• Miejskie Przedszkole  Nr w Kołobrzegu
A A A

Założenia dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc czerwiec - grupa IV

 

- szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych ludzi innych ras, dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich, poznanie praw dziecka, unikanie wzajemnego wyszydzania, szykanowania, dostrzeganie i szanownie potrzeb innych ludzi, poznanie różnic warunków życia na różnych kontynentach

- określanie swoich ulubionych form wypoczynku, czytanie globalne, ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania

- właściwe zachowywanie się w czasie korzystania ze środków transportu, poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach, wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw, poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu                                                          ( zabawy w miejscach niedozwolonych, wpuszczania do mieszkania pod nieobecność rodziców obcych ludzi, rozmawiania z obcymi ludźmi, zbliżania się do nieznanych zwierząt)

 - dostrzeganie i słowne określanie  zmian w przyrodzie, określanie cech charakterystycznych lata, obserwowanie roślin i zwierząt (rozpoznawanie i nazywanie)