Przedszkola Dla Wszystkich

Gmina Miasto Kołobrzeg realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: "PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg".

Nr projektu: RPZP.08.01.00-32-K009/19

Celem projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku przedszkolnym w tym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.


Zadania realizowane w projekcie:

 • utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących przedszkolach i w szkole podstawowej,
 • utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w nowobudowanym przedszkolu przy ul. Radomskiej,
 • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym,
 • rozszerzenie oferty przedszkoli o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (hipoterapia, dogoterapia, metoda TOMATISA),
 • finansowanie programów rozwojowych dla dzieci, w tym zakresie kompetencji kluczowych - nauka języków obcych, nauka programowania, kompetencji społecznych, matematycznych, dostosowanych do wieku i możliwości,
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi przedszkolnymi, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zaplanowanie efekty realizowanego projektu:

 • zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego,
 • dostosowanie miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, uwzględniające zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych adekwatnych do potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności dzieci oraz wzbogacenie oferty zajęć dla dzieci niepełnosprawnych,
 • uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie specjalności niezbędnych do pracy z dziećmi o określonych deficytach i dysfunkcjach rozwojowych.

Realizatorzy projektu:

 • Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima,
 • Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej,
 • Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori,
 • Przedszkole Miejskie nr 4,
 • Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka,
 • Przedszkole Miejskie nr 7,
 • Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy,
 • Przedszkole Miejskie nr 10,
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka,
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt ż.w. Konstantego Maciejewicza,
 • Szkoła Podstawowa nr 9.

Wartość projektu: 3 717 605,00 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 3 150 700,00 zł
Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.


CAŁA DOKUMENTACJA


Gmina Miasto Kołobrzeg od lipca 2020 r. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

Jesteśmy dumni, że nasze przedszkole bierze udział w projekcie, w ramach którego 2 nauczycieli uzyskało dofinansowanie do studiów podyplomowych:

 • 1 na kierunku "Diagnoza i terapia pedagogiczna"
 • 1 na kierunku "Edukacja, Rewalidacja i Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu"

W III i IV kwartale 2021 zakupiono:

 • Apteczki pierwszej pomocy
 • Meble typu "Sanlandia"
 • Leżaki, wózki na leżaki, pokrowce na leżaki
 • Szafę na pościel
 • Ręczniki
 • Fotelik typu "Zebra"
 • Głośniki mobilne i radiomagnetofony
 • Środki dydaktyczne dla terapeutów – laptopy
 • Poręcze do toalet
 • Odkurzacz piorący

Prowadzone były również zajęcia z hipoterapii i dogoterapii.

W I i II kwartale 2022 zakupiono:

 • Fotelik typu "Zebra"
 • Wózek inwalidzki
 • Projektor multimedialny
 • "Magiczną Ścianę"
 • Projektor przestrzenny
 • Tablicę "Przełącz i naciśnij"
 • Pomoce do koloroterapii
 • Tablica interaktywna
 • "Magiczny dywan"
 • Tor świetlno-dźwiękowy
 • Rozgwieżdżone niebo
 • Stoliki interaktywne
 • sprzęt do metody TOMATIS

Prowadzone były również zajęcia z hipoterapii i dogoterapii.

Na realizację zadań przeznaczono kwotę 171 900,00 zł