Wszyscy domownicy chwytają się za ręce, tworząc długi łańcuch przyjaciół. Osoba, która jest na początku łańcucha wykonuje polecenia wydawane przez prowadzącego rodzica np: prowadzić bardzo powoli w całkowitej ciszy, prowadzić bardzo szybko, prowadzić w rytm melodii nucąc lub śpiewając. Polecenia podawane powinny być szybko z jednoczesną zmianą tempa. Po chwili następuje zmiana osoby prowadzącej. 
W zabawie chodzi o integrację, umiejętność wykonywania poleceń, współpracę.
Udanej zabawy :)
Alina Kornak - psycholożka.