• Miejskie Przedszkole Nr w Kołobrzegu
A A A

     Założenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc  Maj 2020

 1. Moja miejscowość
 2. Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego miasta
 3. Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojej miejscowości
 4. Poznawanie fauny i flory Morza Bałtyckiego- wzmacnianie postawy dbania o środowisko
 5. Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych
 6. Moja Ojczyzna
 7. Rozbudzanie uczuć patriotycznych do Polski jako Ojczyzny
 8. Kształtowanie świadomości : mieszkam w Polsce,  jestem Polakiem
 9. Budzenie szacunku do polskich symboli narodowych
 10. Zwracanie uwagi na regiony Polski i ich charakterystycznych cech ( ukształtowanie powierzchni)
 • Łąka majowa

1.Wprowadzenie dzieci w świat majowej przyrody

2.Poszerzanie wiedzy przyrodniczej z wykorzystaniem albumów, filmów, literatury

3.Zapoznanie dzieci z wybranymi gatunkami zwierząt zamieszkujących łąkę- wyrabianie szacunku dla zwierząt i roślin

 1. Utrwalenie zdobytej wiedzy w pracach plastycznych

        IV .         Święto Rodziców

                     1.Nazywanie członków rodziny- określanie stopnia  pokrewieństwa , nazywanie 
                       zawodów wykonywanych przez rodziców
                     2. Zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności, do wspólnej zabawy
                     3. Kształtowanie postawy empatii wobec potrzeb rodziców oraz pozostałych
                         domowników