• Miejskie Przedszkole  Nr w Kołobrzegu
A A A

Zainspirowani pracami Pieta Mandriana - stworzyliśmy własne dzieła – obrazy.

 

 

Dzień dobry,

    W ramach realizowanej przez naszą placówkę kampanii   #przytuldziecko!  Prezentujemy państwu propozycję wspólnych zabaw z dziećmi i dbania o ich rozwój.

Kajet Rozwojowy stworzony jest z 3 rozdziałów:

Pierwszy związany jest z integracją sensoryczną. Oprócz krótkiej teorii, znajdą Państwo pomysły na jej praktyczne zastosowanie. Rozdział realizowany jest ze specjalistami firmy Lyke, partnera merytorycznego kampanii.

Kolejny rozdział współtworzony jest z Michałem Częstochowskim, psychologiem i pedagogiem, który przybliżył kilka ważnych zagadnień związanych z emocjonalnym i społecznym rozwojem dziecka poprzez dotyk. Teoria wzbogacona jest o rozbudowany zestaw zabaw.

Trzecia część, współautorstwa Uli Górskiej - oligofrenopedagożki, zawiera w sobie wspaniałe kreatywne zabawy rozwojowe, które nie tylko angażują dziecko, ale też stymulują umiejętności komunikacyjne.

Zachęcam  -  Koordynator kampanii Anna Pniewska

Wiek przedszkolny z pedagogicznego punktu widzenia jest wyjątkowym okresem rozwoju.

Dzieci poddawane są wielorakim oddziaływaniom w sposób zaplanowany, systematyczny, celowy, zorganizowany.

Podstawą wszystkich działań jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która wskazuje cele wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola oraz efekty w postaci osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego. Końcowe osiągnięcia dzieci przekładane są na gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole.

Podstawa programowa zakłada oddziaływania w 4 obszarach rozwoju dziecka tj. w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Rozwój jest procesem ciągłym, w którym następują zmiany przyczyniające się do lepszego funkcjonowania, na które składają się wiadomości i umiejętności dzieci.

Aby uzyskać efekty końcowe założone w podstawie programowej należy monitorować realizację treści edukacyjnych na poszczególnych etapach edukacji przedszkolnej, a tym samym monitorować osiągnięcia dzieci.

        7 października 2020 r. w środę, obchodziliśmy Światowy Dzień Uśmiechu w gr. II.  Uśmiech nic nie kosztuje a jak wiele może znaczyć dla drugiego człowieka. Dzielmy się nim każdego dnia. Śmiech to zdrowie, szczęście…. Uśmiechajmy się na co dzień, gdyż z uśmiechem każdemu do twarzy.