich domów (Tomasz, Antoś, Mateusz))

 

 

 

 

 

 

 

Nazywanie figur geometrycznych (Antoś)

 

 

 

Przeliczanie el. w zbiorze w zakresie 10 (Antoś),  

Stosowanie określeń mniej, więcej tyle samo Zadania na konkretach (Tomasz, Mateusz, Jaś)

 

 

Udział w ćwiczeniach na miarę swoich możliwości, naśladowanie ruchów motoryki małej i dużej

 

           

Opracowały mgr I. Linkiewicz, E. Wilczyńska